RUSŁAN
KONDRATJUK

Magister historii, konsultant do dziejów polskich rodzin kresowych i ich czynach pod zaborem rosyjskim (1795-1917). Honorowy członek Ukraińskiego Towarzystwa Krajoznawców. Autor licznych publikacji naukowych o charakterze krajoznawczym.
BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone