Strona główna
O nas
Obszar poszukiwań
Oferta
Szlachta Wołynia
Szlachta Podola
Szlachta Kijowszczyzny
Herbarz Wołyński
Księgi grodzkie
Księgi metrykalne
Urzędnicy
Ziemianie
Ludność
Bohaterowie narodowi
Opisy miejscowości
Pomocne publikacje
Wydania krajowe
Spis rodzin zbadanych
Referencje
Podróż do gniazda rodzinnego
Regulamin
Kontakt
.
DAWNY TEREN RZECZPOSPOLITEJ
PRAWOBRZEŻNA UKRAINA

Prawobrzeżna Ukraina (Południowo-Zachodni Kraj) - dawny teren Rzeczpospolitej, współczesna Ukraina, guberni byłego Imperium Rosyjskiego:

Kijowska, powiaty: berdyczewski, czerkaski, czygyryński, humański, kaniowski, kijowski, lipowecki, radomyślski, skwirski, taraszczański, wasylkowski, zwienigorodzski.

Podolska, powiaty: baltskij, bracławski, gaisyński, jampolski, kamieniecki, leticzewski, lityński, mohylowski, olgopolski, proskurowski, uszycki, winnicki.

Wołyńska, powiaty: dubieński, kowelski, krzemieniecki, łucki, nowogradwołyński, ostrogski, owrucki, rówieński, starokonstantynowski, włodzimierski, zasławski, żytomierski.

PRAWOBRZEŻNA UKRAINA

Historyczna nazwa części Ukrainy na prawym brzegu Dniepru, w latach 1667-1793 w składzie Pierwszej Rzeczypospolitej. W 1793 roku wskutek drugiego rozbioru Rzeczypospolitej weszła w skład Imperium Rosyjskiego. W Rosji XIX - początek XX wieku część Zachodniego kraju, w skład którego weszły gubernie Kijowska, Podolska i Wołyńska z oficjalną nazwą Południowo – Zachodni Kraj, 1832-1914 Generał – Gubernatorstwo.

GUBERNIA KIJOWSKAByła terytorialno-administracyjną jednostką prawobrzeżnej Ukrainy. Powstała w roku 1782. Razem z Guberniami Podolską i Wołyńską tworzyła Kijowskie Generał-Gubernatorstwo (tzw. Południowo-Zachodni Kraj ). Centralnym miastem Guberni było miasto Kijów. Na początku 1846 roku, po zlikwidowaniu powiatu machnowskiego, Gubernię Kijowską tworzyło 12 powiatów: berdyczewski, czerkaski, czygyryński, humański, kaniowski, kijowski, lipowecki, radomyski, skwirski, taraszczański, wasylkowski, zwingorodzski. Potem odbywały się następujące zmiany:
1919 rok. Stworzony powiat czyrnobylski. Powiat wasylkowski zmienił nazwę na białocerkiewny.
1920 rok. Centrum czygirinskiego powiatu zostało przeniesione do miasta Kamienka. Centrum kaniowskiego powiatu do miasta Korsuń. Czerkaski i czygyrynski powiaty weszły w skład Krzemeńczygskiej Guberni. 
1921 rok. Do Guberni Kijowskiej został przyłączony powiat pierejasławski ze składu guberni Połtawskiej.
1922 rok. Po zlikwidowaniu Guberni Krzemieńczygskiej powiaty czerkaski i czygyrinski dodane do składu Guberni Kijowskiej. Kaniewski powiat zmienił nazwę na bogusławski.
1923 rok. Gubernia Kijowska składała się z 14 powiatów: berdyczewski, białocerkowski, bogusławski, czerkaski, czernobylski, czygyrinski, humański, kijowski, lipowiecki, pereiasławski, radomyski, skwirski, taraszczański, zwingorodzki.

GUBERNIA PODOLSKAByła terytorialno-administracyjną jednostką Prawobrzeżnej Ukrainy. Powstała w roku 1797. Razem z Guberniami Kijowską i Wołyńską tworzyła Kijowskie Generał-Gubernatorstwo (tzw. Południowo-Zachodni Kraj ). Centralnym miastem Guberni był Kamieniec-Podolski. Gubernię Podolską tworzyło 12 powiatów: baltskij, bracławski, gaisyński, jampolski, kamieniecki, lewiczewski, lityński, mohylowski, olgopolski, proskurowski, uszycki, winnicki, machnowski do roku 1846.

GUBERNIA WOŁYŃSKAByła terytorialno-administracyjną jednostką prawobrzeżnej Ukrainy. Powstała w roku 1793 początkowo jako Gubernia Zasławska. Ukazem Katarzyny II od 18  lipca 1795 została przemianowana na Wołyńską. Razem z Guberniami Kijowską i Podolską tworzyła Kijowskie Generał-Gubernatorstwo (tzw. Południowo-Zachodni Kraj ). Centralnymi miastami Guberni były: początkowo Nowograd - Wołyński, później (1804) Żytomierz. Gubernię Wołyńską tworzyło 12 powiatów: kowelski, krzemieniecki, łucki, nowogradwołyński, ostrogski, owrucki, rówieński, starokonstantynowski, włodzimierski, zasławski, żytomierski. W jej granicach było 13 miast, 134 miast małych i 9682 innych miejscowości. Na początku XX w Gubernia zajmowała powierzchnię ponad 70 tys. km. kw, zamieszkiwało tu ok. 4 mln. osób. Współczesne terytoria: Rówieńskie, Wołyńskie, Żytomierskie, północna część Tarnopolskiego i Chmielnickiego obwodów Ukrainy, część Lubelskiego województwa Polski.
 
W lipcu 1925 roku gubernie na Ukrainie zostały zlikwidowane.


s