OLEG
CHOROWIEC

Prezes Biura genealogii i heraldyki Nowina. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Autor Herbarzu szlachty wołyńskiej.

BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone