TATIANA
SAMSONIUK

Magister historii, konsultant do dziejów polskich rodzin kresowych i ich czynów w walce o niepodległość Polski podczas wojny polskobolszewickiej (1919-1921) i oraz po jej zakończeniu do czasów rozpoczęcia drugiej wojny światowej (1939).
BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone