ALEKSANDER
ŁALEWSKI

Magister historii, członek Naukowego Towarzystwa Badaczy Wołynia, konsultant do historii miast i wsi Prawobrzeżnej Ukrainy. Przepisywanie (transliteracja) rękopisów polskich i rosyjsko-ukraińskich (cyrylickich) z XVIII – XX wieku.

BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone