Strona główna
O nas
Obszar poszukiwań
Oferta
Szlachta Wołynia
Szlachta Podola
Szlachta Kijowszczyzny
Herbarz Wołyński
Księgi grodzkie
Księgi metrykalne
Urzędnicy
   - Gubernia Kijowska
   - Gubernia Podolska
   - Gubernia Wołyńska
   - Cała Rosja
Ziemianie
Ludność
Bohaterowie narodowi
Opisy miejscowości
Pomocne publikacje
Wydania krajowe
Spis rodzin zbadanych
Referencje
Podróż do gniazda rodzinnego
Regulamin
Kontakt
.
U R Z Ę D N I C Y

Kopalnią informacji genealogicznej są wszelkiego rodzaju wykazy urzędników, takie jak spisy pracowników państwowych, społecznych i prywatnych zakładów miast i guberni. Ze źródeł drukowanych wymienić musimy przede wszystkim księgi pamiątkowe (spisy urzędników) wydawane na przełomie XIX-XX wieku w Cesarstwie Rosyjskim.

Przy naszej pomocy dotrzecie Państwo w swoich poszukiwaniach genealogicznych do bardzo ważnych i istotnych spisów urzędników (ksiąg pamiątkowych) sporządzonych przez gubernialne komitety statystyczne Południowo-Zachodniego Kraju - dawnego terenu Rzeczpospolitej, guberni byłego Imperium Rosyjskiego: Kijowskiej, Podolskiej, Wołyńskiej oraz Całej Rosji. Zapraszamy serdecznie!

s