Strona główna
O nas
Obszar poszukiwań
Oferta
Szlachta Wołynia
Szlachta Podola
Szlachta Kijowszczyzny
Herbarz Wołyński
Księgi grodzkie
Księgi metrykalne
Urzędnicy
Ziemianie
Ludność
Bohaterowie narodowi
Opisy miejscowości
Pomocne publikacje
Wydania krajowe
Spis rodzin zbadanych
Referencje
Podróż do gniazda rodzinnego
Regulamin
Kontakt
.
SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informujemy, że został wydany drukiem
Herbarz Szlachty Wołyńskiej t. II, 577 stron. Oleg Chorowiec. Radom 2013.

szlachta wołynia

Publikacja na podstawie wieloletniej pracy prezentuje nowe, unikalne, do dziś w znacznej mierze nieznane, informacje o rodzinach wszystkich warstw szlachty Wołynia od utytułowanej do drobnej. Tom pierwszy obejmuje informacje o ponad 1000 rodzin szlacheckich z Wołynia (od A do Z). Każda rodzina otrzymała odrębny biogram w którym znalazły się zachowane o niej w źródłach archiwalnych wiadomości: miejsce zamieszkania rodziny, imiona osób zatwierdzonych w szlachectwie, herb rodzinny - zgodnie z przekazem źródłowym, data zatwierdzenia w przywileju szlacheckim, inne. Do każdego biogramu dołączona została sygnatura. Publikacja ma za zadanie udostępnić możliwie najlepszy materiał źródłowy dotyczący polskiej szlachty z Wołynia.

Liczba stron 577, okładka twarda, format 245 x 170 mm.

W razie zainteresowania zakupem t. II prosimy o kontakt.


SZANOWNI POSZUKIWACZE RODZINNYCH KORZENI
Nasza strona przeznaczona jest dla wszystkich badaczy historii swoich rodzin pochodzących z dawnych regionów polskich - Wołynia, Kijowszczyzny i Podola. Bez względu na to, czy interesują się Państwo genealogią czysto hobbystycznie, czy też zawodowo, znajdą Państwo tutaj, mnóstwo nigdzie dotąd niepublikowanych informacji i spisów nazwisk dawnych rodów, władających tymi ziemiami.

Celem niniejszego przedsięwzięcia, poza funkcjami informacyjnymi, jest zapewnienie pomocy wszelkim osobom pragnącym zgłębić genealogię swego rodu, pochodzącego z obszarów dawnego zaboru rosyjskiego. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo uzyskać dostęp do archiwów i annałów nie tylko polskich, ale także do wszystkich tych znajdujących poza granicami naszego kraju, na terytorium Rosji i Ukrainy. Zapraszamy do fascynującej podróży w przeszłość i do pamięci - bo dopóki będą znane nazwiska, dopóty ludzie dumnie je onegdaj noszący nie zginą w odmętach historii i żyć będą wiecznie...

„Ci tylko godni są lepszej przyszłości,
którzy umieją czcić i szanować swych przodków przeszłość”.

s