Strona główna
O nas
Obszar poszukiwań
Oferta
   - Wyniki poszukiwań
Szlachta Wołynia
Szlachta Podola
Szlachta Kijowszczyzny
Herbarz Wołyński
Księgi grodzkie
Księgi metrykalne
Urzędnicy
Ziemianie
Ludność
Bohaterowie narodowi
Opisy miejscowości
Pomocne publikacje
Wydania krajowe
Spis rodzin zbadanych
Referencje
Podróż do gniazda rodzinnego
Regulamin
Kontakt
.
O F E R T A

Szanowni Państwo,
zakładamy, że osoby, które znalazły się na tej podstronie, zainteresowane są historią swojej rodziny lub innej spokrewnionej i mogą właśnie znajdować się na etapie:

•    przed rozpoczęciem poszukiwań
•    w trakcie poszukiwań
•    świeżo po ukończeniu badań

Jesteśmy pewni, iż każdy z Państwa, niezależnie od etapu poszukiwań, znajdzie nowe i dotychczas nieznane wiadomości o poszukiwanej rodzinie (rodzinach) lub inne źródła, pomocne w tej sprawie. Niniejszym oferujemy Państwu pomoc w poszukiwaniach, na dwa sposoby.

W S P Ó Ł P R A C U J E M Y

W bibliotece. Przed przystąpieniem do kwerend archiwalnych, które stanowią główne zajęcie genealoga, warto zorientować się w dostępnych publikacjach stricte genealogicznych i nie tylko, które często okażą się przydatne (lub wręcz niezbędne) dla właściwego zrozumienia przekazów źródłowych i obrania odpowiednich kierunków poszukiwań. Lektura naszej strony i jej zawartość pomoże Państwu zrealizować ten cel. Szanowni Państwo, za naszym pośrednictwem będziecie mieli możliwość sprawdzenia poszukiwanego nazwisko lub miejscowości w tytułach wydanych drukiem za czasów Imperium Rosyjskiego (do roku 1917), niedostępnych w kraju i bardzo rzadko spotykanych. Niezależnie od tego, gdzie państwo jesteście, w pracy, w domu lub na odpoczynku, możecie dokonać w wygodny i tani sposób interesujących Was badań, bez konieczności inwestowania czasu i pieniędzy na wyjazdy do bibliotek i tam poszukiwanie potrzebnych walorów. Złożywszy zamówienie na sprawdzenie odpowiednich tytułów z kluczowym słowem poszukiwanego nazwiska lub miejscowości, dotrzecie do unikalnych wydań i otrzymacie w ciągu tygodnia drogą elektroniczną wyniki, zgodnie z przykładami podanymi obok każdego tytułu. Naprawdę warto skorzystać z tak niekłopotliwej drogi badawczej. Ceny są zaznaczone na stronie w rozdziałach obok każdego z przedstawionych tytułów. Zapraszamy serdecznie, jest to zaiste unikalna okazja.

Archiwum – główne źródło danych. Poszukiwania genealogiczne byłyby niemożliwe bez korzystania z materiałów archiwalnych. Wszelkie publikacje są niewątpliwe bardzo pomocne, ale można sobie wyobrazić odtworzenie dziejów rodziny bez korzystania z nich, podczas gdy bez archiwaliów jest to niemożliwe (z wyjątkiem nielicznych rodzin magnackich, dla których istnieją dobre opracowania monograficzne). Archiwum stanowi więc zasadnicze miejsce pracy, a jednocześnie skarbnicę niezmierzonych zasobów informacji o przodkach, ich życiu i pracy. Możecie Państwo zamówić odpis (odpisy) według zapotrzebowania, z każdego  przedstawionego wykazu nazwisk i bez różnicy bądź to teczka legitymacyjna, spis rodzinny lub wywód rodowitości szlacheckiej, lub inne. Otrzymacie Państwo wyniki - w postaci dokładnych odpisów - w ciągu miesiąca.

 S Z U K A M Y

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości o rodzinie, jeżeli ich dawne miejsce zamieszkania odpowiada naszemu obszarowi poszukiwań. Wymagany pakiet informacyjny obejmuje nazwisko, imiona, daty, miejscowości zamieszkania, przekazy rodzinne i inne informacje, wszystko może być ważne. Biuro nie potrzebuje żadnych oryginalnych rodzinnych dokumentów, wystarczą kopie lub odpisy ręczne. Po otrzymaniu podstawowych danych o rodzinie, biuro prowadzi badanie wstępne w celu ustalenia:

1. Wiarygodności i skuteczności poszukiwań. Podstawą do tego są doskonała wiedza miejsc przechowywania dokumentów oraz zawartości ukraińskich archiwów posiadana przez profesjonalnie przeszkolonych pracowników, ich własne wieloletnie doświadczenie i doskonała wiedza, oraz prywatne opracowania, które są ekskluzywną, intelektualną własnością biura.
2. Terminu wykonania zlecenia na poszukiwania. Minimalnie do 6 miesięcy. W trakcie wykonywania zlecenia jesteśmy zawsze w kontakcie, wysyłamy komunikaty w miarę postępu pracy.
3. Koszt. Ustalenie indywidualne. Umowa (w razie potrzeby).

Zapraszamy Państwa serdecznie do współpracy.
 
s