MARIUSZ
KAZAŃCZUK

dr habilitowany, historyk. Konsultant, historyk literatury, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Zainteresowania: heraldyka szlachecka i jej rola w kulturze dawnej Polski oraz staropolska proza narracyjna i nowelistyczna.
BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone