Wybierz nazwisko z alfabetu

Biuro Genealogii i Heraldyki Nowina zbadało z sukcesem ponad 4OO rodzin kresowych
z trzech byłych guberni (kijowskiej, podolskiej, wołyńskiej) Imperium Rosyjskiego.
Zarys dziejów 59 rodzin znalazły się w pięciu tomach Herbarza szlachty wołyńskiej,
autorem którego jest prezes Biura Genealogii i Heraldyki Nowina – Oleg Chorowiec.

T. I

Oleg Chorowiec, Herbarz szlachty wołyńskiej
Tom 1, Radom 2012, s. 574:

Bojakowscy h. Dąbrowa, s. 44-46.
Dawidowicz h. Prus prima, s. 90-92.
Drapikowscy h. Przyjaciel, s. 111-114.
Janiszewscy h. Strzemię, 172-175.
Jasienieccy h. Kornic, s. 179-180.
Knothe h. Grzymała, s. 214-220.
Koneczny h. Odrowąż, s. 225-227.
Kopij h. Jelita, s. 228-231.
Kościuszkiewicz herbu Kościesza, s. 238-242.
Morkowscy h. Ratuld, s. 323-324.
Pieńkowscy h. Suchekomnaty, s. 369-374.
Podarewscy h. Jelita, s. 381-387.

Pożarscy h. Pobóg, s. 402-404.
Prokopowicz h. Groty, s. 405-406.
Rozbiccy h. Gryf, s. 430-433.
Rzepeccy h. Białynia, s. 443-446.
Soleccy h. Ostoja, s. 460-463.
Soroczyńscy h. Nowina, s. 463-468.
Śrubowicz h. Ogończyk, s. 489-491.
Świętojańscy h. Sheliga, s. 494-496.
Świrczewscy h. Łodzia, s. 496-498.
Woronieccy h. Korybut, s. 540-542.
Zielonka h. Jastrzębiec, s. 562-563.

Tom 2, Radom 2013, s. 577:

Broszkowscy h. Brochwicz II, s. 41-50.
Czaban, s. 231-234.
Dolińscy h. Abdank, s. 89-97.
Gliwińscy h. Półkozic odm., s. 118-126.
Kozłowscy h. Jastrzębiec, s. 193-197.
Lisieccy h. Dryja, s. 223-234.
Łaguna h. Grzymała, s. 239-243.

Paproccy h. Jelita, s. 307-312.
Poniatowscy h. Ciolek, s. 331-333.
Prowans h. Prowana, s. 337-344.
Pruszyńscy h. Rawicz, s. 345-351.
Słowaccy h. Jelita, s. 393-400.
Sobkiewicze h. Brochwicz II, s. 403-409.
Szaszkiewicze h. Szaszkiewicz, s. 441-454.

Tom 3, Radom 2014, s. 564:

Bagińscy h. Lubicz, s. 22-28.
Choińscy h. Korczak, s. 66-76.
Dunajewscy h. Sas, s. 102-111.
Hołowińscy h. Hołowiński, s. 137-152.
Morzyccy h. Mora, s. 260-264.

Paszkiewicze, s. 293-298.
Podonowscy h. Łodzia, s. 309-320.
Szatrzyccy h. Orla, s. 375-388.
Wąsowicze h. Łabędź, s.411-416.

Tom 4, Radom 2015, s. 563:

Chamiec h. Gryf, s. 51-68.
Hańscy h. Korczak, s. 130-154.
Kołodyńscy h. Kołodyń, s. 195-210.
Kudrewicz h. Łabędź, s. 234-244.
Niedaszkowscy h. Sas, s. 305-315.

Orłowscy h. Junosza, s. 330-343.
Piątkowscy h. Pomian, s. 356-368.
Trzeciak, s. 148-154
Wiszniowsy h. Prus prima, s. 490-507.

Tom 5, Radom 2016, s. 569:

Fornalski v. Formalski h. Abdank s. 104-120.
Gliński h. Jastrzębiec s. 126-137.

Lech v. Trębacz Lech h. Dołęga s. 224-240.
Martynowicz h. Poraj s. 262-274.

Tom 6, Radom 2017, s. 577:

Swiderski h. Lubicz, s. 252-263.

Woronicz h. Pawęża, s. 290-298.

Tom 7, Radom 2018, s. 572:

Brzozowski h. Korab, s. 53-71.
Danielewicz v. Danilewicz h. Ostoja, s. 101-109.
Kalitowicz h. Budzisz, s. 206-215.

Kamiński h. Midwelb v. Brochwicz V, s. 218-230.
Szurowski h. Gieyszyc v. Gieysz, s. 462-470.

Każdy z tomów serii, jest też zarazem zamkniętą całością, bo zgodnie z systemem holenderskim obejmuje hasła od A do Ż. Pod poszczególnymi nazwiskami odnajduje czytelnik unikatowe teksty (podane w parafrazie) „wywodów rodowitości szlacheckiej”. Obecnie daje to nam w sumie wiadomości o ponad 7OOO rodzin wszystkich warstw szlachty z Wołynia od utytułowanej do drobnej.  Każda rodzina otrzymała biogram, w którym znalazły się zachowane o niej w źródłach archiwalnych wiadomości: miejsce zamieszkania rodziny, imiona osób zatwierdzonych  w szlachectwie, herb rodzinny – zgodnie z przekazem źródłowym, data zatwierdzenia w szlachectwie, inne.

 

 

Tom I

Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz , Andrzejowski h. Prus I, Andrzejowski h. Turzyma, Anglikowski h. Kotwicz, Arciszewski h. Prawdzic, Augustynowicz h. Waga, Awedyk h. Pomian.

Tom II

Abramowicz h. Waga, Abramowski h. Sas, Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz, Andruszkiewicz h. Mogiła, Antonowicz h. Leliwa, Arciszewski h. Rola.

Tom III

Abrahamowicz h. Jastrzębiec, Abramowicz v. Burczak Abramowicz h. Zagłoba, Adamowski h. Jastrzębiec, Andrzejowski h. Prus I, Artwich h. Bończa.

Tom IV

Adamowicz h. Łuk, Akajewicz h. Bajbuza, Albrecht h. Miłydar, Aleksandrowicz h. Kościesza, Antonowicz h. Gozdawa, Antoszewski h. Leliwa, Arendt h. Arendt.

Tom V

Adaszyński h. Abdank, Afanasjew, Aleksandrowicz, Andruski h. Andrault de Buy, Antoniewski h. Leliwa, Antoszewski h. Leliwa, Apponowicz h. Prus I, Apponowicz h. Prus I, Arciszewski h. Rola, Augustynowicz v. Zaki Augustynowicz h. Waga.

Tom VI

Abramowicz, Aleksandrowicz, Aleksandrowicz h. Kościesza,  Ankwicz Ankudowicz h. Abdank,  Anszewski h. Leliwa, Antoszewski, Augustynowicz

Tom VII

Adamowicz, Andruchowicz, Andruski, Ankwicz, Arabski

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
(liniach, gałęziach, odnogach):

Abramowicz, Abramowicz  – Burczak, Abramowicz, Adamowicz, Adamowicz, Adamowicz, Adamowicz, Adamowski, Afanasewicz, Akajewicz, Akcyzow, Akieanow, Aksiuk, Albrecht, Albrecht, Aleksandrowicz, Aleksandrowicz, Aleksandrowicz, Aleksandrowski, Aleksandrowski, Aleksandrowski, Aleksiejew, Anaczakow, Ancjo, Andriejew, Andro, Andruchowicz, Andruszewicz, Andruszewicz, Andruszkiewicz, Andrzejewski, Andrzejewski, Andrzejewski, Andrzejkowicz, Anglikowski, Aniołkiewicz, Ankiewicz, Annienkow, Antecki, Antonowicz, Antonowicz, Antoszewski, Antuziński, Apponowicz, Apponowicz, Aratowski, Archipow, Arciszewski,  Arciszewski, Arciszewski, Arend, Arens, Arnaud, Arszeniewski, Artwich, Asanowicz, Aszard, Augustynowicz, Augustynowicz, Awiedykow, Awryński

Abaszewicz, Abaszyński, Abramowicz, Abramowicz-Burczak, Abramowski, Adamowicz, Adamowski, Adaszyński, Afanasewicz, Afanasjew, Akajewicz, Akcyzow, Akieanow, Aksiuk, Albrecht, Albrychtowicz, Aleksandowicz, Aleksandrowski, Aleksiejew, Ambroziewicz, Ambrożkiewicz, Amouroks, Amouroż, Anaczakow, Ancjo, Andriejew, Andro, Androszewski, Andruchowicz, Andruski, Andruszczenko, Andruszewicz, Andruszkiewicz, Andryjewski, Andrzaowski, Andrzejewski, Andrzejkowicz, Andrzewski, Andrzyjewski, Anferowicz, Anglikowski, Aniołkiewicz, Ankiewicz, Annienkow, Anrdoniewski, Antaszewski, Antecki, Antoniewski, Antonowicz, Antonowski, Antoszewski, Antuziński, Antypowicz, Aponowicz, Arabski, Aratowski, Archipow, Arciszewski, Arend Arens, Arnaud, Arszeniewski, Artwich, Artwinow, Asanowicz, Aslamowicz, Aszard, Audycki, Augustynowicz, Awiedyk, Awramowski, Awryński.

 

 

Tom I

Babiński h. Bojcza, Baczewski h. Lubicz, Baczyński h. Sas, Bahrynowski h. Leliwa, Balicki h. Ostoja, Baliński h. Sas, Baranowski h. Grzymała, Baranowski h. Łodzia, Baranowski h. Łodzia, Baranowski h. Łodzia, Baranowski h. Rawicz, Barański h. Ślepowron, Barczewski h. Samson, Bardecki h. Ostoja, Bargielski h. Szaszor, Barszczewski h. Pikolar, Bartosiewicz h. Jastrzębiec, Bartoszewski h. Jastrzębiec, Batkowski h. Murdelio, Bech h. Rogala, Bejnar h. Nowina, Bełski h. Gryf, Berezowski h. Sas, Beyzym h. Ochota, Białobrzeski h. Bończa, Białostocki h. Biała, Bielak h. Nałęcz, Bielawski h. Zaremba, Bielecki h. Janina, Bielicki h. Pobóg, Bieliński h. Sas, Bielski h. Jelita, Bienkowski h. Łada, Biernacki h. Poraj, Biesiekierski h. Pomian, Bigocki h. Junosza, Biliński h. Doliwa, Bilski h. Rawicz, Błażejewski h. Trzaska, Błędowski h. Półkozic, Błoniewski h. Hełm, Bobiński h. Leliwa, Bochonowicz h. Lubicz, Boczkowski h. Gozdawa, Bogdanowicz h. Łada, Bogdaszewski h. Jastrzębiec, Bogusławski h. Prus I, Bogusławski h. Prus I, Bogusz h. Pułkozic, Bohdaszewski h. Pilawa, Bojakowski h. Dąbrowa, Bołaszkiewicz v. Bałaszkiewocz h. Jastrzębiec, Borejko h. Kościesza, Borkowski h. Dunin, Borkowski h. Junosza, Borkowski h. Łabędź, Borowski h. Jastrzębiec, Borowski h. Junosza, Boruchowski h. Doliwa, Boryszewski h. Poraj, Borzęcki h. Półkozic, Brodowicz h. Ostoja, Brodowski h. Łada, Brodzski h. Łódź, Bromirski h. Pobóg, Brzezicki h. Tępa Podkowa, Brzeziński h. Łabędz, Brzezowski h. Lubicz, Brzostowski h. Strzemię, Buceń h. Ślepowron, Buchowiecki h. Gieysztor, Buczyński h. Strzemię, Budkowski h. Jastrzębiec, Budzyński h. Dąbrowa, Bujemski h. Sas, Bukar h. Juńczyk, Bukowiecki h. Ogończyk, Bukowski h. Szaszor, Burba h. Odyniec, Burkacki h. Odrowąż, Burzyński h. Trzywdar, Buszczyński h. Strzemię, Buszczyński h. Strzemię, Byczkowski h. Białynia, Byrkowski h. Piatyróg, Bystry h. Ślepowron, Bzowski h. Nowina.

Tom II

Baczyński h. Sas, Bagiński h. Lubicz,  Balicki h. Topór, Bankowski h. Gryff, Baranowski h. Grzymała, Baranowski h. Prawdzic, Barański h. Ślepowron, Barański h. Ślepowron, Barszczewski h. Jasieńczyk, Barszczewski h. Krokwie, Barycki h. Baryczka, Baszyński h. Samson, Batkowski h. Biberszteyn, Batowski h. Dołęga, Bąkowski h. Gryff, Bekiesza h. Bekiesz, Beyner h. Suchekomnaty, Bałobłocki h. Lubicz, Białocki h. Białynia, Białoszycki h. Topacz, Bieczkowski h. Dryja, Bielawski h. Zaręba, Bielecki h. Janina, Bielecki h. Janina, Bieliński h. Junosza, Bieniewski h. Pielesz, Bieńkiewicz h. bielikowicz, Biernacki h. Poraj , Biernacki h. Poraj, Bilski h. Wieruszowa, Błocki h. Zytynian zetynian, Błodzki h. Leliwa, Bobrowicz h. Gryf, Bobrownicki h. Doliwa, Boczkowski h. Gozdawa, Bogacki h. Prawdzic, Bogatko h. Pomian, Bogdanowicz h. Mogiła, Bogucki h. Abdank, Bogucki h. Krzywda, Boguszewski h. Juńczyk, Bohdanowicz h. Łada, Bojakowski h. Rogala, Bołsunowski h. Kościesza, Bołsunowski h. Kościesza, Borewicz h. Gozdawa, Boreyko  h. Boreyko, Borkoski h. Łabędź, Borkowski h. Sas, Borkowski h. Sas, Borowicki h. Dębno , Borowski h. Junosza, Bratkowski h. Sas, Bronikowski h. Bronikowski, Broszkowski h. Brochwicz II, Brudzewski h. Pomian, Brzezicki  h. Jastrzębiec, Brzezicki h. Tępa podkowa, Brzezicki h. Tępa podkowa, Brzezicki h. Tępa podkowa, Brzozowski h. Belina, Buchowiecki h. Drogosław, Buczyński h. Strzemię, Buderaski h. Lubicz, Budwicz błaszkowski h. Budwicz, Bujnicki h. Ślepowron, Bukowiecki h.  Drogosław, Buniewicz h. Budzic, Burchkart h. Jeleń, Burczymucha Kamieński h. Korwin, Buszyński h. Dołęga, Bydłowski h. Topacz, Bykowski v. Jaxa Bykowski h. Gryf.

Tom III

Babski h. Radwan, Baczyński h. Sas, Baier h. Leliwa, Bajkowski h. Lubicz, Bajkowski h. Lubicz, Balbusa v. Balbus h. Bajbuza, Balicki h. Topór, Baranowicz h. Syrokomla, Baranowski h. Jastrzębiec, Baranowski h. Łodzia, Baranowski h. Łodzia, Baranowski h. Łodzia, Baranowski h. Łodzia, Baranowski h. Rawicz, Barzański h. Ślepowron, Bedliński h. Leliwa, Berkowski h. Lietrzew, Bernatowicz h. Leliwa, Bezdecki h. Poraj, Bęklewski h.  Nałęcz, Białecki h. Jelita, Białkowski h. Bibersztein, Białocki h. Belina, Bielecki h. Janina, Bielecki h. Janina, Bielecki h. Janina, Bieliński h. Abdank, Bielski h. Trzaska, Biergielewicz h. Bełty, Biernacki h. Borczak, Biernacki h. Nieczuja, Biernacki h. Poraj, Biernacki h. Poraj, Bilicki h. Jastrzębiec, Bilicki h. Pobóg, Bilski h. Prawdzic, Bilski h. Trzaska, Błażejewski h. Trzaska, Bobrownicki h. Dryja, Bogdański h. Prus I, Bogucki h. Abdank, Bogusławski h. Prus I, Bohdanowicz h. Mogiła, Bohuszewicz h. Ostoja, Bolesławski h. Jastrzębiec, Bołsunowski h. Kościesza, Borewicz h. Dołęga, Borkowski h. Łabędź, Borowski h. Jastrzębiec, Borysowicz h. Rawicz, Boski h.  Jasieńczyk, Branowicki h. Kościesza, Brodzki h. Łodzia, Brudynski v. Brudzynski h. Prawdzic, Brzudzcki Stępkowski h. Junosza, Bucellis Lippi h. Nałęcz, Buczyński h. Strzemię, Buderaski v. Buderawski h. Lubicz, Budnicki h. Topacz, Budziński h. Dąbrowa, Budzyński h. Dąbrowa, Bułhak h. Syrokomla, Bułhak h. Syrokomla, Burzyński h. Trzywdar, Buszczyński v. Bereza Buszczyński h. Strzemię, Bystrzonowski h. Starykoń.

Tom IV

Babicz h. Lubicz, Bachowski h. Korwin, Bahrynowski h. Leliwa, Bahrynowski h. Leliwa, Bajer v. de Bejer h. Jeleń, Bańkowski h. Ryś, Baraniecki h. Sas, Baranowski h. Ostoja, Baranowski h. Rawicz, Barańkiewicz h. Junosza, Bartoszewicz h. Bończa, Bazuell h. Pomian, Bąkowski h. Gryf, Bełdowski h. Jastrzębiec, Berezowski h. Dąbrowa, Bielajów h. Bielikalicz v. Bielikowicz, Bielawski h. Zaremba, Bielawski h. Zaremba, Bieńkowski h. Łada, Biernakiewicz h. Rola, Biliński h. Sas, Bławdziewicz h. Łabędź, Błażowski h. Sas, Bniński h. Łodzia, Bobowski h. Gryf, Bobr h. Gryf, Bobrownicki h. Doliwa, Bobrzecki h. Nałęcz, Bocianowski h. Junosza, Boczarowski h. Pomian, Boczkowski h. Gozdawa, Boczkowski h. Pomian, Boczkowski h. Pomian, Bogdanowicz h. Łada, Bogdanowicz h. Mogiła, Bogdaszewski h. Jastrzębiec, Bogucki h. Krzywda, Bogurski h. Ogończyk, Bogusławski h. Korab, Boguszewski h. Junczyk, Bohusz h. Odyniec, Borkowski h. Łabędź, Borowiecki h. Ogończyk, Borowski h. Lubicz, Borowski h. Lubicz, Borysewicz h. Poraj, Borysów v. Borysowy h. Abdank, Brański h. Brant, Brodkiewicz h. Jastrzębiec, Brodowski h. Łada, Bruchaczow v. Bruchaczew h. Korczak, Brusenko h. Danau, Brzeski h. Starykoń, Brzeziński v. Dunin Brzeziński h. Łabędź, Brzostowski h. Bończa, Brzozowski h. Pomian, Buderaski h. Lubicz, Budwiłło h. Blacha, Budziszewski h. Budzisz, Budziszewski h. Budzisz v. Paparona, Bujalski h. Kościesza, Bujalski h. Kościesza, Bujalski h. Kościesza, Bunda h. Glazenap, Buryanowski h. Dołęga, Butmanowicz h. Godzięba, Bzowski h. Bronicz.

Tom V

Babicz h. Lubicz, Baczewski h. Lubicz, Baczkowski, Baczyński h. Sas, Bagiński h. Radwan, Bagiński h. Radwan, Bajer h. Leliwa, Bakinowski h. Lubicz, Bałaszkiewicz h. Jastrzębiec, Bańkowski h. Junosza, Bańkowski v. Bankowski h. Ryś, Baraniecki h. Sas, Baranowski h. Łodzia, Baranowski h. Łodzia, Bardecki, Bartlewicz h. Dąb, Bączkowski h. Gryf, Bąkowski h. Gryf, Bech h. Rogala, Bejnar h. Nowina, Bentkowski, Berezowski h. Sas, Berezowski h. Sas, Bereżecki h. Kościesza,, Będziński h. Wieniawa, Białobrzeski h. Abdank, Białobrzeski h. Bończa, Białowolski h. Pomian, Bieczkowski, Bielecki h. Janina, Bielski h. Trzaska, Bilański h. Gryf, Bilczański h. Jastrzębiec, Bilecki v. Bielecki h. Janina, Biliński, Biskupski h. Lis, Bliziński h. Korczak, Błocki h. Leliwa, Bniński h. Łodzia, Bobołowicz h. Łabędź, Bobrowicz h. Gryf, Boczkowski h. Gozdawa, Bogacki h. Prawdzic, Bogdaszewski h. Jastrzębiec, Bogdaszewski h. Jastrzębiec, Bogorajski h. Ostoja, Bogucki h. Abdank, Bogucki h. Krzywda, Bogusławski h. Korab, Boguszewski h. Juńczyk, Bolechowski h. Komonika, Bołsunowski h. Kościesza, Boratyński h. Ostoja, Borkowski h. Dunin, Borkowski h. Junosza, Borkowski h. Łabędź, Borkowski h. Łabędź, Borowski, Boryczewski v. Chlibcewicz Boryczewski h. Tarnawa, Boryszewski h. Poraj, Boryszewski h. Poraj, Bourblane v. du Bourblane h. Wieża, Bóbr Piotrowicki v. Piotrowiecki, Brajczewski h. Hebryda, Breza h. Breza, Brochocki h. Osoria, Brodowski h. Łada, Brodzki h. Łodzia, Bromirski h. Jastrzębiec, Brzeski h. Topór, Brzeziński h. Łabędź, Brzeziński h. Łabędź, Brzostowski h. Strzemię, Brzostowski h. Strzemię, Buceń h. Ślepowron, Budziszewski h. Abdank, Bujalski h. Kościesza, Bułhak h. Syrokomla, Burzyński h. Lubicz, Buszyński, Butler h. Butler, Bużkiewicz h. Warnia, Byczkowski h. Prowana.

Tom VI

Baczewski, Baczyński, Bajer, Bajkowski h. Lubicz, Bajkowski h. Lubicz, Bajkowski, Balicki, Baranowski h. Rawicz, Baranowski, Beynar v. Bejnar h. Nowina, Białoszycki h. Topacz,  Białoszycki h. Topacz, Białowiejski v. Kiejs Białowiejski, Bielecki, Bieliński, Bielkiewicz h. Dąb, Bieniewski h. Radwań, Biernacki h. Poraj, Bigocki, Biliński h. Doliwa, Biliński, Bilski, Binduchowski h. Łabędź, Błażejewski h. Trzaska, Błocki, Bobrowski, Bobrowski, Boczkowski, Boczkowski h. Gozdawa, Bohryn Isajewicz h. Flondra, Bohulski, Bolesławski h. Jastrzębiec, Bołsunowski h. Prawdzic, Bołsunowski, Borkowski, Borowski, Boruchowski, Boryszewski h. Poraj, Boryszewski, Bosakiewicz h. Topór, Boski, Brandell, Brodecki h. Jelita, Brzeziński, Brzostowski h. Strzemię, Brzozowski h. Belina,  Buczyński h. Strzemię, Buczyński, Buderalski h. Lubicz, Buderaski, Burdziakowski, Buszczyński h. Strzemię, Buszowski h. Ostoja

Tom VII

Baczyński, Baczyński h. Sas, Bagiński, Bahrynowski h. Leliwa, Bahrynowski h. Leliwa, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski h. Ostoja, Barański, Bartoszewicki h. Pogonia, Bartoszewicz h. Jastrzębiec, Batkowski, Bech, Bentkowski Berezowski h. Przestrzał, Bestkowski, Białobrzeski, Białokur, Białostocki, Białoszycki, Białoszycki, Białoszycki, Białoszycki, Biedrzycki, Bielawski, Bielecki, Bielkiewicz, Bieńkiewicz, Biernacki, Biernacki h. Pogonia, Biling h. Poraj, Biliński h. Sas, Błyszczanowicz h. Ostoja, Bober, Bobowski, Bobrowski h. Jastrzębiec, Boczkowski, Boczkowski, Boczkowski h. Gozdawa, Bogdanowicz  h. Rogala, Bogdaszewski, Bogdaszewski, Bogucki, Boguszewski, Bohdiakiewicz h. Mogiła, Bohdiakiewicz h. Mogiła, Bołsunowski, Bołsunowski h. Kościesza, Boratyński, Borecki, Borkowski, Borkowski, Bosiacki, Braniewicz Bronowicki v. Branowicki, Brodzki, Broniszewski, Bronowicz, Brunak h. Brochwicz, Brusiłowicz h. Kruszyna, Brzezicki h. Jastrzębiec, Brzeźnikiewicz h. Rola, Brzostowski, Brzostowski, Brzozowski h. Korab, Bucyróg h. Radwan, Buczkowski, Buczyński, Buczyński, Budziłowicz h. Trzaska, Bułajewski,  Bułdeskuł h. Kostyn, Burczymucha Kamiński, Burkucki h. Odrowąż, Burzyński, Burzyński, Bykowski v. Jaxa Bykowski h. Gryf

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
(liniach, gałęziach, odnogach):

Babicz, Babik, Babiński, Babski, Baczewski, Baczkowski, Baczyński, Baczyński, Baczyński, Baczyński, Baczyński, Badowski, Bagieński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagiński, Bagrynowski, Bagrynowski, Bagrynowski, Bagrynowski, Bagrynowski, Bajer, Bajer, Bajkowski, Bakinowski, Bakłanowski, Balicki, Balicki, Baliński, Bal, Bałaban, Bałaszkiewicz, Bałkowski, Bandałowski, Bandrowski, Bańkowski, Bańkowski, Bańkowski, Bańkowski, Baraniecki, Baraniecki, Baranowicz, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Baranowski, Barański, Barański, Barański, Barbowski, Barcikowski, Barciński, Bardecki, Bardecki, Bardowski, Barski, Barszczewski, Barszczewski, Barszczewski, Barszczewski, Bartlewicz, Bartnicki, Bartoszewicz, Bartoszewicz, Bartoszewski, Bartoszyński, Barycki, Baryński, Barżański, Baszot, Baszucki, Baszyński, Batkowski, Batorewicz, Bazylewski, Bączkowski, Bączkowski, Bąkowski, Bąkowski, Bech, Bechowicz, Beczkowski, Bejmer, Belgram, Beliak, Benedyktowicz, Benklewski, Bentkowski, Berengowicz, Berestowski, Bereśniewicz, Berezicki, Berezowski, Berezowski, Berezowski, Berezowski, Berezowski, Bereźnicki, Bereżecki, Bergelewicz, Berger, Berioza, Berkowski, Berno, Bernatowicz, Bernatowicz, Bernatowicz, Bertold, Bertrand, Berżański, Berżyński, Besser, Bestkowski, Betlejewski, Bezruczko – Wysocki, Będziński, Białecki, Białkowski, Białkowski, Białobrzeski, Białobrzeski, Białocki, Białocki, Białokur, Białostocki, Białostocki, Białoszycki, Białoszyński, Białozub, Biedleński, Bielajew, Bielajew, Bielakowski, Bielawski, Bielawski, Bielawski, Bielawski, Bielecki, Bielecki, Bielecki, Bielecki, Bielecki, Bielecki, Bielecki, Bielecki, Bielenicyn, Bielicki, Bielicki, Bielicki, Bielicki, Bielkiewicz, Bielski, Bielski, Bielski, Bielski, Bielski, Bielski, Biełonogow, Biełousow, Biełoziorow, Bienewski, Bieniewski, Bieniewski, Bieniewski, Biernacki, Biernacki, Biernacki, Biernacki, Biernacki, Biernacki, Biernacki, Biernacki, Biesiekierski, Biesonow, Bieznowicz, Bigocki, Bilański, Bilecki, Bilecki, Biliński, Biliński, Biliński, Biliński, Biliński, Biliński, Biliński, Bilski, Biłczański, Bimman, Biron, Biskupski, Biszliager, Bitner, Biulowy, Blinowski, Bliziński, Bliziński, Bliziński, Blumental, Błażejewski, Błażenko, Błażewski, Błeżyński, Błędowski, Błocki, Błocki, Błocki, Błocki, Błocki, Błocki – Śnieżko, Błoniewski, Błoński, Błoński, Błyszanowicz, Bobicki, Bobolowicz, Bobowski, Bobowski, Bobr, Bobr, Bobrownicki, Bobrownicki, Bobr – Piotorowski, Bobrowski, Bobrykowicz, Bobrzecki, Bocjanowski, Boczarski, Boczkowski, Boczkowski, Boczkowski, Boczkowski, Boczkowski, Boczkowski, Bogacki, Bogacki, Bogatko, Bogdakiewicz, Bogdan, Bogdan, Bogdan, Bogdan, Bogdan, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdanowicz, Bogdański, Bogdański, Bogdaszewski, Bognar, Bognarowski, Bogucki, Bogucki, Bogucki, Bogucki, Bogurski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusławski, Bogusz, Boguszewicz, Boguszewicz, Boguszewski, Boguszewski, Bohaniewicz, Bohonowicz, Bohusz, Bojanowski, Bojanowski, Bojarski, Bojarski, Bokszanin, Bolaszewski, Bolechowski, Bolesławski, Bołsunowski, Bołsunowski, Bołsunowski, Bołsunowski, Bołsunowski – Czernogub, Bombach, Bondyn, Boner, Boniakowicz, Boniczkowski, Boniecki, Boniecki, Borajski, Borecki, Borecki, Borejko, Borewicz, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borkowski, Borowiecki, Borowik, Borowski, Borowski, Borowski, Borowski, Borowski, Borszczow, Bortnowski, Bortoszewicki, Boruchowski, Borucki, Borucki, Boryczewski, Boryczewski – Chlebcewicz, Boryłowicz, Borysewicz, Borysewicz, Borysławski, Borysowicz, Boryszewski, Boryszkiewicz, Borzęcki, Borzymowski, Borżym, Bosiacki, Boski, Bossowski, Botman, Boufał, Bożanta, Bożowski, Bożyczko, Brajczewski, Brandel, Brański, Bratkowski, Brauer, Brebczyński, Breza, Brodecki, Brodecki, Brodowicz, Brodowicz, Brodowski, Brodowski, Brodowski, Brodowski, Brodski, Broel – Plater, Bromirski, Bromirski, Bronic, Bronicki, Broniecki, Broniszewski, Bronowicki, Bronowski, Broszkowski, Broszkowski, Brudzewski, Brunak, Brunet, Brunet, Brylewicz, Bryszkowski, Brzeski, Brzeski, Brzeski, Brzeski, Brzezicki, Brzezicki, Brzezicki, Brzeziński, Brzeźniakiewicz, Brzeźniakiewicz, Brzeźniewski, Brzoska, Brzostowski, Brzostowski, Brzostowski, Brzostowski, Brzostowski, Brzozowski, Brzozowski, Brzozowski, Brzozowski, Brzozowski, Brzozowski, Brżocki, Bubel, Bucharin, Buchowiecki, Buczkowski, Buczyński, Buczyński, Buczyński, Buczyński, Buddeskuł, Buderacki, Buderacki, Budkiewicz, Budkiewicz, Budkowski, Budziłowicz, Budziszewski, Budzyński, Budzyński, Budzyński, Budźko, Buglajewski, Bujalski, Bujemski, Bujnicki, Bujniewicz, Bukar, Bukojemski, Bukojemski, Bukowiecki, Bukowski, Bukowski, Bukowski, Bukowski, Bułach, Bułajewski, Buławski, Bułhak, Bułhakow, Bułkowski, Buniewicz, Burba, Burczak – Abramowicz, Burczyński, Burdziakowski, Burginion, Burjański, Burkiet, Burkowski, Burzyński, Burzyński, Burzyński, Burzyński, Burżym, Burżyński, Buszczyński, Buszczyński, Buszkiewicz, Buszman, Buszniew, Buszowski, Buszyński, Butkiewicz, Butkiewicz, Butler, Butowicz, Butyński, Bydelski, Bydłowski, Byk, Bykowski, Bykowski, Bylecki, Bylicki, Bylin (Bylina), Bystry, Bystrzanowski, Bystrzycki, Byszewski

Babczyński, Babicz, Babik-Strzelecki, Babiński, Babski, Bachowski, Baczewski, Baczkowski, Baczyński, Badowski, Bagański, Bagatski, Bagiński, Bagliow, Bagnicki, Bagocki, Bagrelski, Bagrinowski, Bagrynowski, Bajer, Bajkowski, Balbus, Baldus, Balicki, Bałaszkiewicz, Bałkowski, Bandrowski, Bankowski, Bantkowski, Bańkowski, Baraniecki, Barankiewicz, Baranowski, Barański, Barbowski, Barcikowski, Barczewski, Bardecki, Barielski, Barkowski, Barno, Barowiecki, Barski, Barszczewski, Barszcz-Korzeniowski, Bartlewicz, Bartnicki, Bartosiewicz, Bartoszewicz, Bartoszewski, Bartoszyński, Barycki, Barysewicz, Barżański, Barżeński, Baski, Baszyński, Batkowski, Batorewicz, Batowski, Baworowski, Bączkowski, Bąfał, Bąfałow, Bąkowski, Bech, Bechowicz, Bekesza, Bełdowski, Benkowski, Bereziecki, Bereza, Berezowski, Bereźnicki, Bereżecki, Bereżeński, Bergielewicz, Berg, Bern, Bernacki, Bernakiewicz, Bernatowicz, Bernawski, Bertacki, Bertrand, Berżyński, Besiekierski, Besson, Bestkowski, Beszlager, Betlejemski, Betner, Bębniewski, Będrowski, Będziński, Białecki, Białkowski, Białobocki, Białobrzeski, Białocki, Białokoń, Białokur, Białostocki, Białoszycki, Białowiejski, Białowolski, Białozub, Bibersztejn-Pilchowski, Biedliński, Biedło-Zwoliński, Biedrzycki, Bieguszewicz, Biejnar, Biejzym, Biejzymski, Biel, Bielacki, Bielajew, Bielakiewicz, Bielakow, Bielakowski, Bielatowicz, Bielawski, Bielecki, Bielek, Bielgram, Bielicki, Bieliński, Bielkiewicz, Bielkowski, Bielski, Bieniakowski, Bieniecki, Bieniewski, Bieńkowski, Biesiadowski, Biezymski, Bigocki, Bijer, Bilański, Bilecki, Bilicki, Biliński, Bilski, Birkowski, Biron, Biskupski, Biszlager, Bleszyński, Bliczyński, Blidyński, Blindowski, Blinowski, Blizieski, Bliziński, Blocki, Blodzki, Bławdziewicz, Błazowski, Błażejewski, Błażewicz, Błażewski, Błędowski, Błocki, Błodski, Błoniewski, Błoński, Bniński, Bobicki, Bobiński, Bobołowicz, Bobowski, Bobroski, Bobrowicki, Bobrowicz, Bobrownicki, Bobrowski, Bobr-Pietrowicki, Bobrzecki, Bobrzeniecki, Bochaniewicz, Bocheński, Bochonowicz, Boczkowski, Boczarski, Bodnarowski, Bodowski, Bogacki, Bogatko, Bogdan, Bogdanowicz, Bogdanowski, Bogdański, Bogdaszewski, Bogicki, Bogl, Bogorajski, Bogoszewski, Bogucki, Bogulski, Boguński, Bogurski, Bogusławski, Bogusz, Boguszewicz, Boguszewski, Bojakowski, Bojanowski, Bojar, Bojerow, Bolaszkiewicz, Bolesławski, Bołsunowski, Bonakewicz, Bonar, Bondin, Boner, Boniakiwicz, Boniecki, Boratyński, Borecki, Borejko, Borewiczh, Borkowski, Bornakowski, Borowiecki, Borowski, Borowy, Borszczewski, Bortnowski, Borucki, Borudzki, Borudzski, Borułowski, Boryczewski, Borysewicz, Borysiewicz, Borysławski, Borysow, Borysowicz, Boryszewski, Borzański, Borzdański, Borzęcki, Bosiacz, Bosiarski, Bosowski, Bosuński, Bośniacki, Botman, Botner, Bozowski, Brachocki, Brajczewski, Braner, Brański, Bratkowski, Brodecki, Brodkiewicz, Brodnicki, Brodowicz, Brodowski, Brodzecki, Brodzki, Brokostowski, Bromirski, Bronicki, Broniecki, Broniewski, Bronikowski, Broniszewski, Bronopicki, Bronowicki, Bronowski, Brorzyński, Broszkowski, Brożowski, Bruchacz, Brudnicki, Brugacz, Brunet, Brusenko, Brzeski, Brzewicki, Brzezicki, Brzeziński, Brzezowski, Brzostowski, Brzozowski, Brzski, Brzyski, Bucharow, Buchojemski, Buchowiecki, Bucień, Buciewicz, Buciński, Buczkowski, Buczyński, Buderaski, Buderski, Buderyski, Budkiewicz, Budnicki, Budnowski, Budwiłł, Budziszewski, Budzyński, Buemski, Bujakowski, Bujaliński, Bujniewicz, Bukajemski, Bukara, Bukojemski, Bukowiecki, Bukowski, Bułach, Bułajewski, Bułgajewski, Bułhak, Bułkowski, Bunda, Buniewicz, Burbow, Burczak-Abramowicz, Burgwinienow, Burijanowski, Burjakart, Burjanowski, Burkata, Burzyma, Burzymski, Burzyński, Busliński, Buszyński, Butkiewicz, Butmanowicz, Butyński, Bużkiewicz, Byczkowski, Bydelski, Bydłowski, Bykowski, Bylina, Byliński, Byrkowski, Bystry, Bystrzonowski, Bytwił, Byżkiewicz, Bzowski.

 

 

 Tom I

Cetnerowski h. Ślepowron, Chamiec h. Gryf, Charzewski h. Srzeniawa, Chevalier h. Koń, Chilewicz h. Junosza, Chłudziński h. Jelita, Chmielnicki h. Massalski, Chobrzyński h. Rawicz, Chodakowski h. Dołęga, Chojecki h. Lubicz, Chojecki h. Lubicz, Chołmowski h. Ostoja, Chomentowski h. Bończa, Chomętowski h. Lis, Choromański h. Lubicz, Choromański h. Lubicz, Choynacki h. Trzaska, Chruszczewski h. Trzaska, Chrzanowski h. Korab, Chrzanowski h. Nowina, Chrzanowski h. Nowina, Chrząszcz h. Salamandra, Chyliński h. Jastrzębiec, Chyliński h. Jastrzębiec, Chynowski h. Rogala, Ciechanowski h. Dąbrowa, Cieklewicz Badowski h. Baduła, Cieszkowski h. Dołęga, Ciołkowski h. Jastrzębiec, Cybulski h. Prawdzic, Cywiński h. Puchała, Cywiński h. Puchała, Czacki h. Świnka, Czajkowski h. Jastrzębiec, Czapliński h. Drogosław, Czarkowski h. Abdank, Czarnecki h. Krzywda, Czarnołuski h. Ciolek, Czarnowski h. Grabie, Czartoryski h. Pogoń, Czaykowski h. Dębna, Czaykowski h. Dębno, Czechowski h. Belina, Czeczel h. Jelita, Czekoński h. Gozdawa, Czepirski h. Grabie, Czerniewski h. Srzeniawa, Czetwertyński h. Pogoń, Czosnowski h. Kolumna, Czudowski h. Leliwa , Czyżewski h. Jastrzębiec.

Tom II

Chamski h. Gryff, Chamski h. Jastrzębiec, Chełmicki h. Nałęcz, Chełmowski h. Ostoja, Chevalier h. Koń, Chirski h. Rogala, Chizyński  v. Chyzyński h. Ostoja, Chlebowski h. Poraj, Chmielnicki h. Masalski, Chmielowski h. Jastrzębiec, Chmielowski h. Jastrzębiec, Chodakowski h. Dołęga, Chomicz Wyhowski h. Abdank, Chorostecki h. Lubicz, Choryński h. Abdank, Chrzanowski h. Korab, Chrząstowski h. Ślepowron, Ciechanowski h. Dąbrowa, Ciechocki h. Nałęcz, Ciechoński h. Sas, Ciecierski h. Ślepowron, Ciepliński h. Ozorya (Ossorya), Ciesielski h. Lubicz, Ciesielski h. Lubicz, Cybulski h. Prawdzic, Czarnecki h.  Czarnecki, Czarnecki h. Łodzia, Czastkowski h. Trąby, Czaykowski h. Dębno, Czaykowski h. Jastrzębiec, Czerepański h. Jasieńczyk, Czerkas v. Temruk Czerkas h. Leliwa, Czermiński h. Wieniawa, Czerniachowicz h. Oksza, Czerniakowski h. Łada, Czerniawski h. Srzeniawa, Czerniewski h. Nieczuja, Czerny h. Nowina, Czułajewski h. Sas, Czuryłło h. Korczak, Czyburenko Korczewski h. Świenczyc, Czyczyrko h. Jastrzębiec, Czyndacki h. Dołęga, Czyżewski h. Topór, Ćwikliński h. Nałęcz, Ćwirka Chratanowski h. Gabilend.

Tom III

Cedziński h. Ślepowron, Chaięcki h. Korab, Chajęcki  h. Korab, Chańkowski v. Hańkowski h. Korczak, Charczyński h. Sas, Chmara h. Radwan, Chmielowski h. Jastrzębiec, Chmielowski h. Jastrzębiec, Chmielowski h. Jastrzębiec, Chmielowski h. Półkozic, Chodakowski h. Dołęga, Chodakowski v. Demidowicz Chodakowski h. Dołęga, Chodakowski v. Malkiewicz Chodakowski h. Dołęga, Chodakowski v. Malkiewicz Chodakowski h. Dołęga, Chodakowski v. Mirukowicz Chodakowski h. Dołęga, Chodkiewicz h. własnego, Chodorkowski h. Ostoja, Chojecki h. Korab, Chojecki h. Lubicz, Chwałkowski h. Prus I, Ciechoński h. Wąż, Ciszewski h. Zadora, Ciszkiewicz h. Leliwa, Czachorski h. Abdank, Czajkowski h. Dębno, Czapliński h.  Drogosław, Czapliński h. Drogosław, Czapliński h. Drogosław, Czarnecki h. Łodzia, Czarnecki h. Prus III, Czarnecki h. Łodzia, Czarnocki h. Lis, Czechowicz h. Ostoja, Chełchowski h. Lubicz, Czeczewicz h. Jastrzębiec, Czempkowski h. Zaręba, Czerniawski h. Drużyna, Czernichowski v. Czerniechowski h. Srzeniawa, Czerniewicz h. Nieczuła, Czerniewski h. Srzeniawa, Czerwiński h. Lubicz, Czubiński h. Leliwa.

Tom IV

Centomirski h. Leliwa, Chęciński h. Korczak, Chęciński h. Korczak, Chmielowski h. Łabędź, Chmielowski h. Wieniawa, Cchodakowski h. Dołęga, Chołodecki h. Białynia, Chraniewicz h. Pielesz, Chruściński h. Leliwa, Chrzanowski h. Korab, Chudzicki h. Ostoja, Chyczewski, Cichocki h. Nałęcz, Ciechoński h. Sas, Cieszkowski h. Zerwikaptur, Ciszewski h. Zadora, Corgier h. Korn, Cymbalistow h. Chorągwie, Czachurski h. Abdank, Czajkowski h. Jastrzębiec, Czaplicki h. Boża Wola, Czapliński h. Drogosław, Czapski h. Leliwa, Czarnecki h. Prus III, Czarnecki h. Prus III, Czarnk h. Półkozic, Czarnocki h. Lis, Czarnołuski h. Ciołek, Czechowski h. Oksza, Czerkawski h. Jelita, Czerniawski h. Srzeniawa, Czerpicki h. Jastrzębiec, Czerwiński h. Lubicz, Czerwiński h. Lubicz, Czostkowski h. Korczak, Czudynowicz Łopacki h. Lubicz, Czyrski h. Ogończyk, Czyżewski h. Topór.

Tom V

Chęciński h. Korczak, Chmielowski h. Jastrzębiec, Chmielowski h. Jastrzębiec, Chobrzyński h. Rawicz, Chobrzyński h. Rawicz, Chodakowski h. Dołęga, Chodakowski h. Dołęga, Choiński h. Korczak, Chojnacki h. Trzaska, Chrzanowski h. Korab, Chyliński h. Jastrzębiec, Chyliński h. Jastrzębiec, Cichocki h. Nałęcz, Cieszkowski h. Dołęga, Cieszkowski h. Zerwikaptur, Cybulski h. Prawdzic, Czaplejewski h. Radwan, Czaplejewski h. Radwan, Czapliński h. Drogosław, Czarkowski h. Abdank, Czarnecki, Czarnecki h. Czarnecki, Czarnecki h. Krzywda, Czarnecki h. Łodzia, Czarnowski h. Grabie, Czechowski h. Oksza, Czerkawski h. Jelita, Czerniawski h. Srzeniawa, Czerniawski h. Srzeniawa, Czerny h. Nowina, Czołhański h. Sas, Czyczyrko v. Zasko Czyczyrko h. Jastrzębiec, Czyżewski,  Czyżowski h. Topór, Czyżowski h. Topór.

Tom VI

Carykowski h. Nałęcz, Cedziński, Chądzyński h. Ciołek, Chmielnicki, Chocianowski, Chociński h. Dabrowa, Chodakowski h. Dołęga, Chodasewicz h. Prus I, Chodorowski h. Korczak, Chojecki h. Korab, Chojecki, Chomecki, Chomentowski h. Bończa, Chrzanowski, Cichocki h. Lubicz, Ciechanowski h. Dąbrowa, Cwikliński v. Ćwikliński h. Nałęcz, Cywiński, Czajkowski h. Dębno, Czajkowski, Czeczel v. Sudymontowicz Czeczel h. Jelita, Czernicki, Czerniewicz, Czołowski h. Sas, Czudowski, Czyżewski, Czyżowski v. Zaklika Czyżowski h. Topór

Tom VII

Ceceniowski, Celermanth h. Sulima, Chajęcki, Chamski, Charłakiewicz h. Sas, Chibiński, Chilewicz h. Junosza, Chmielnicki, Chmielnicki, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chodakowski, Chodakowski, Chodorowski, Chomentowski, Chomicki h. Epinger, Chorążyczewski h. Roch II, Chorostecki, Chorostecki, Choryński, Chruścicki h. Leliwa, Ciechanowski, Ciechoński, Cieliński h. Zaręba, Cybulski, Czabowski, Czajewski, Czajkowski, Czajkowski h. Dębno, Czajkowski v. Berynda Czajkowski h. Dembno, Czapliński, Czapliński, Czerniakowski, Czerny, Czerwiński, Czułajewski, Czyndacki h. Dołęga, Czyżewski

 

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
(liniach, gałęziach, odnogach):

Cajewski, Całko, Cariow, Cechowski, Cedrowski, Celermont, Cetnarowski, Chajencki, Chajencki, Chamcy, Chamski, Chamski, Chanczewski, Charski, Charzewski, Charzewski, Charzewski, Charzewski, Chasunewicz, Chaustowicz, Chawełko, Chciński, Chejnrich, Chełkowski, Chełmowski, Chełmowski, Chełmowski, Chełmowski, Chełmowski, Chilarski, Chilewski, Chilewski, Chiliński, Chiliński, Chiliński, Chlebowski, Chlebowski, Chłopicki, Chmielgowski, Chmielnicki, Chmielnicki, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chmielowski, Chocianowski, Chocianowski, Chodasewicz, Chodakowski, Chodakowski, Chodakowski, Chodakowski, Chodakowski, Chodakowski, Chodecki, Chodkiewicz, Chodkiewicz, Chodkowski, Chodoniewski, Chodorkowski, Chodorowicz, Chodorowicz, Chodorowski, Chodorowski, Chodorowski, Chodorowski, Chodorowski, Chodorowski, Chodorowski, Chodorski, Chodziński, Choiński, Choiński, Chojecki, Chojecki, Chojecki, Chojecki, Chojnacki, Chojnacki, Chojna, Chojnowski, Cholewiński, Cholodecki, Cholodecki, Cholodecki, Chołchowski, Chomentowski, Chomicki, Choromański, Choronski, Choronżyczewski, Chorostecki, Chotowski, Chotowski, Chotowski, Chramowicz, Chraniewicz, Chratanowski, Chratanowski, Chrocewicz, Chromiński, Chronowski, Chrumanowski, Chruścicki, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrzanowski, Chrząstowski, Chrząstowski, Chrząszczewski, Chrząszcz, Chrżcikowski, Chuchrowski, Chudiński, Chunowski, Churzewski, Chwałkowski, Chybiński, Chyliński, Ciałkowski, Ciałkowski, Ciałkowski, Cichocki, Cichocki, Cichocki, Cichocki, Cichocki, Cichoński, Cichowski, Ciechanowicz, Ciechanowski, Ciechanowski, Ciechonski, Ciechoński, Ciecienpowski, Ciecienpowski, Ciecierski, Ciecierski, Cielecki, Cielicki, Cieliński, Cieliński, Cieliński, Cieliński, Cieliński, Cieliński, Ciesielski, Cieszkowski, Cieszkowski, Cieszkowski, Cieszkowski, Cimakus, Cimerman, Ciongliński, Cipanowski, Ciszewski, Ciszewski, Ciszewski, Ciszewski, Ciszewski, Ciwiński, Ciwiński, Ciwiński, Comentowski, Cweciński, Cybowicz, Cybulski, Cybulski, Cybulski, Cybulski, Cychanowicz, Cymbalista, Cyrin, Cytowicz, Cyzarski, Czachorski, Czachurski, Czacki, Czaczkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czajkowski, Czaplewski, Czaplicki, Czaplicki, Czaplicki, Czaplicki, Czapliński, Czapliński, Czapliński, Czapliński, Czapliński, Czapliński, Czapski, Czapski, Czarikow, Czarikow, Czarikowski, Czariowski, Czarkowski, Czarkowski, Czarkowski, Czarkowski, Czarkowski, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki, Czarnocki, Czarnocki, Czarnocki, Czarnocki, Czarnołucki, Czarnołucki, Czbowski, Czechowicz, Czechowski, Czechowski, Czechowski, Czechowski, Czechowski, Czechowski, Czeczel, Czeczelewski, Czegrincow, Czekanowski, Czekański, Czekański, Czełowski, Czemeliowski, Czemerisow, Czemerowski, Czempkowski, Czepirski, Czepurkowski, Czercicki, Czerenacki, Czerewko, Czerkacki, Czerkacki, Czerkasow, Czerkawski, Czerkawski, Czerkawski, Czermiński, Czermiński, Czerniachowicz, Czerniachowski, Czerniak, Czerniakowski, Czerniakowski, Czerniawski, Czerniawski, Czernichowski, Czernicki, Czerniecki, Czerniecki, Czernieliow, Czerniewski, Czerniewski, Czerniszewicz, Czerniszewicz, Czernych, Czertow, Czerwiakowski, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czerwiński, Czesnowski, Czeszenko – Sochacki, Czetwertyński, Cziczirko, Czigirinow, Czingacki, Czołgański, Czołowski, Czołowski, Czomencki, Czorba, Czospowski, Czostowski, Czubiński, Czudowski, Czurski, Czwaliński, Czwaliński, Czuryło, Czyż, Czyż, Czyżewski, Czyżewski, Czyżewski, Czyżewski, Czyżewski, Czyżowski, Ćwikliński

Cajewski, Cal-Całko, Całko, Cariow, Caziński, Cechowski, Cedrowski, Cedziński, Ceglarski, Celecki, Celermont, Celiński, Centomirski, Cepliński, Cetnarowski, Cetnerowski, Chaiński, Chajencki, Chajziński, Chalecki, Chalemberg, Chałmowski, Chamcow, Chamętowski, Chamiec, Chamski, Chanczewski, Chankowski, Chański, Charczenko, Charczyński, Charski, Charzewski, Charżewski, Chasicki, Chasunewicz, Chaszczyński, Chaustowicz, Chawełko,Chciński, Chejnrych, Chełkowski, Chełmowski, Chełtowski, Chęciński, Chibiński, Chiczewski, Chilarski, Chilchen, Chilewicz, Chilewski, Chiliński, Chinowski, Chiński, Chlebowski, Chłopicki, Chmielewski, Chmielgowski, Chmielnicki, Chmielowski, Chmilewski, Chmurowski, Chmurzyński, Chobrzyński, Chocianowski, Chodakowski, Chodecki, Chodkiewicz ,Chodkowski, Chodoniewski, Chodorkowsk,i Chodorowicz, Chodorowski, Chodorski, Chodzieski, Choiński, Chojecki, Chojnacki, Chojna, Chojnowicz, Chojnowski, Cholewiński, Cholodecki, Chołchowski, Chołmowski, Chołodecki, Chomentowski, Chomętowski, Chomicki, Chomicz, Chomiński, Choromański, Choronski, Choronżyczewski, Chorostecki, Chotowicki, Chotowski, Chozłowski, Chramowicz, Chraniewicz, Chratanowski, Chratonowski, Chrocewicz, Chrojeciewicz, Chromiński, Chronowski, Chroskiewicz, Chrościchowski, Chrumanowski, Chruszczewski, Chruścicki, Chruściński, Chrzanowski, Chrząstowski, Chrząszcz, Chrząszczewski, Chrzonszcz, Chuchrowski, Chudiński, Chudzicki, Chunowski, Churamowicz, Churzewski, Chwalkowski, Chwałkowski, Chybiński, Chyliński, Chymiński, Ciałkowski, Cichocki, Cichoński, Cichowski, Ciechaniowski, Ciechanowicz, Ciechanowski, Ciechocki, Ciechonski, Ciechoński, Ciechowski, Ciecieniewski, Ciecieniowski, Ciecienpowski, Cieciepiowski, Ciecierski, Cielecki, Cielicki, Cieliński, Cieniewski, Cieplicki, Ciepliński, Ciesielski, Cieszkopski, Cieszkowski, Ciesznowski, Cieszyńsk,i Cimakus, Cimerman, Ciołkowski, Ciongliński, Cipanowski, Cirin, Ciszewski, Ciszkiewicz, Ciwiński, Comentowski, Corgier, Cweciński, Cybowicz, Cybulski, Cychanowicz, Cygikiewich, Cymbalista, Cymerman, Cyrin, Cytowicz, Cywiński, Cyzarski, Czabowski, Czachorski, Czachurski, Czacki, Czajkowski, Czakurski, Czamański, Czaplejewski, Czaplewski, Czaplinki, Czapliński, Czapski, Czarik, Czarikowski, Czariowski, Czarkowski, Czarnecki, Czarnicki, Czarnka, Czarnocki, Czarnołuski, Czarnowski, Czarnożyński, Czartoryjski, Czaryka, Czastkowski, Czechowicz, Czechowski, Czeczel, Czeczel-Cudementowicz, Czeczelewski, Czeczewicz, Czeczot, Czegric, Czegrinc, Czekanowski, Czekański, Czekoński, Czelski, Czełowski, Czemeliowski, Czemeris, Czemerowski, Czempkowski, Czepirski, Czepurkowski, Czercicki, Czerczycki, Czerepański, Czerewko, Czerkacki, Czerkasa, Czerkaski, Czerkasow, Czerkawski, Czerkowski, Czermiński, Czerniachowicz, Czerniachowski, Czerniak, Czerniakowski, Czerniawski, Czernichowski, Czernicki, Czerniecki, Czerniewicz, Czerniewski, Czerniszewicz, Czernych, Czerski, Czerszyński, Czertow, Czerwiakowski, Czerwiński, Czesnowski, Czeszejko, Czeszejko-Sochacki, Czetwertyński, Czępkowski, Cziczirko, Czigirinow, Czocharski, Czołgański, Czomencki, Czosnowski, Czospowski, Czostkowski, Czostowski, Czubiński, Czudinowicz, Czudowski, Czułajewski, Czurczec, Czurczyc, Czurski, Czuryło, Czwaliński, Czyczyrko, Czyjewski, Czykalski, Czyrski, Czyryło, Czyż, Czyżewski, Czyżow, Czyżowski, Ćwiklicze, Ćwikliński.

 

 Tom I

 Dalanowski h. Brodzic, Daszkiewicz h. Korybut, Daszkiewicz h. Rudnica, Dawgierd h. Łabędź, Dawidowicz h. Prus I, Dąbrowski h. Dąbrowa, Dąbrowski h. Dąbrowa, Dąbrowski h. Ogończyk, Dąbrowski h. Radwań, Dąmbski h. Godziemba, Dederkało h. Dederkało, Dedowicz Trypolski h. Gozdawa, Dembicki h. Gryf, Denisko h. Wukry, Deszert h. Kłosy, Dębowiecki h. Dębno, Dębski h. Radwan, Didkowski h. Sas, Didkowski Porochniacz h. Sas, Dłuski h. Kotwicz, Dłuski h. Nałęcz, Dłuski h. Trzaska, Dniestrzański h. Sas, Dobiecki h. Ogończyk, Dobroniski h. Dobenek , Dobrowolski h. Mzura, Dobrowolski h. Nieczuja, Dobrowolski h. Pocisk, Dobrzański h. Sas, Dobrzelewski h. Poraj, Dobrzycki h. Leszczyc, Dobrzylewski h. Poraj, Dolanowski h. Brodzic, Domański h. Larysa, Domański h. Larysa, Domaracki h. Ostoja, Dotner h. Lubicz, Drapikowski h. Przyjaciel, Drewnowski h. Junosza, Drohomirecki h. Drogomir, Drożowski h. Wczele, Drzewiński h. Korczak, Drzewiński h. Strzemię, Dubrawski h. Sas, Dubrowlański h. Korczak, Duniecki h. Prus II, Dunin h. Łabędź, Duszyński h. Nałęcz, Dyakiewicz h. Denis, Dybski h. Nałęcz, Dymiański h. Gierald, Dymowicz h. Niezgoda, Dziakiewicz h. Dołęga, Dziedzicki h. Dołęga, Dziegciowski h. Massalski.

Tom II

Dalkiewicz h. Krzywda, Danielewicz v. Danilewicz h. Ostoja, Danilewicz h.  Ostoja, Darowski Werycha h. Srzeniawa, Dawidowski h. Prus III, Dąbrowski h. Dąbrowa, Dąbrowski h. Dąbrowa, Dąbrowski h. Jastrzębiec, Dembicki h. Gryff, Deoczko h. Krzyż, Devedel Tuczyński h. Tuczyński, Diatełowicz h. Tarnawa, Didkowski h. Sas, Dobieszewski h. Szeliga, Dobrowolski h. Cholewa, Dobrzański h. Sas, Dobrzański h. Sas, Dobrzyjałowski h. Lubicz, Doliński h. Abdank, Domański h. Larysa, Domański h. Laryssa, Domański h. Larysza, Domaracki h. Gryff, Domarat h. Grzymała, Doroszkiewicz h. Lis, Drąbiński h. Trąba, Drewnowski h. Junosza, Drewnowski h. Junosza, Drużbacki h. Lew, Drzewiecki h. Nałęcz, Drzywski h. Korczak, Dubrawski h. Sas, Duchalski h. Korab, Duchnowicz h. Leliwa, Dybowski h. Brodzic, Dymitrywicz v. Dymitrowicz h. Nieczuja, Dziczkowski h. Wukry, Dzierdziejowski h. Kościesza, Dzygor h. Rola.

Tom III

 Danicz h. Prus III, Daniecki h. Prus II, Daszkiewicz h. Korybut, Dawidowicz h. Trąby, Dąbrowski h. Dąbrowa, Dąbrowski h. Jastrzębiec, Dąbrowski h. Jastrzębiec, Dąbrowski h. Junosza, Dąbrowski h. Ogończyk, Dąbrowski h. Ogończyk, Dębicki h. Gryf, Dimidecki h. Dołęga, Długosz h. Wieniawa,  Dłużewski h. Pobóg, Dąbrowski h. Strzemię, Dmochowski h. Pobóg, Dobraczyński h. Korczak, Dobrzański h. Sas, Dobrzycki h. Leszczyc, Doliński h. Kościesza, Domański h. Larysa, Domański h. Laryssa, Domański h. Laryssa, Domaradzki h. Ostoja, Donowski h. Krzywda, Drewnowski h. Junosza, Drohojewski h. Korczak, Droszewski, Drozeński h. Ślepowron, Drzewiecki v. Borsza Drzewiecki h. Nałęcz, Dubiecki h. Jastrzębiec, Dubieniecki h. Zagłoba, Dubiński h. Zagłoba, Dubiski h. Zagłoba, Duchnowski h. Sas, Duczyński h. Rogala, Dudzicki h. Gruzima v. Gryzima, Dybczyński h. Srzeniawa, Dyzewski h. Nałęcz, Dzierżyński h. Sulima.

Tom IV

 Danielewicz v. Danilewicz h. Ostoja, Dawgierd h. Łabędź, Dawidowski v. Budzyna Dawidowski h. Prus III, Dąbrowski h. Dąbrowa, Dąbrowski h. Dąbrowa, Dąbrowski h. Dąbrowa, Dąbrowski h. Nałęcz, Dąbrowski v. Dombrowski h. Dąbrowski, Decot h. Łodz v. Łodzia, Deduchowicz h. Gozdawa, Deleszkan Żwan h. Mora, Dembiński h. Rawicz, Dembowiecki h. Dembno, Denczy h. własnego, Derewiński h. Rawicz, Derkaczów h. Jelita, Didkowski h. Sas, Didkowski h. Sas, Długosz h. Wieniawa, Dmuchowski h. Pobóg, Dobiecki h. Ogończyk, Dobkiewicz h. Trąby, Dobrowolski h. Bzura, Dobrowolski h. Grabie, Dobrowolski h. Gryf, Dobrzański h. Sas, Domaniewski h. Lubicz, Dombrowski v. Dąbrowski h. Dąbrowa, Dorożyński h. Korwin, Dorożyński h. Suchekomnaty, Drabczewski h. Korab, Drzewiecki h. Nałęcz, Drzewiecki h. Nałęcz, Duczyński h. Rogala, Dworzański h. Rola, Dytlof h. Korwin, Działyński h. Ogończyk, Dzieczyński h. Leliwa, Dziewulski h. Rawicz, Dzikowski h. Doliwa, Dzwonkowski h. Przegonia.

 Tom V

Daniłowski h. Sas, Dąbrowski h. Dąbrowa, Delistojanow, Denisewicz h. Denis, Dermanowski h. Korczak, Dębicki h. Gryf, Dębowski h. Jastrzębiec, Didkowski h. Sas, Didkowski h. Sas, Diechtiew,  Dobielewski h. Orla, Dobrowolski h. Cholewa, Dobrowolski h. Doliwa, Dobrowolski h. Mzura, Dobrowolski h. Mzura, Dobrowolski h. Nałęcz, Dobrowolski h. Nieczuja, Dobrucki h. Doliwa, Dobrzański h. Sas, Dobrzyński h. Sas, Dodajewski h. Sas, Dokowski h. Leszczyc, Dolibowski h. Miesiąc Zatajony, Doliński h. Abdank, Domański h. Larysza, Domeyko h. Kownia, Downarowicz h. Przyjaciel, Drohojowski h. Korczak, Drohomirecki h. Sulima, Drożowski h. Wczele, Dubiński h. Zagłoba, Dubiski h. Zagłoba, Dubrowlański h. Korczak, Duczyński h. Rogala, Dumański h. Larysa, Dybowski h. Nałęcz, Dybowski h. Nałęcz, Dzieganowski h. Kotwicz, Dzieganowski h. Kotwicz, Dziubiński h. Dąbrowa, Dziwulski.

Tom VI

Daszkiewicz h. Korybut, Daszkowski, Dąbrowski h. Dąbrowa, Dąbrowski h. Poraj, Dąbrowski, Dąbrowski, Dąbrowski, Dąbrowski, Dergiman h. Nałęcz, Dębski, Diatełłowicz v. Diatełowicz h. Tarnawa, Didkowski h. Sas, Didkowski h. Sas, Didkowski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrucki h. Doliwa, Dobrzański, Dobrzański, Domański, Domaszewski h. Nieczuja, Draczewski h. Przyjaciel, Dzięciołowski, Dzięgiełowski, Dzwonkowski

Tom VII

Dabicz h. Jastrzębiec, Dalkiewicz, Damiłowski, Danielecki, Danielewicz v. Danilewicz h. Ostoja, Daniłowski, Dańkiewicz, Dawidowski h. Prus III, Dąbrowicz h. Prus I, Dąbrowski, Dąbrowski, Dąbrowski, Dembołecki, Dębiński, Didkowski, Dobrotworski h. Prus,  Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski h. Doliwa, Dobrowolski h. Doliwa, Dobrzański,  Doliński, Doliński, Domański, Domański, Domański h. Laryssa, Domaracki, Domaradzki, Dostojewski h. Radwan, Dostojewski h. Radwan, Dowgird, Drapikowski, Drągowski,   Drewnowski, Drogoszewski, Drozdowski, Drużyna h. Srzeniawa, Drzewiecki, Drzewiński, Dubrawski, Dubrowolański, Duchnowski, Duchnowski, Duszyński, Dworzański, Dybczyński, Dymiński, Dziadowicz, Dziedzicki h. Dołęga, Dziekoński, Dzierzgowski, Dziwiński h. Świnka

 

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
(liniach, gałęziach, odnogach):

Dabiż, Dabrżanski, Dachowski, Dalkiewicz, Dalko, Dałło – Fedorowicz, Dancew, Danecki, Daniewski, Danilczenko, Danilczenko – Didkowski, Daniłowski, Dankiewicz, Dankowski, Danyszewski, Darafiewicz, Dargebicz, Daszkiewicz, Daszkiewicz, Daszkiewicz, Daszkiewicz, Datunowski, Dauter, Dawidowicz, Dawidowicz, Dawidowski, Dawidowski, Dawidowski, Dawidowski, Dawidowski, Dawidowski, Dawydow, Deburg, Dechtew, Dederkała, Degner, Deijung, Dejma, Dekapralewicz, Delikowski, Delistianow, Deljamer, Delpes, Dembicki, Dembicki, Dembicki, Dembiński, Dembiński, Dembnowiecki, Dembowiecki, Dembowski, Dembowski, Dembski, Dembski, Demidow, Denbowski, Denbowski, Denbowski, Dencych, Denisow, Derewinski, Dergiman, Derkaczow, Dermanowski, Deszczyński, Deszpot – Mładanowicz, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Diakowski, Dimidecki, Dirinow, Djatełowicz, Dluniewski, Dmochowski, Dmochowski, Dmuchowski, Dobielewski, Dobieszewski, Dobkiewicz, Dobraczyński, Dobraczyński, Dobraczyński, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrowolski, Dobrudzki, Dobrzański, Dobrzański, Dobrzański, Dobrzański, Dobrzelecki, Dobrzycki, Dobrzyniecki, Dobrzyński, Dobrzyński, Dobrzyński, Dobrżijałowski, Dodajewski, Dokowski, Dolanowski, Dolanowski, Dolengowski, Doliński, Doliński, Domalewski, Domalewski, Domaniewski, Domański, Domański, Domański, Domański, Domański, Domański, Domański, Domański, Domański, Domaradzki, Domaradzki, Domaradzki, Domasławski, Domaszewski, Dombricz, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombrowski, Dombski, Dombski, Domejko, Domerat, Domger, Domiankowski, Domiłowski, Domiłowski, Domisławski, Doroszkiewicz, Dorożyński, Dorożyński, Dorożyński, Dorożyński, Dorożyński, Dostojewski, Dowgird, Dowiat, Dowmatowicz, Downarowicz, Drapikowski, Drapikowski, Drogoliow, Drogomirecki, Drogonow, Drogonowski, Drongowski, Drotajewski, Drowolski, Drozdowski, Drozdowski, Drozdowski, Drozdowski, Drozdowski, Drozdowski, Drożewski, Drukałowicz, Drużbicki, Drużyłowski, Drużyłowski, Dryniewicz, Dryżyn, Drzewiecki, Drzewiecki, Drzewiecki, Drzewiecki, Drzewiecki, Drzewiecki, Drzewiński, Drzewowski, Drzewowski, Dsouski, Dubiecki, Dubieniecki, Dubieniecki, Dubiński, Dubiński, Dubiński, Dubiński, Dubiński, Dubowiecki, Dubowski, Dubrowlański, Duchniewicz, Duchnowski, Duchnowski, Duczyński, Dudkowski, Dumański, Dunajecki, Dunajewski, Dunin, Dunin, Dunin, Dunin – Wolski, Dunin  – Wonsowicz, Dunin – Wąsowicz, Dunyki, Duński, Duński, Duszyńskich, Dwernicki, Dwernicki, Dworakowski, Dwornicki, Dworżański, Dworżecki, Dworżecki, Dworżecki, Dybczyński, Dybczyński, Dybowski, Dyczakowski, Dydyński, Dymczewski, Dymowicz, Dysewicz, Dytlior, Dzeganowski, Dziadowicz, Dziakowicz, Działyński, Dziczkowski, Dziebiński, Dzieganowski, Dziekoński, Dziekoński, Dziekowiecki, Dzierżanowski, Dzierżek, Dzieszcziowski, Dziewulski, Dziewulski, Dziewulski, Dziewulski, Dzięciołowski, Dzięciołowski, Dzigor, Dzikowicki, Dzikowski, Dzikowski, Dziubiński, Dziwiłowicz, Dziwulski, Dzwonkowski, Dzwonkowski

Dalka, Dalpe, Damiłowski, Danicz, Daniecki, Danielecki, Daniewski, Danilewicz, Danilewski, Daniłowicz, Daniłowski, Dańkiewicz, Dańkowski, Darafijewicz, Darczewicz, Daszkiwicz, Dawidowicz, Dawidowski, Dąbrowski, Debougr, Debnowiecki, Dederkał, Deduchowicz, Degenfeld, Degner, Dejatiew, Dekański, Delikowski, Delistojan, Delpies, Denbicki, Denbowski, Dencz, Denderowicz, Denisiewicz, Denisko, Denisow, Deoczka, Dergiman, Derkaczowski, Dermanowski, Deszert, Deszpot-Mładanowicz, Deszyńsk,i Dębicki, Dębiński, Dębowiecki, Dębowski, Dębski, Didkiewicz, Didkowski, Didowicz-Tripolski, Dijatołowicz, Dimidecki, Dimitriwicz, Dirina, Ditkowski, Diuborblank, Diżewski, Długosz, Długota, Dłuski, Dłużewski, Dłużniewski, Dmachowski, Dmochowski, Dniestrzański, Dobiecki, Dobielewski, Dobieszewski, Dobkiewicz, Dobraczyński, Dobromirski, Dobroniski, Dobrosański, Dobrosielski, Dobrowolski,Dobrożański, Dobrożyński, Dobrucki, Dobrzański, Dobrzel, Dobrzeniecki, Dobrzyjałowski, Dobrzyniecki, Dobrzyński, Dobuchowski, Dodajewski, Dokowski, Dokucki, Dolanowski, Dolibowski, Doliński, Dolner, Dołęgowski, Domalewski, Domański, Domaracki, Domaradzki, Domaradzski, Domart, Domaszerwski, Domaszewski, Dombrowski, Dombrzyński, Dombski, Domejka, Domosławski, Donowski, Dordoiński, Doroszenko, Doroszkiewicz, Dorożyński, Dowgierd, Dowgird, Dowgird-Zodejko, Downaropwicz, Draczewski, Dragoł, Drapikowski, Drewnowski, Drogajewski, Drogojewski, Drogomirecki, Drogomirski, Drombiński, Drongłowski, Droszewski, Drotajewski, Drozdowski, Drożeński, Drożowski, Druiżyłowski, Drużbacki, Drużyłowski, Dryniewicz, Drzewiecki, Drzewiński, Dubiecki, Dubielewski, Dubieniecki, Dubiniecki, Dubiński, Dubiski, Dubrawski, Dubrowlański, Duchnicki, Duchnowski, Duchowicz, Duczyc-Dydkowski, Duczyński, Dudkiewicz, Dudzicki, Dumański, Dumiński, Dunajewski, Dunin, Dunin-Karwicki, Dunin-Suligostowski, Duński, Duszyński, Dutiewicz, Dworakowski, Dworiakowski, Dworzański, Dworzecki, Dyaczkowski, Dybczyński, Dybowski, Dyczkowski, Dylewski, Dytłof, Dzadowicz, Dziadowicz, Dziakiewicz, Działyński, Dzieczyński, Dziedzicki, Dzieganowski, Dziegdziewski, Dziekoński, Dzierzgowski, Dzierżanowski, Dziewulski, Dzięciłowski, Dzięgulewski, Dzikowski, Dziubiński, Dzponpowski, Dzwonkowski, Dżjus.

 

 

 Tom I

Eysmont h. Korab, Eysmont h. Korab, Eysmont h. Korab, Eysmont h. Korab, Eysymont h. Korab.

Tom II

Elzner h. Jastrzębiec, Eysymont h. Korab.

Tom III

Ejsymont h. Korab, Ejsymont v. Ejsmont h. Korab.

Tom IV

Eftymowicz h. Leliwa, Ehrenfeldt de Haâss h. Ehrenfeldt, Erno, Esterling h. Krzywda, Exler h. von Eck.

Tom V

Eksler h. von Eck.

Tom VII

Eysymont, Eysymont

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
(liniach, gałęziach, odnogach):

Ekkielt, Englert

Ejgerd, Ejgirg, Ejsmant, Ejsmont, Ejsymont, Eszmant, Ekkelt, Eksler, Eljaszewski, Engel, Englert, Entkiewicz, Entza, Erechowicz, Erlawski, Erna, Esterling.

 

 

 Tom I

Fabrycki h. Pelikan, Fajgiel h. Prawdzic, Falibowski h. Jastrzębiec, Falkowski h. Doliwa, Feliński h. Farenbach, Fiałkowski h. Ślepowron, Fonguelt h. Fonguit, Forkiewicz h. Sas.

Tom II

Faszczewski h. Prus II, Fedorowicz h. Sas, Fiedorowicz h. Wierzbna, Floriański h. Sas, Fonguelt h. Fonguit.

Tom III

Fabiański h. Korczak, Filipowski h. Pobóg, Fiszer h. Sternberg, Fontani h. Mutyna, Frankiewicz h. Sas.

Tom IV

Faliński h. Korab, Faliszewski h. Pobóg, Fedorowski h. Prus II, Fiałkowski h. Ślepowron, Fiszer h. Lewart, Florenski Prejzner h. Postrach, Formalski h. Abdank, Fryzicki h. Bończa, Fumalewski h. Radwan.

Tom V

Falkenhagen h. Falkenhau, Falkowski h. Doliwa, Fedorowicz h. Godzięba, Feliński h. Farensbach, Fiedorowicz h. Wierzbna, Filewski h. Pobóg,  Filewski h. Pobóg, Frankowski h. Ślepowron, Fritsch h. Fritsch, Fryczyński h. Pobóg.

Tom VI

Forkiewicz, Frankowski

Tom VII

Falkowski, Falkowski, Falkowski, Fedorowski, Feliński h. Farensbach, Fiałkowski,   Fiałkowski  h. Ślepowron, Fiedorowicz, Filiborn h. Korwin, Filipowicz, Fougnett, Frankowski

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Faber, Fabrycki, Fabrycki, Fafius, Fajczel, Falibowski, Falicki, Faliczeszewski, Faliński, Falkengagen, Falkengagen, Falkiejn, Falkowski, Falkowski, Falkowski, Farfurowski, Fasowicz, Faszczewski, Fatowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowicz, Fedorowski, Fedorowski, Fedorow, Feleborn, Feliński, Feliński, Fenikowski, Fijałkowski, Fijałkowski, Fijałkowski, Fijałkowski, Filewski, Filimowicz, Filiński, Filipowicz, Filipowski, Filonienko, Florencki, Fontani, Forkiewicz, Fotowicz, Fotyński, Fralanga, Framet, Frankowski, Frankowski, Frankowski, Frankowski, Frankowski, Frankowski, Frebung, Frej, Frejgerber, Frek – Grodzicki, Fricz, Fryczyński, Fuget, Fultanowski, Furcewicz, Furcewicz, Furlewicz

Fabiański, Fabowicki, Fabrycy, Fajgel, Fagiel, Faliborski, Faliński, Faliszewski, Falkenhagen, Falkowski, Fałkowski, Faszczewski, Fedorowicz, Fedorowski, Fedyński, Feliński, Fenikowski, Fiałkowski, Fidowicz, Fijałkowski, Filewski, Filiński, Filipiewski, Filipowicz, Filipowski, Fiszer, Flerijańskih, Fliorianski, Fongelt, Fongielst, Fontani, Forkiewicz, Formuz, Fosowicz, Fraczewski, Frankowski, Frebing, Frej, Frejberg, Freon, Fridrych, Fryczyński, Fryjewicz, Frytsch, Fryzicki, Fryziński, Fulkowski, Fultanowski, Fułkowski, Fułtanowski, Furesiewicz, Fursewicz.

 

 

 Tom I

Gadomski h. Rola, Gajewski h. Jelita, Gałęzowski h. Tarnawa, Gardliński h. Półkozic, Garlicki h. Strzemię, Gawkowski h. Ślepowron, Gawlikowski h. Ślepowron, Gawroński h. Rawicz, Gąsecki h. Kotwicz, Gdowski h. Prus, Gieppert h. Newlin, Giżycki h. Gozdawa, Gładyszewski h. Gryf, Głębocki h. Doliwa, Głowacki h. Prus I, Głowacki h. Prus I, Głuchowski h. Radwań, Gnatowski h. Łada, Gnatowski h. Łada, Godlewski h. Gozdawa, Golański h. Jastrzębiec, Goławski h. Jastrzębiec, Gołębiowski h. Gozdawa, Gorajski h. Korczak, Gorczycki h. Koziczkowski, Gorliński h. Krzywda, Gorski h. Pobóg, Gort h. Junosza, Gosk h. Prawdzic, Goszycki h. Jastrzębiec, Grabowski h. Oksza, Granowski h. Leliwa, Greczyński h. Strzała Kalinowa, Grek h. Prawdzic, Grocholski h. Syrokomla, Grodecki h. Starykoń, Grodzicki h. Nałęcz, Grodziński h. Paprzyca, Groff h. Wejhert, Grom h. Lichtian, Grudziński h. Grzymała, Grzybowski h. Poraj, Grzymało h. Grzymała, Gumowski h. Pobóg, Gurski h. Nałęcz, Gutkowski h. Topór, Gutkowski h. Topór, Gwinczewski h. Ślepowron.

Tom II

Gadomski h. Rola, Gajdamowicz h. Janina, Gawłowski h. Ostoja, Gawroński h. Rawicz, Gądziecki h. Boża Wola, Gąsecki h. Boża Wola, Gąsiorowski h. Ślepowron, Genfeld h. Ostoja, Giedziński  h. Prawdzic, Gilewicz h. Grzymała, Gliński h. Jastrzębiec, Gliński h. Lis, Gliwiński h. półkozic odm., Głowacki h. Prus I, Głowacki h. Prus I, Godlewski h. Gozdawa, Godlewski h. Poraj, Godziszewski  h. Jastrzębiec, Goliński h. Zabawa, Gołębiowski h. Gołębiowski, Gołębiowski h. Gozdawa, Gołuchowski h. Leliwa, Gorajski h. Orla, Gorecki h. Dołęga, Gorecki h. Jastrzębiec, Gorecki h. Wieruszowa, Gosławski h. Nałęcz, Gościemiński h. Grabie, Górski h. Nałęcz, Grabowski h. Dołęga, Grabowski h. Jastrzębiec, Grabowski h. Pobóg, Grabowski h. Ślepowron, Grądowski h. Oksza, Grocholski  h. Syrokomla, Grocholski h. Abdank, Grochowski h. Bończa, Grodecki h. Ślepowron, Grodzki h. Belina, Gromnicki h. Prawdzic, Grontkowski h. Ogończyk, Grzegielewski h. Nabram, Grzegorzewski h. Lis, Grzybowski h. Prus II, Gumiński h. Wieniawa, Gurski h. Nałęcz, Gurski h. Rawicz, Gutowski h. Ciołek.

Tom III

Gadomski h. Rola, Gadomski h. Łodzia, Gajewski h. Jelita, Gajewski h. Sulima, Garliński h. Pobóg, Gawroński h. Rawicz, Gąsiewski h. Korwin, Gąsiński h. Grzymała, Gąsiorowski h. Ślepowron, Glinojecki h. Prus II, Gliński h. Pomian, Gliński h. Jastrzębiec, Gliński h. Lis, Głębocki h. Doliwa, Głowacki h. Prus I, Głowacki h. Prus I, Godlewski h. Gozdawa, Golcz h. Gulcz, Gorecki h. Dołęga, Gorecki h. Dryja, Gorecki h. Jastrzębiec, Gorski h. Szeliga, Gorski h. Ślepowron, Gosławski h. Oksza, Gradomski h. Lubicz, Gradowski h. Prawdzic, Gradowski h. Prawdzic, Grochowski h. Lubicz, Grodziński h. Paprzyca, Grodzki h. Belina, Grotkowski h. Ogończyk, Gruszecki h. Oubicz, Gryner h. Gryneberg, Grzybiński h. Lis, Grzybowski h. Prus I, Guralski h. Jelita, Gurski h. Doliwa, Gurski h. Pobóg.

Tom IV

Gabel h. Widły, Gadomski h. Rola, Gałęski h. Prawdzic, Ganowski h. Paprzyca, Garbowski h. Sas, Gastell h. Zamecki, Gaszyński h. Jastrzębiec, Gawroński h. Rawicz, Gądkowski h. Korab, Gislantson h. Scypion, Giżycki h. Nałęcz, Giżycki h. Nałęcz, Gluzicki h. Nałecz, Głowaczowski h. Dębno, Głuszkiewicz h. Ciołek, Gnidaszewski h. Ostoja, Godebski h. Godzięba, Gokiert h. Ogończyk, Gołaszewski h. Kościesza, Gołaszewski h. Kościesza, Gołaszewski h. Kościesza, Gołębiowski h. Prawdzic, Gorajski h. Orla, Gorłow h. Korab, Gorski h. Ślepowron, Gorzkowski h. Tarnawa, Gostyński h. Jastrzębiec, Grabowski h. Jastrzębiec, Grabowski h. Oksza, Grabowski h. Pobóg, Grąbczewski h. Jelita, Grocholski h. Syrokomla, Grocholski h. Syrokomla, Grochowski h. Bończa, Grodkowski h. Ogończyk, Grodziński h. Kuszaba, Groza h. Wąż, Grubby h. Guczy, Gruszecki h. Lubicz, Grzymała h. Grzymała, Guszkiewicz h. Kmicic, Gutewicz h. Ciołek, Gutkowski h. Ciołek.

Tom V

Gawiński h. Rola, Gawroński h. Rawicz, Giebułtowski h. Berszten, Giżycki h. Gozdawa, Gliński h. Jastrzębiec, Gliński h. Ślepowron, Gliński, Głowacki h. Prus I, Głowacki h. Prus I, Głowacki h. Prus I, Głowniewski h. Hołobok, Głuchowski h. Radwan, Godlewski h. Gozdawa,  Gołębiowski, Gorkowski h. Lubicz, Gorzkowski h. Godziemba, Goszczyński h. Goszyński, Gośliński h. Przerowa, Górski h. Grzymała, Górski h. Nałęcz, Grabiński h. Pomian, Grabowski h. Dołega, Grabowski h. Jastrzębiec, Grabowski h. Jastrzębiec, Grabowski h. Jastrzębiec, Grabowski h. Zbiświcz, Grecki h. Prawdzic, Grębecki h. Jastrzębiec, Grocholski h. Syrokomla, Grocholski h. Syrokomla, Grodziński h. Łabędź, Grodzki h. Belina, Grudziński h. Grzymała, Grudziński h. Grzymała, Gruszczewski h. Lubicz, Grzybowski h. Grzybowski, Grzymało h. Grzymała, Gűller h. Kotwic, Gutkowski h. Topór, Gutkowski h. Topór, Gwoździcki v. Tychowicz Gwoździcki h. Rogala.

Tom VI

Gajewski, Gaszyński h. Jastrzębiec, Giżycki h. Gozdawa, Głębocki, Głowacki h. Prus I, Głowacki, Głuchowski, Głuszkowski, Godlewski, Gold, Goliszewski h. Rola, Gołaszewski, Gorecki, Gorecki, Gorzkowski, Grabowski, Grochowski, Grom, Grondowski, Grotkowski, Grudziński, Grzybowski, Gurski, Gurski h. Nałęcz

Tom VII

Gajdamowicz, Galiński, Galiński h. Rawicz, Gałczyński, Garbowski, Gawłowski, Gąsecki, Gilewicz, Gilewski, Gilewski, Gliński, Głogowski h. Grzymała, Głowacki, Głuchowski, Głuchowski, Godlewski, Golczewski, Goldschmitt h. Schmeling, Goławski h. Jastrzębiec, Gołębiowski, Gołębiowski, Gołębski, Gonsiewski, Goraj, Gorajski, Gorczyński, Gorecki, Gothelf Knothe h. Grzymała, Górecki, Górski, Grabowski, Grabowski, Grodzicki,  Groza, Grzegorzewski, Grzybowski, Gumiński, Gurski, Gurski

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Gaage, Gaas, Gaas, Gabel, Gaberman, Gabsiewicz, Gadomski, Gadomski, Gadomski, Gadomski, Gadon, Gadzicki, Gajdamowicz, Gajewski, Gajewski, Gajewski, Gajewski, Gajko, Gajkowski, Galiński, Galiński, Gall (Gal), Galprejter, Gałajkowski, Gałęziński, Gałęziowski, Gałęziowski, Gamczenko, Gamelkowski, Ganderf, Gann, Gann (Gan), Ganżulecz, Garbowski, Garbowski, Garczyński, Gardecki, Garder, Gardliński, Garliński, Garow, Gaszyński, Gawiński, Gawkowski, Gawlikowski, Gawroński, Gawroński, Gąsecki, Gąsewski, Gąsiorowski, Gąsiorowski, Gdowski, Gedrojć, Gedzinski, Geew, Gejewski – Łowdykowski, Gejncz (Gejnicz), Genfeld, Geppert – Rozenberg, Gerasimow, Gerke, German, German, Germanowicz, Germanowicz, Gerniczki, Gerstenzweig-Jęczmieński, Gerżod, Gębarowicz, Gębski, Gibiński, Gierkowski, Gierlikowicz, Gigorberger, Gilewicz, Gilewicz, Gilewski, Giller, Gingliatt, Giżycki, Giżycki, Giżycki, Gliczyński, Gliński, Gliński, Gliński, Gliński, Gliński, Gliński, Gładkowski, Głassor, Gławacki, Głazer, Głembocki, Głembocki, Głembocki, Głembocki, Głembocki, Głembocki, Głembocki, Głodyszewski, Głodyszewski, Głogowski, Głowacki, Głowacki, Głowaczewski, Głowniewski, Głuchowski, Głuchowski, Głuchowski, Głuszkiewicz, Gnatowski, Gnatowski, Gnatowski, Gniewkowski, Gnoiński, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godlewski, Godziemba, Godziszewski, Gogol, Gojako – Konczakowski, Gojrzewski, Golcz, Goldc, Goldsztejn, Golecki, Golinkowski, Golsztejn, Gołaszewski, Goławski, Gołembiowski, Gołembiowski, Gołembiowski, Gołembiowski, Gołembiowski, Gołembski, Gołoskiewicz, Gołowincow, Gołubiecki, Gołubiecki, Gołub, Gołubski, Gomolicki, Gongalski, Gongało, Gorajewski, Gorajski, Gorajski, Gorajski, Gorbacki, Gorbowski, Gorbowski, Gorczycki, Gordinski, Gordinski, Gordziejewski, Gorecki, Gorecki, Gorecki, Gorecki, Goregjad, Goregljad, Gorinowicz, Gorlinski, Gorlinski, Gorłow, Gornowski, Gorodecki, Gorodecki, Gort De Grot, Gorżkowski, Gorżkowski, Goskow, Gosławski, Gosławski, Gostkowski, Gostyński, Gostyński, Gostyński, Goszinski, Goszowski, Gościmiński, Gośliński, Gotkiewicz, Gozimirski, Górski, Górski, Górski, Górski, Górski, Górski, Grabe, Grabiński, Grabiński, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Grabowski, Gradomski, Gradowski, Gralewski, Granowski, Granowski, Grecki, Greczanowski, Grembecki, Grembowski, Griczyński, Grigorowicz, Grigorowicz, Grigorowicz, Grinakowski, Grincewicz, Griner, Grinfeld, Grinfeld, Gripari, Griszczenko – Mieleniewski, Grocholski, Grocholski, Grocholski, Grocholski, Grocholski, Grocholski, Grochowski, Grodecki, Grodecki, Grodecki, Grodecki, Grodkowski, Grodzicki, Grodzicki, Grodziński, Grodziński, Grodziński, Grodzki, Grodzki, Grodzki, Gromadzki, Gromczewski, Gronostaiski, Grontkowski, Gros, Groszowicz, Grotowski, Grotowski, Groza, Grudniewski, Grund, Grudziński, Grudziński, Grudziński, Grudziński, Grui, Grunicki, Gruszczecki, Gruszczecki, Gruszczecki, Gruszczewski, Gruszczyński, Gruszczyński, Gruszewski, Gruzdz, Gruzdz, Grylewicz, Grzegorzewski, Grzegorzewski, Grzybowski, Grzybowski, Grzybowski, Grzymalski, Grzymała, Grzymała, Guber, Guczyński, Gukler, Gukow, Gukowski, Gulakow, Guljanicki, Guljanicki, Guljanicki, Guljanicki, Gumiński, Guńko, Gurin, Gurinowicz, Gurowski, Gurowski, Gurski, Gurski, Gurski, Gurski, Gurski, Gurski, Gurski, Gurski, Gusakowski, Gusarewicz, Gusarowski, Gustowski, Gutkowski, Gutkowski, Gutowski, Gutowski, Guzowski, Gwinczewski, Gzowski

Gaage, Gaass, Gabl, Gaczkowski, Gadlewski, Gadomski, Gadowski, Gadziacki, Gadziański, Gajdamowicz, Gajdziewicz, Gajewkiewicz, Gajewski, Gajko, Gakert, Gakkenszmitt, Galicki, Galiński, Galkiewicz, Gałajkiewicz, Gałajkowski, Gałajski, Gałecki, Gałętbiowski, Gałęzowski, Gałkowski, Gałuziński, Gamczenko, Gamilkowski, Gan, Ganderf, Gankiewicz, Gann, Ganneman, Ganowski, Ganski, Ganzak, Gańkowski, Gapanopwicz, Garaburd, Garasimowicz, Garczewski, Garczyński, Gardliński, Garkowski, Garliński, Gartyk, Garwolioński, Gaskiewicz, Gass, Gastel, Gaszyński, Gatkowski, Gatłosz, Gatowski, Gawiński, Gawkowski, Gawlikowski, Gawłowicki, Gawłowski, Gawroński, Gawryłowski, Gawsiewicz, Gawter, Gazęzowski, Gażewski, Gebułtowski, Gedzyński, Gejbowicz, Gejewski, Gejewski-Lowdikowski, Gejnicz, Gejnrich, Gejnrynkson, Geking, Gelański, Geling, Gening, Genkiel, Genkielion, Genn, Geppeot, Gerlikowski, Gerliński, German, Germanowicz, Germanowski, Germański, Gerniczek, Gerniczka, Gerpowski, Gerski, Gerwing, Geryng, Gerżod, Gębicki, Gęsiorowski, Giamilkowski, Gibiński, Gidlewicz, Giejbowicz, Giejnrych, Giejnrynkson, Gieppert, Gierkowski, Gierlikowicz, Gierliszkiewicz, Giezymirski, Giller, Giżewski, Giżycki, Giżyński, Glasser, Glibowicz, Gliczyńki, Glinojecki, Glińsaki, Gliński, Gładyszewski, Głasko, Głembocki, Głębocki, Głowacki, Głowaczewski, Głowiński, Głowniewski, Głuchowski, Głuszecki, Głuszewicz, Głuszkiewicz, Głuszkowski, Głuzicki, Gnatowski, Gnidaszewski, Gniewkowski, Gniewosz, Gnoiński, Goąśliński, Goczycki, Godebski, Godlewski, Godłojewski, Godomski, Godon, Godulski, Godzacki, Godziemba, Godziewicz, Godziszewski, Gofman, Gogol, Gojżejewski, Gojżewski, Gokert, Golański, Golcz, Golębiewski, Golinowicz, Goliński, Golsztejn, Gołajkowski, Gołaszewski, Goławski, Gołczyński, Gołembiewski, Gołębiowski, Gołębski, Gołoszowski, Gołowczyc, Gołowiński, Gołub, Gołubiecki, Gołuchowski, Gołuziński, Gołyński, Gomenowicz, Gonanowski, Gonbicki, Gondkowski, Gondziecki, Goneecki (Gonecki), Goneerowski (Gonerowski), Gongalski, Gongała, Gongało, Gonicki, Goning-Michalis, Gonkowski, Gonsiecki, Gonsierowski, Gonsiński, Gonzaki, Goprajski, Gorain, Gorajew, Gorajewski, Gorajski, Goralewicz, Gorback,i Gorbaczewski, Gorbowski, Gorczyński, Gorderf, Gordyński, Gordziawski, Gordziejewski, Gordziewski, Gorecki, Goriszny, Gorkawicz, Gorkowski, Gorliński, Gorła, Gornowski, Gorochow, Gorodecki, Gorodwiński, Gorodwiski, Gorodycki, Gorodyński, Gorodzicki, Goroszkiewicz, Gorski, Gorszkowski, Gorszow, Gort, Goryczewski, Gorynowicz, Goryszewski, Goryszowski, Goryszyn, Gorzykowski, Gorżkowski, Gorżyjewski, Gorżykowski, Gosiński, Goskow, Gosławski, Gostowski, Gostyński, Goszczycki, Goszowski, Goszyński, Gos, Gotkiewicz, Gotowski, Gowiński, Gozdecki, Gozimirski, Goździcki, Goździn, Górski, Grabiński, Grabjew, Grabkowski, Grabowski, Gradecki, Gradomski, Gradowski, Granowski, Grecki, Greczynow, Greczyński, Gregorowicz, Grek, Grekow, Grembicki, Grilewicz, Griner, Grocholski, Grochowski, Groczyn, Grodecki, Grodkowski, Grodski, Grodzicki, Grodziński, Grodzki, Grof, Grom, Grodkowski, Grondowski, Gronowski, Gropibiński, Grotkowski, Grotowski, Groza, Grozdski, Groznopa, Groznow, Grubba, Grudniewski, Grudziński, Grujer, Grund, Grunicki, Gruszczewski, Gruszczyński, Gruszecki, Gryckiewicz, Gryckowski, Grygorowicz, Grynciewicz, Gryniepicki, Gryniewicz, Gryniewiecki, Grządkowski, Grzelski, Grzybowisk, Grzymała, Guber, Guberman, Gubow, Guckler, Gucler, Guczyński, Gudnicki, Gulecki, Gulewicz, Gulicki, Gułanicki, Gułowski, Gumański, Guminiewski, Gumiński, Gumowski, Guńko, Guralski, Gurin, Gurinowicz, Gurkowski, Gurowski, Gurski, Gusakowski, Gussakowski, Guszkiewicz, Gutiewicz, Gutkowski, Gutowicz, Guzarewicz, Gwińczewski.

 

 

 Tom I

Hadziewicz h. Wieniawa, Harczyński h. Ślepowron, Hauswald h. Sas, Heincz h. Działosza, Henkiel h. Sas, Hey h. Jasieńczyk, Heyking v. Hekink h. Lew, Hinglatt h. Hinglatt, Holeniewicz h. Belina, Horajn h. Srzeniawa, Hordyński h. Sas, Horodyski h. Korczak , Hryniewicz h. Przyjaciel, Hryniewiecki h. Przegonia, Hulanicki h. Ostoja, Hurkowski h. Jastrzębiec, Hurynowicz h. Lubicz.

Tom II

Haczkowski h. Korab, Halkiewicz h. Haubicki, Han h. Andrault de Buy, Hołyński h. Hosius, Horodecki h. Lis, Hoszowski h. Sas, Hoszowski h. Sas, Hoszowski h. Sas, Hrehorowicz h. Lubicz, Hryniewiecki h. Przegonia, Hurko Omelański h. Hurko, Hussarowski h. Hutor.

Tom III

Hamilkowski h. Baworowski, Haponowicz h. Sas, Hartyk h. Kostrowiec, Hermanowski h. Jastrzębiec, Hołowiński h. Hołowiński, Hołyński h. Hołownia, Honderff h. Nabram v. Waldorff, Horoszkiewicz h. Ślepowron, Hotkiewicz h. Sas, Hryckiewicz h. Kmita, Huber h. Własnego, Huberman de Huberfeld h. Rola, Humieniecki h. Junosza, Huryn h. Hurko, Husakowski h. Leliwa.

Tom IV

Haass h. Ehrenfeldt, Halicki h. Poraj, Halpreyter h. Heydenszteyn, Hanneman h. Ślepowron, Haskiewicz h. Bronicz, Hauterive v. Valentin de Hauterive h. Heidensztejn, Heinrych h. Lis, Hening de Michaelis h. Hening, Herlikowicz h. Nowina, Herman h. Sas, Hermanowicz h. Junosza, Heryng h. Wodanowski, Hofman h. Korczak, Holinkowski h. Korczak, Hołoszowski h. Radwan, Hołowiński h. Hołowiński, Homenowicz h. Ślepowron, Horbaczewski h. Korczak, Hordziejewski h. Korab, Hoszowski v. Szarkiewicz Hoszowski h. Sas, Howiński h. Natarcz,  Hroznów, Hryniewiecki h. Przegonia, Hryniewiecki h. Przegonia, Hulanicki h. Ostoja, Hulewicz h. Nowina, Hulicki h. Poraj, Hurkowski h. Ostoja, Hussakowski h. Jastrzębiec.

Tom V

Hadziewicz h. Wieniawa, Hadziewicz h. Wieniawa, Haponowicz h. Trzywdar, Haraburda,  Heinrinkson v. Heinrikson, Hejewski v. Lawdykowski Hejewski h. Trąby, Heyncz v. Heincz h. Działosza, Horoch h. Trąby, Horynowicz h. Leliwa, Huba h. Sas, Huba h. Sas, Huczyński h. Cholewa, Hulanicki h. Ostoja, Hulecki h. Sas, Hurko Omelański h. Hurko, Hurkowski h. Ostoja.

Tom VI

Hankiewicz h. Gozdawa, Hermanowicz-Hermanowski, Hoffman h. Radwan, Holeniewicz h. Kusza, Hołowczyc h. Płomieńczyk, Hreczyna h. Korczak, Hurkowski, Hurkowski, Husakowski

Tom VII

Haass, Haczyński, Hajko, Halicki, Halkiewicz, Hański, Hawryłowski, Herman h. Sas, Hockowski h. Kierdeja, Hockowski h. Kierdeja, Hordyński, Horoszkiewicz, Hryniewicz h. Przegonia, Hryniewicz h. Przyjaciel, Hulanicki, Hulewicz

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Haczkowski, Hadziewicz, Hadziewicz, Hadziewicz, Halecki, Halkiewicz, Hankiewicz, Hankiewicz, Hanuszewicz, Hański, Hartman, Hatowski, Hausman, Hauswald, Hażewski, Hening – Hejdenrejch, Henning, Hermanowski, Hofman, Hofman, Hołowiński, Horain, Horbaczewski, Horbaczewski, Hordyski, Hordyski, Horoch, Horodyński, Hoszowski, Hreczyn, Hryckowicz, Hryniewicz, Hryniewicz, Hryniewicz, Hryniewicz-Jackowski, Hryniewiecki, Hryniewiecki, Hryniewiecki, Hryniewiecki, Hryniewiecki, Hryniewski, Hulecki, Hulewicz, Hulewicz, Hulewicz, Hurkowski, Hurkowski, Hurkowski

Haczkowski, Hadowski, Hakert, Hakkenszmitt, Halicki, Haliński, Halkiewicz, Hałajkiewicz, Hałajkowski, Hałajski, Hamczenkow, Hamilkowski, Han, Handerf, Hankiewicz, Hanneman, Hanowski, Hanzak, Hańkowski, Hański, Hapanowicz, Haraburd, Harasymowicz, Hart, Haskiewicz, Hass, Hastel, Haszyński, Hatłosz, Hatowski, Hazymirski, Hebułtowski, Hebułtowski, Hedzyński, Hejbowicz, Hejewski, Hejewski-Łowdikowski, Hejnicz, Hejnrych, Heking, Helański, Heling, Hening, Henkiel, Henkielion, Henn, Henrynkson, Heppeot, Herkowski, Herlikowicz, Herlikowski, Herliński, Herliszkiewicz, Herman, Hermanowicz, Hermanowski, Hermański, Herniczek, Herniczka, Herpowski, Herski, Herwing, Heryng, Herżod, Hiller, Hlibowicz, Hłasko, Hodon, Hofman, Hokert, Holański, Holcz, Holsztein, Hołoszowski, Hołowczyc, Hołub, Hołubiecki, Hołuziński, Hołyński, Homenowicz, Honanowski, Honbicki, Honeecki, Honeerowski, Honicki, Honing-Michalis, Honkowski, Honzaki, Horain, Horaj, Horajewski, Horajski, Horalewicz, Horbacki, Horbaczewski, Horbowsk, Horderf, Hordiawski, Hordyński, Hordziejewski, Hordziewski, Horecki, Horiszny, Horkawicz, Horkowski, Horliński, Horła, Hornowski, Horochow, Horodecki, Horodwiński, Horodwiski, Horodyński, Horodyski, Horodzicki, Horoszkiewicz, Horski, Horszkowski, Horsz, Hort, Horyczewski, Horynowicz, Horyszewski, Horyszowski, Horyszyn, Horżyjewsk, Hosiński, Hoskow, Hostowski, Hostyński, Hoszczyński, Hoszowski, Hradecki, Hadomski, Hradomski, Hranowski, Hreczynow, Hreczyński, Hrehorowicz, Hrek, Hrekow, Hrembicki, Hriner, Hrodecki, Hrodkowski, Hrodski, Hrodzicki, Hrodziński, Hrodzki, Hrozdski, Hroznop, Hroznow, Hryckiewicz, Hryckowski, Hryhorowicz, Hrynciewicz, Hryniewicz, Hryniewiecki, Huckler, Hucler, Huczyński, Hudnicki, Hulanicki, Hulecki, Hulewicz, Hulicki, Hułowski, Humański, Huminiewski, Humiński, Hurczyński, Hurkowski, Hurowski, Husakowski, Hussakowski, Huszkiewicz, Hutiewicz, Huzarewicz.

 

 

 Tom I

Ingling h. Godziemba, Iskierski h. Isiora, Iskrzycki h. Jelita, Iwanicki h. Pełnia, Iwaszkiewicz h. Trąby, Izycki v. Iżycki h. Bończa.

Tom II

Idzikoski h. Ślepowron, Ilnicki h. Sas, Isajewicz h. Prus I, Iwanicki h. Pełnia, Iwanicki h. Pełnia v. Iwanicki, Iwanowski h. Rogala, Izdebski h. Pomian.

Tom III

Ihnatowicz h. Świat, Isajewicz łajko Kaleński v. Kaleński h. Szabla, Iwankiewicz h. Prus I, Iwanowski h. Rogala, Iwanowski h. Rogala, Izbiński h. Ogończyk, Iżycki h. Bończa.

Tom IV

Iliński h. Lis,  Ingiel h. Elemberg, Iwanicki h. Iwanicki, Iwanicki h. Iwanicki, Izdebski h. Pomian, Izdebski h. Pomian, Izdebski h. Pomian, Izycki h. Bończa.

Tom V

Ihnatowicz h. Świat, Iskrzycki h. Jelita, Iwanowski h. Łodzia, Iwanowski h. Rogala, Iwański h. Jastrzębiec, Iwaszkiewicz h. Trąby, Iwaśkiewicz h. Trąby, Iwiński h. Łodzia, Izdebski h. Pomian, Izdebski h. Pomian.

Tom VI

Ilnicki, Iskorostyński h. Bożawola,  Iskrzycki h. Jelita, Iwanicki, Iwanicki, Iwanowski, Iwanowski, Izdebski h. Pomian,  Izdebski, Izdebski, Izdebski,

Tom VII

Ilnicki, Iwanicki

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Idzikowski, Ignatowicz, Ignatowicz, Ignatowski, Iliński, Ilkiewicz, Illaszewicz, Ilnicki, Ilnicki, Ilnicki, Ilnicki, Ilnicki,Ilnicki, Ilnicki, Ipohorski – Lenkiewicz, Isajewicz,  Iskierski, Iskorostyński, Iskorzycki, Ittar, Iwanicki, Iwanicki, Iwanicki, Iwanicki, Iwanowski, Iwanowski, Iwanowski, Iwanowski, Iwanowski, Iwański, Iwański, Iwaszkiewicz, Iwiński, Izbicki, Izbiński, Izdebski, Izdebski, Izdebski, Izdebski, Iżycki, Iżycki.

Idzikowski, Ignatowicz, Iliński, Ilkiewicz, Ilnicki, Iotkiewicz, Isajewicz, Iskierski, Iskorostyński, Iskroszycki, Iskrzycki, Ittar, Iwanicki, Iwanowski, Iwanski, Iwański, Iwaszenko, Iwaszewicz, Iwaszkiewicz, Iwaśkiewicz, Iwiński, Izbicki, Izdebski, Iżwicki, Iżycki.

 

 

 Tom I

Jabczarski h. Dołęga, Jabłoński h. Jasieńczyk, Jabłoński h. Jasieńczyk, Jabłoński h. Korwin, Jackowski h. Gozdawa, Jakimski h. Ostoja, Jakubowski h. Toporczyk, Jakubowski h. Topór, Jakubowski h. Topór, Jandolski h. Jastrzębiec, Janicki h. Rola, Janiewski – Janiewicz h. Janina, Janiszewski h. Strzemię, Janiszewski h. Strzemię, Janiszowski h. Tępa Podkowa, Jankowski h. Korab, Janowski h. Pobóg, Januszewski h. Dąbrowa, Jarocki h. Rawicz, Jarocki h. Rawicz, Jaroszewski h. Zagłoba, Jaroszyński h. Poraj, Jarowiecki h. Sas, Jarząbkowski h. Gozdawa, Jasieniecki h. Kornic, Jasieński h. Rawicz, Jasieński h. Rawicz, Jasiński h. Belina, Jasiński h. Dołęga, Jasiński h. Jastrzębiec, Jastrzębski h. Jastrzębiec, Jastrzębski h. Łabędź, Jastrzębski h. Ślepowron, Jastrzębski h. Ślepowron, Jaszczołt h. Trąby, Jaworowski h. Lubicz, Jaworski h. Sas, Jaworski h. Sas, Jedlecki h. Ostoja, Jelec h. Leliwa, Jeleński h. Nałęcz, Jeło – Maliński h., Piatyróg, Jenicz h. Dryja, Jerlicz h. Lis, Jeskiewicz Kaleński h. Szabla, Jeziernicki h. Święczyc, Jezierski h. Lewalt, Jezierski h. Prus II, Jędrzejowski h. Jastrzębiec, Juchnowicz h. Leliwa, Jurkowski, Justycki h. Górnicz.

Tom II

Jabłoński h. Dąbrowa, Jabłoński h. Jasieńczyk, Jabłoński h. Jasieńczyk, Jackiewicz h. Janina, Jagłowski h. Syrokomla, Jakimowicz h. Dąbrowa, Jakubowicz  h. Sas, Jakubowski h. Topór, Jakubowski h. Topór, Jakubowski h. Topór, Jakubowski h. Topór, Janicki h. Rola, Janiszewski h. Ostoja, Janiszewski h. Ślepowron, Jankowski h. Jastrzębiec, Jankowski h. Korab, Janocki h. Rola, Janowski h. Jastrzębiec, Januszkiewicz h. Lubicz, Jarmolski h. Dołęga, Jarmołowicz h. Kościesza, Jaroński h. Nałęcz, Jasieński h. Rawicz, Jasinowski h. Skawara v. Sawur, Jasiński h. Rawicz, Jasiński h. Sas, Jasiński h. Sas, Jasiński h. Topór, Jaskulski h. Leszczyc, Jastrzębski h. Ślepowron, Jastrzębski h. Ślepowron, Jaworski  h. Sas, Jaworski h. Kościesza, Jaworski h. Kościesza, Jedliński h. Nabram, Józefowicz h. Grzymała, Justycki h. Gonicz.

Tom III

Jacewicz h. Rola, Jackiewicz h. Sulima, Jagodziński h. Korwin, Jahałkowski h. Korwin, Jakubowicz h. Rudnica, Jakubowski h. Poraj, Jakubowski h. Topór, Jakunowski h. Nowina, Janicki h. Rola, Janicki h. Rola, Janiszewski h. Strzemię, Jankowski h. Jastrzębiec, Jankowski h. Jastrzębiec, Jankowski h. Ogończyk, Janowski h. Pilawa, Jarmolski h. Korczak, Jasiński h. Jastrzębiec, Jasiński h. Sas, Jaskulski h. Leszczyc, Jastrzębski h. Ślepowron, Jaworski h. Kościesza, Jaworski h. Kościesza, Jaworski h. Kościesza, Jaworski h. Sas, Jaworski h. Sas, Jaworski Horoszkowicz h. Sas, Jaworski h. Sas, Jeleński h. Korczak, Jendrzejowski v. Jędrzejowski h. Nałęcz,  Jędrzejowski h. Nałęcz, Jędrzejowski h. Nałęcz, Juchimowicz h. Dąbrowa, Juchnowski h. Prus I, Jurjewicz h. Lubicz, Juszkowski h. Leliwa.

Tom IV

Jakubczyński h. Jastrzębiec, Jakubowski h. Topór, Jakunowski h. Janina, Janczewski h. Hełm, Janczewski h. Lilia, Janikowski h. Janina, Janiszewski h. Strzemię, Jankowski h. Jastrzębiec, Jankowski h. Ogończyk, Janowski h. Janina, Janowski h. Nałęcz, Janowski v. Janina Janowski h. Janina, Januszewski h. Rola, Jaroszewicz Bortnowski h. Leliwa, Jarzyna h. Trzaska, Jasiński h. Sas, Jasiński h. Sas, Jasiński h. Wąż, Jaskiewicz h. Sulima, Jastrzębski h. Ślepowron, Jaworski h. Gryf, Jaworski h. Kościesza, Jełowicki h. Jełowicki, Jerlicz h. Lis,  Jezierski h. Nowina, Jędrzejowski h. Nałęcz, Jucewicz h. Szeliga, Jurczenko, Jurewicz h. Lubicz, Jurkowski h. Jastrzębiec, Jurkowski h. Jastrzębiec, Jurkowski h. Jastrzębiec, Juskiewicz h. Leliwa, Juściński h. Ślepowron.

Tom V

Jachimowski h. Dąbrowa, Jachimowski h. Dąbrowa, Jaksiński, Jakubowski h. Poraj, Jakubowski h. Topór, Jakunowski h. Nowina, Janicki h. Rola, Janiszewski h. Strzemię,  Janiszowski, Jankowski, Jankowski h. Jastrzębiec, Jankowski h. Korab, Jankowski h. Ogończyk, Janowski, Jasieński, Jasieński h. Dołęga, Jastrzębski h. Ślepowron, Jawojsz h. Rawicz, Jaworowski h. Lubicz, Jaworski h. Sas, Jaworski h. Sas, Jedliński h. Nabram, Jelec h. Leliwa, Jełowicki h. Jełowicki, Jełowicki h. Jełowicki, Jemielski h. Nieczuja, JendrzeJowski h. Nałęcz, JędrzeJowski h. Jastrzębiec, JędrzeJowski h. Nałęcz, Jukowski h. Grzymała, Jurewicz h. Lubicz, Juriewicz h. Lubicz.

Tom VI

Jabłoński, Jackowski h. Gozdawa, Jagmin h. Łabędź, Jakubowski h. Poraj, Jakubowski h. Poraj, Jakubowski h. Toporczyk, Jakubowski, Jakubowski, Jakuszewski, Janicki, Janiszewski, Jankowski h. Ślepowron, Janowicz, Jansen h. Jansen, Janski h. Doliwa, Jański, Jaroszyński h. Poraj, Jasieński, Jasiński, Jaszewski h. Belina, Jatkowski h. Poraj, Jaworski, Jaworski, Jełowicki h. Jełowicki, Jełowicki, Jurkowski, Jurowski

Tom VII

Jabłoński, Jackowski, Jackowski, Jakubiński  h. Topór, Jakubowski h. Poraj, Janczycki, Janiszewski, Janiszewski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jarmoliński, Jarocki, Jaroszyński, Jaryczewski h. Ślepowron, Jarzębski, Jasiński, Jasiński, Jasiński, Jasiński,   Jasiński,  Jasiński, Jasiński h. Sas, Jasiński h. Topór, Jaskulski, Jastrzębski, Jastrzębski, Jastrzębski h. Ślepowron,  Jastrzębski h. Ślepowron, Jawjakowski  v. Jawiakowski h. Jelita, Jaworski, Jaworski, Jaworski h. Kościesza, Jaworski h. Kościesza, Jaworski h. Sas, Jaworski h. Sas, Jaworski h. Sas, Jełowicki h. Jełowicki, Jerlicz, Jędrzejowski, Judycki, Jukowski, Juriewicz, Juriewicz, Juszczyński

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Jabłoński, Jabłoński, Jabłoński, Jacenig (Jacening), Jacewicz, Jacewicz, Jachimowicz, Jachimowicz, Jachimowski, Jachimowski, Jackiewicz, Jackowski, Jagiełłowicz, Jagodziński, Jagodziński, Jagołkowski, Jagołkowski, Jagorlicki, Jakimowicz, Jakowski, Jakubowicz, Jakubowicz, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubowski, Jakubski, Jakunin, Jakusewicz, Jakuszewski, Jakuszewski, Jakuszewski, Jakuszewski, Jalkowski, Jamont, Jancen, Janczewski, Jandułski, Janicki, Janicki, Janicki, Janicki, Janicki, Janicki, Janicki , Janicki, Janiewicz, Janiewicz, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Janiszewski, Jankiewicz, Jankiewicz, Jankiewicz, Jankiewicz, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Jankowski, Janocki, Janokowski, Janowicki, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Janowski, Januszewski, Januszkiewicz, Jar, Jarkowski, Jarmoliński, Jarmolski, Jarmołowicz, Jarocki, Jarocki, Jarocki, Jarosinski, Jaroszewicz, Jaroszewski, Jaroszyński, Jaryczewski, Jasenicki, Jasieński, Jasinicki, Jasiński, Jasiński, Jasiński, Jasiński, Jasiński, Jasiński, Jaskólski, Jasnogórski, Jaseński, Jastrzembski, Jastrzębski, Jastrzębski, Jastrzębski, Jastrzębski, Jaszczyński, Jaszewicz-Baranowski, Jatelnicki, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaworski, Jaźwiński, Jaźwiński,  Jedliński, Jelc, Jelnicki, Jełowicki, Jełowicki, Jełowicki, Jełowicki, Jemielski, Jendrzejewski, Jendrzejewski, Jendrzejewski, Jendrzejewski, Jendrzejewski, Jendrzejewski, Jendrzejewski, Jendrzejowski, Jendrzejowski, Jendrzenowski, Jenicz, Jentkiewicz, Jentz, Jerechowicz, Jerlicz, Jermicz, Jermolenko, Jermołajew, Jeruzalski (Jeruzelski), Jerzmanowski, Jesipowicz, Jezierski, Jezierski, Jezierski, Jezierski, Jezierski, Jezierski, Jeżewski, Jeżowski
Jabczarski, Jabłonkowski, Jabłoński, Jachimowicz, Jachimowski, Jackiewicz, Jackowski, Jafski, Jagan, Jagieliński, Jasielski, Jagłowski, Jagodziński, Jagołkowski, Jajkowski, Jakimowicz, Jakimski, Jakowiecki, Jaksiński, Jakubczyński, Jakubowicz, Jakubowski, Jakunowski, Jakupowski, Jakuszewski, Jaliński, Jamiszewski, Jamont, Jamuszewski, Jancewicz, Janczewski, Janczkowski, Janczyńki, Janczyński, Jandolski, Janicki, Janiewski-Janiewicz, Janikowski, Janiszewski, Janiszowski, Jankiewicz, Jankowski, Janowicki, Janowski, Janszowski, Januszewicz, Januszewski, Jański, Jarczewski, Jargocki, Jarkowski, Jarmolski, Jarmołowicz, Jarmund, Jarnopolski, Jarnowski, Jarocki, Jaronębski, Jaroński, Jarosiewicz, Jarosławski, Jaroszewski, Jaroszyński, Jarszpolski, Jarząbnowski, Jarzebski, Jarzemski, Jarzębski, Jarzyna, Jasielewicz, Jasieniecki, Jasiennicki, Jasieński, Jasilkowski, Jasinowski, Jasiński, Jaskulski, Jastrębkowski, Jastrzenbski, Jastrzenbski, Jastrzębowski, Jastrzębski, Jastrzębski, Jastszemski, Jaszczołt, Jaszewski, Jaszowski, Jaśkiewicz, Jatelnicki, Jawajsz, Jaworowicz, Jaworowski, Jaworski, Jazwiński, Jedlecki, Jedliński, Jelec, Jeleński, Jeleński, Jełowicki, Jemielski, Jendrzgowsk, Jenicz, Jerechowicz, Jerlawsk, Jerlicz,  Jeruzalski, Jeziernicki, Jezierski, Jeżewski, Jędrzejowski, Jędrzędrzyjewski, Jędrzyjewski,
Jędrzyjowski, Józefowicz, Juchniewicz, Jukiewicz, Jukowski, Juniewicz, Jurczenka, Jurecki, Jurewicz, Jurgielewicz, Juriewicz, Jurkowski, Jusciński, Jusupow.

 

 Tom I

Kaczkowski h. Nałęcz, Kaczkowski h. Świnka, Kadłubiski h. Korczak, Kadłubski h. Korczak, Kaleński h. Szabla, Kaleński h. Szabla, Kaleński h. Szabla, Kaletyński h. Groty, Kalinowski h. Trójstrzał, Kaliński h. Jelita, Kaliński h. Topór, Kałowski h. Korab, Kamieński h. Jastrzębiec, Kamieński h. Jastrzębiec, Kamieński h. Ślepowron, Kamieński v. Kamiński h. Ślepowron, Kamiński h. Dołęga, Kamiński h. Ślepowron, Kamiński h. Ślepowron, Kamiński h. Topór, Kamodziński h. Grzymała, Kaniewski h. Nałęcz, Karczewski h. Samson, Karliński h. Ostoja, Karpiński h. Korab, Karpiński h. Korab, Karpowicz h. Korab, Karwicki h. Łabędź, Karwosiecki h. Lubicz, Kasperski h. Rudnica, Kaszowski h. Janina, Kaszperski h. Bończa, Kaupe, Kawecki h. Gozdawa, Kępiński h. Niesobia, Kęszycki h. Nałęcz, Kidycki h. Ślepowron, Kiiński h. Syrokomla, Kijowski h. Ogończyk, Kizikowski h. Kizinek, Klechniowski h. Sas, Kleczyński h. Strzemię, Klembowski h. Jastrzębiec, Klepacki h. Ślepowron, Kleparski h. Strzemię, Klityński h. Wieniawa, Kłodnicki h. Sas, Kłodnicki h. Sas, Kłodnicki h. Sas, Kłosowski h. Rola, Kmita h. Srzeniawa, Knothe v. Knotte h. Grzymała, Kobielski h. Jelita, Kobyliński h. Łodzia, Kobyliński h. Prus, Kobyliński h. Prus, Kochanowski h. Korwin, Kołakowski h. Kościesza, Kołyszko h. Kotwica, Komornicki v. Komarnicki h. Gryf, Kondracki h. Ossoria, Koneczny h. Odrowąż , Koniuszewski h. Jelita, Kopiej v. Kopij h. Jelita, Korzeniewski h. Lis, Korzeniowski h. Nałęcz, Korzeniowski h. Nałęcz, Korzeniowski h. Nałęcz, Kosiński h. Rawicz, Kosiński h. Rogala, Kossakowski h. Ślepowron, Kostecki h. Kozioł, Kostecki h. Leszczyc, Kostenecki h. Łada, Kostro h. Rawicz, Koszkiewicz h. Rogala, Koszycki h. Lubicz, Kościuszkiewicz h. Kosciesza, Kościuszkiewicz h. Kościesza, Kotowski h. Trzaska, Kotwicki h. Kotwicz, Kowalewski h. Dołęga, Kowalewski h. Dołęga, Kowalski h. Jasieńczyk, Kownacki h. Ślepowron, Kozerski h. Prawdzic, Kozicki h. Lubicz, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozubski h. Abdank, Kozyrski h. Prawdzic, Koźmiński h. Poraj, Kożlątkowski h. Srzeniawa, Kożuchowski h. Doliwa, Krajewski h. Jasieńczyk, Krajewski h. Jasieńczyk, Kramieński h. Sas, Krasnosielski h. Prus I, Krasowski h. Rogala, Kromberg h. Gieysztor, Kropiwnicki h. Sas, Krukowski h. Korwin, Krulikowski h. Poraj, Krupecki h. Krupka, Kruszczyński h. Krzywda, Krysiński, Krzewski h. Bończa, Krzywiecki h. Massalski, Krzyżanowski h. Dębno, Krzyżanowski h. Ruszczka, Kuczewski h. Łada, Kudelski h. Ślepowron, Kulczycki h. Korsak, Kulczycki h. Sas, Kulczyński h. Rogala, Kulikowski Szaciło h. Drogomir, Kułakowski h. Kościesa, Kunicki h. Bończa, Kunicki h. Bończa, Kurdwanowski h. Półkozic, Kuryłowski h. Lis, Kustowski h. Wadwicz, Kutaszewicz h. Prus III, Kutyłowski h. Lis, Kużmiński h. Jastrzębiec, Kwaśnicki h. Pielesz, Kwiatkowski h. Nowina, Kwiatkowski h. Nowina, Kwiatkowski h. Nowina.

 

Tom II

Kaczanowski h. Ostoja, Kalinowski h. Kalinowa, Kamieniecki h. Pilawa, Kamieński h. Slepowron, Kamiński h. Łuk, Kamiński h. Sulima, Kamiński h. Ślepowron, Kamiński h. Topór, Kanafojski h. Sas, Kantowski h. Nałęcz, Kański h. Janina, Karpowicz h. Rawicz, Karpowicz h. Śleporod, Karwowski h. Pniejnia, Karwowski h. Rawicz, Karwowski h. Rawicz, Kasperowicz h. Pomian, Kaszuba h. Paprzyca, Kawecki h. Gryff, Kawecki h. Oznawa , Kętrzyński h. Cietrzew, Kiciński h. Rawicz, Kiełczeski h. Pomian, Kieniewicz h. Rawicz, Kierznowski h. Jastrzębiec, Kiędzierski h. Belina, Kisielewski h. Junosza, Kleczkowski h. Tarnawa, Kłobucki h. Pomian, Kłodnicki h. Łada, Kłodnicki h. Sas, Kłosowski h. Rola, Kniazyński h. Zagłoba, Kobylański h. Lubicz, Kobylański h. Lubicz, Kobyliński h. Łodzia, Kochanowski h. Korwin, Kocielski h. Nieczuja, Konopacki h. Nowina, Korczewski h. Święczyc, Korda h. Gryf, Koresądowicz v. Koresondowicz h. Pogonia, Kormański h. Lubicz, Kornałowski h. Dołęga, Kornelowski h. Kornic, Korycki h. Ciołek, Korycki h. Prus I, Korzeniowski h. Nałęcz, Korzeniowski h. Nałęcz, Korzeniowski h. Nałęcz, Korzeniowski h. Waga, Korzun h. Dudzicz, Kostkiewicz h. Rogala, Kostukiewicz h. Rogala, Koszewicz h. Wieniawa, Kotowski h. Pomian, Kowalski h. Abdank, Kowalski h. Korab, Kozakiewicz h. Gozdawa, Kozerski  h. Prawdzic, Kozicki h. Łabędź, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozłowski h. Jastrzębiec, Krajewski h. Jasieńczyk, Krajewski h. Jasieńczyk, Krasiecki h. Trzaska, Krasowski h. Ogończyk, Krausz h. Ostoja, Krokoss h. Ostoja, Kruczkowski h. Prus I, Kruczyński h. Kruczyna, Krupiński h. Jelita, Krupski h. Korczak, Krynicki h. Korab, Krynicki h. Korab, Kkrynicki h. Korab, Krzyżanowski  h. Świnka, Krzyżanowski h. Krzywda, Krzyżanowski h. Ruszczka, Kucharski h. Korab, Kucharski h. Korab, Kucharski h. Korab, Kuczkowski h. Jastrzębiec, Kuczyński h. Ślepowron, Kuklinowski h. Dębno, Kulczycki h. Sas, Kulczycki h. Sas, Kulikowski h. Drogomir, Kuncewicz h. Łabędź, Kunicki h. Bończa, Kunicki h. Bończa, Kunicki h. Bończa, Kunicki h. Łabędź, Kurdwanowski h. Półkozic, Kurowski h. Lubicz, Kutasiewicz h. Prus III, Kuzmicki h. Jastrzębiec, Kwiatkowski h. Gryf.

Tom III

Kaczanowski h. Ostoja, Kaczorowski h. Rogala, Kaczorowski h. Rogala, Kalemberk h. Nieczuja, Kaleński  v. Isajewicz Łojko Kaleński h. Szabla, Kaleński h. Szabla, Kaleński v. Isajewicz Tymoszenko Kaleński h. Szabla, Kaleński v. Jeskiewicz Kaleński h. Szabla, Kaleński v. Usyk Kaleński h. Szabla, Kalinowski h. Kalinowa, Kalinowski h. Nałęcz, Kalinowski h. Kalinowa, Kaliński h. Szabla, Kałusowski h. Kałuszowski, Kamieński h. Ślepowron, Kamieński h. Ślepowron, Kamiński h. Jastrzębiec, Kamiński h. Łuk, Kamiński h. Starża, Kamiński h. Ślepowron, Kamiński h. Topór, Kaniewski h. Nałęcz, Kapliński h. Topór, Karbowski h. Rawicz, Karpiński h. Korab, Karwowski h. Pniejnia, Kęsicki h. Iłgowski, Kisiel h. Kisiel, Kisiel h. Świętołdycz czyli namiot, Klenowski h. Leszczyc, Kleparski h. Strzemię, Kliczewski h. Brodzic, Kłosowski v. Kłossowski h. Rola, Kochanowski h. Korwin, Kochański h. Rola, Kocowski h. Dąbrowa, Kokociński h. Kosy, Kołkowski h. Ostoja, Konarski h. Gryff, Koncewicz h. Łabędź, Konczakowski h. Ogończyk, Konopacki h. Nowina, Kopczyński h. Kopasina, Korbut h. Korczak, Korczewski h. Święczyc, Korczyński h. Sas, Korejwa h. Dębno, Korejwo h. Dębno, Korkuszko h. Nałęcz, Kornatowski h. Syrokomla, Korowicki h. Prus I, Korsak h. Korsak, Korsak h. Korsak, Korytko h. Jelita, Korzeniowski v. Szamło Korzeniowski h. Nałęcz, Kostecki h. Jasrzębiec, Kostecki h. Jastrzębiec, Kostka v. Kostko h. Dąbrowa, Koszewicz h. Wieniawa, Kośmiderski h. Junosza, Kotelnicki h. Ogończyk, Kotowicz h. Korczak, Kowalewski h. Prus III, Kowalski h. Abdank, Kowalski h. Abdank, Kowalski h. Jasieńczyk, Kowalski h. Korab, Kowalski h. Szachman, Kowalski h. Wieruszowa, Kowalski h. Wieruszowa, Kowalski h. Wieruszowa, Kozielski h. Rola, Koziński h. Kierdeja, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozubowski h. Mora, Kraiński h. Jelita, Krasiński h. Ślepowron, Krasuski h. Nieczuja, Krechowiecki h. Sas, Krendziewicz v. Krędziewicz h. Korab, Krosznicki h. Lubicz, Kruszelnicki h. Sas, Krzeczkowski h. Junosza, Krzemienieski h. Grzymała, Krzycki h. Krzycki, Krzymowski h. Ślepowron, Krzyżanowski h. Dębno, Krzyżanowski h. Dębno, Krzyżanowski h. Dębno, Krzyżanowski h. Świnka, Krzyżewski h. Juńczyk, Kucharski h. Godzięba, Kuczewski h. Łada, Kuczkowski h. Jastrzębiec, Kudrewicz h. Łabędź, Kulczycki h. Krzywda, Kuliński h. Pokora, Kurowski h. Lubicz, Kurowski h. Srzeniawa, Kulesza h. Ślepowron, Kurowski h. Strzemię, Kurowski h. Strzemię, Kutyłowski h. Lis, Kwiatkiewicz h. Nowina, Kwiatkowski h. Gryf.

Tom IV

Kaczkowski h. Prawdzic, Kadłubowski h. Drzewica, Kalkum von Todten h. Todten, Kamieński h. Ślepowron, Kamieński Zyłłok h. Ślepowron, Kamiński h. Łuk, Kamiński h. Sulima, Kamiński h. Topór, Kamiński h. Topór, Kamocki h. Jelita, Kaniowski h. Zagłoba, Karczewski h. Jasieńczyk, Karczewski h. Jasieńczyk Kasperski h. Pobóg, Kędzierski h. Belina, Kędzierzyński h. Jelita, Kępski h. Jastrzębiec, Kiciński h. Rogala, Kiełkiewicz h. Trąby, Klonowski h. Leszczyc, Kłapiszewski h. Jastrzębiec, Kłosowski h. Rola, Kobylański h. Grzymała, Kobylański h. Grzymała, Kobylański h. Grzymała, Kobylański h. Lubicz, Kobyszczanow, Koch h. de Klotzenkoch, Kochalli h. Łodzia, Koczorowski v. Kaczorowski h. Rogala, Kodrębski h. Poraj, Koladyński h. Sas, Kołodyński herbu Kołodyń, Komarnicki h. Gryf, Komarnicki h. Sas, Komorowski h. Korczak, Konarzewski h. Poraj, Koncewicz h. Ostoja, Koncewicz h. Ostoja, Kondratowicz h. Syrokomla, Konferowicz h. Srzeniawa, Kopczyński h. Kopasina, Korczewski h. Święczyc, Korociński h. Ostoja, Korostylew h. Koryzna, Korzeniowski h. Waga, Korzeniowski h. Waga, Kossakowski h. Ślepowron, Kossowicz h. Kłosy, Kośmiński h. Lubicz, Kotelnikow h. Kownia, Kotlewicz h. Pobóg, Kotwicki h. Kotwicz, Kowacz h. Kotwicz, Kowalski h. Wieruszowa, Kownacki h. Ślepowron, Kozakiewicz h. Oksza, Kozakowski h. Sas, Koziebrodzki h. Jastrzębiec, Kozik h. Krzyżłuk, Kozlakowski h. Poraj, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozłowski h. Jastrzębiec, Kozłowski h. Kozłowski,  Kozłowski h. Wieże, Kozubowski h. Mora, Krajewski h. Jasieńczyk, Krajewski h. Jasieńczyk, Krasiński h. Ślepowron, Krasowski h. Sas, Krasuski h. Nieczuja, Krasuski h. Nowina, Krauze h. Kreutzen, Krempski h. Poraj, Kropiwnicki h. Sas, Królikowski h. Poraj, Krukowski h. Korwin, Krukowski h. Ślepowron, Krupicki h. Ślepowron, Kruszewski h. Abdank, Kruszyński h. Pomian, Kryński h. Przegonia, Krzeczkowski h. Lubicz, Krzeszewicz h. Kroje, Krzewkowski h. Sas, Krzywopisz v. Krzywopisza h. Jastrzębiec, Krzyzewski h. Gryf, Kubicki h. Domaradzki, Kuczkowski h. Jastrzębiec, Kudelski h. Ślepowron, Kulczycki h. Sas, Kulesza h. Ślepowron, Kulesza h. Ślepowron, Kulewicz h. Jastrzębiec, Kulik h. Drogomir, Kurcewicz h. Pogoń i Kurcz, Kurdwanowski h. Półkozic, Kurowski h. Lubicz, Kuźnieców, Kwalkiewicz h. Gozdawa, Kwasiborski v. Kwasieborski h. Lubicz, Kwaśniewski h. Nałęcz, Kwiliński h. Lis.

Tom V

Kaczura h. Rogala, Kaczyński h. Jastrzębiec, Kaleczycki h. Kotwicz, Kalinowski h. Kalinowa, Kamienohurski h. Łabędź, Kamieński, Kamieński h. Jastrzębiec, Kamieński h. Jastrzębiec, Kamieński h. Ślepowron, Kamieński h. Ślepowron, Kamiński h. Topór, Kamiński h. Topór, Kański h. Janina, Karczewski h. Samson, Kardasiewicz h. Dąbrowa, Kazimirski h. Bibersztejn, Kędzierski, Kierszniowski h. Łuk, Kisiel h. Świętołdycz, Kleczyński h. Strzemię, Klukowski h. Pilawa, Kobylański, Kochanowski h. Korwin, Kociubiński h. Zdanowicz, Koczorowski h. Rogala, Koczorowski h. Rogala, Kokulewski h. Samson, Kolczycki h. Rogala, Kołakowski h. Kościesza, Kołkowicz Baczyński h. Sas, Komorowski h. Ciołk, Konarzewski h. Poraj, Koncewicz h. Ostoja, Konczakowski h. Ogończyk, Konczakowski h. Ogończyk, Konczakowski v. Holak Konczakowski h. Ogończyk, Koneczny h. Odrowąż, Konopacki, Kopijowski h. Jastrzębiec, Koralkowski h. Godzięba, Korbut h. Korczak, Korbut h. Korczak, Korjatowicz Kurcewicz h. Pogoń i Kurcz, Korkuszko h. Nałęcz, Kornicki h. Kornic, Koroński h. Łada, Korzeniowski h. Nałęcz, Korzeniowski h. Waga, Kosiński h. Rawicz, Kosiński h. Rawicz, Kossarzecki h. Łuk, Kotkowski h. Ostoja, Kowalewski h. Junosza, Kowalski h. Korab, Kozakiewicz h. Oksza, Kozicki h. Lubicz, Kozik h. Krzyżłuk, Koziorowski h. Jelita, Kozłowski h. Kozłowski, Kozłowski h. Wieże, Kozyrski h. Wąż, Kożuchowski h. Doliwa, Krajewski h. Jasieńczyk, Krajewski h. Jasieńczyk, Krasowski h. Jastrzębiec, Krauz h. Krausenberg, Kretczmer,  Kromowz h. Kromer, Kropielnicki h. Sas, Krukowski h. Korwin, Krymski h. Przegonia, Krynicki h. Korab, Krynicki h. Korab, Krzeszewski h. Kroje, Kuczkowski h. Jastrzębiec, Kukliński h. Prawdzic, Kulpiński h. Lubicz, Kwasieborski h. Lubicz, Kwiatkowski h. Gryf, Kwiatkowski h. Nowina, Kwiatkowski h. Nowina.

Tom VI

Kaczorowski h. Rogala, Kaczorowski, Kaczorowski, Kajzer, Kaleński, Kaliński h. Topór, Kamiński, Kamiński, Kamiński, Kamiński, Kamodziński, Kapliński, Karczewski h. Samson, Karczewski, Karpiński, Kasperski, Kęsowski h. Lubicz, Kinalewski, Kizikowski h. Kizinek, Kłodnicki h. Sas, Kobierski, Kobylański, Kolanowski h. Bogoria,  Komorowski, Konaszewski h. Korczak, Kondracki h. Osoria, Konforowicz, Korbut, Korczewski h. Świeńczyc, Korczewski v. Czyburenko Korczewski h. Świeńczyc, Koresondowicz h. Pogonia,  Korzeniowski, Korzun h. Dudzicz, Korzun h. Dudzicz, Kosieradzki, Kostecki h. Korwin, Kostecki h. Ślepowron, Kostkiewicz, Kostrowski h. Wąż,  Kotliński, Kotowski h. Pomian, Kotwicki, Kowalski h. Korab, Kowalski h. Korab, Kowalski h. Korab, Kozaczewski h. Wąż, Kozieradzki, Kozik h. Krzyżłuk, Kozłowski, Kozubowski, Kozuchowski h. Doliwa, Krajewski, Kraszewski h. Jastrzębiec, Krempowicz, Krynicki, Krzymowski, Kuczyński, Kuczyński, Kulakowski h. Kościesza, Kulczycki, Kulikowski, Kunicki h. Bończa, Kurakowski, Kurnatowski h. Łodzia, Kurowski, Kwiatkowski h. Gryf

Tom VII

Kaczanowski, Kaczkowski h. Pomian, Kaczorowski, Kaczyński, Kadłubiski, Kalemberk, Kaleński, Kaleński, Kaleński, Kaleński, Kaleński h. Szabla, Kalicki, Kalinowski h. Kalinowa, Kaliński, Kaliński, Kaliński h. Topór, Kalitowicz h. Budzisz v. Gąska, Kamelski h. Strzemię, Kamiński, Kamiński, Kamiński, Kamiński, Kamiński, Kamiński, Kamiński, Kamiński Burczymucha, Kamiński h. Midwelb v. Brochwicz V, Kański, Karabiński h. Murdelion,  Karaszewicz, Karczewski, Karczewski  h. Jasieńczyk, Kardaszewski, Karliński h. Ostoja, Karwowski, Kasperowicz, Kaszperski, Kądracki, Kiejzer h. Kruzer, Kilewski h. Sulima, Kilijewicz h. Sulima, Kilijewicz h. Sulima, Kirkor, Kliszewicz, Kłębowski h. Jastrzębiec, Kłocki h. Ogończyk, Kłodnicki, Kłosiński h. Lubicz, Kobierski, Kobierski, Kobylański,   Kochanowski, Kochański, Kochański, Koczorowski, Kolenda h. Bełty, Kołosowski h. Junosza, Komaszko h. Białynia, Komornicki h. Gryf, Komornicki h. Gryf, Konopacki  h. Nowina, Konopacki  h. Nowina, Kontrebiński h. Lis, Korbut, Korejwo, Kornicki, Koropczyński h. Łodzia, Korowicki h. Prus I, Korycki, Korycki, Korzeniowski,  Korzeniowski, Kosiński, Kosiński, Kosiński, Kosiński, Kosiński, Kossowski, Kostecki, Kostecki, Kostko, Koszycki h. Lubicz, Kotkowski, Kotowski, Kotowski, Kotwicki, Kowalski, Kowalski, Kowalski, Kowalski, Kownacki, Kozicki, Kozieradzki, Koziński, Kozłowski,   Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kożerski, Krajewski, Krajewski, Krasnodębski, Krasnodębski h. Pobóg, Krasnosielski h. Prus I, Krassowski h. Jastrzębiec, Krośnicki, Krotowski, Kruczkowski h. Korwin, Krukowski, Krulikowski, Krzewski,   Krzysiecki h. Głowa Trupia, Krzyszewicz h. Jasieńczyk, Krzyżanowski, Krzyżanowski, Krzyżanowski, Krzyżanowski, Krzyżanowski, Kukulski h. Prawdzic, Kulczycki, Kulczycki,   Kulczycki, Kulczycki h. Sas, Kulewicz, Kulikowski, Kułakowski, Kunicki, Kunicki,  Kuniński, Kurmanowicz h. Dąbrowa, Kurowski, Kutowiński

 

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Karsowski, Kicz, Kiciński, Kiernożycki, Kiinski, Kiinski, Kijewski, Kijewski, Kilarski, Kilijewicz, Kinalewski, Kindt, Kinski, Kiricinko, Kirnicki, Kisielewski, Kisielewski, Kisiel, Kitcenko, Kizikowski, Kizimowicz, Klechnowski, Kleciński, Kleczkowski, Kleczkowski, Klejn, Klepacki, Klimaszewski, Klimkowski, Klimowski, Klingenberg, Kliszewicz, Kliszewski, Klityński, Klopow, Klukowski, Klukowski, Kłembowski, Kłembowski, Kłobukowski, Kłocki, Kłocki, Kłoczkowski, Kłodnicki, Kłodnicki, Kłodnicki, Kłopotowski, Kłopowski, Kłosiński, Kłosowicz, Kłosowski, Kłubukowski, Kniagnicki, Knott, Kobelecki, Kobelski, Koberski, Kobrikow, Kobyliacki, Kobyliański, Kobyliański, Kobyliański, Kobyliański, Kobyliński, Kobyliński, Kobyliński, Kobyliński, Kobyliński, Kobyliński, Kobyliński, Kocarzecki, Kocerowski, Kochanowicz, Kochanowski, Kochanowski, Kochanski, Kochler, Koch, Kochowski, Koczarowski, Koczarowski, Kodrembski, Kokulewski, Kolbselecki, Koljabinski, Kołodynski, Kołontaj, Kołosowski, Kołtowski, Kołyszko (Kołysko), Komarnicki, Komarnicki, Komarnicki, Komarnicki, Komarnicki, Komarowski, Komarowski, Komarowski, Komaszko, Komornicki, Kompanski, Konakowicz, Konarowski, Konarzewski, Konarzewski, Konaszewski, Koncewicz, Koncz, Konczakowski, Konczewski, Konczewski, Konczewski, Konczewski, Kondracki, Kondracki, Kondracki, Kondratowicz, Kondratowicz, Kondratowicz, Konfierowicz, Konieczny, Konkowski, Konocinski, Konopacki, Konopacki, Konopacki, Konopacki, Konopielski, Konopko, Konopnicki, Konsowicz, Konstantinowicz, Konti, Kontoft, Kontrebinski, Kopaczewski, Kopanski, Kopaszyński, Kopczyński, Kopij (Kopiej), Kopij, Kopniewski, Koprowski, Kopycki, Korbut, Korbut, Korczewski, Korczewski, Korczewski, Korczewski, Korczynski, Kordynowicz, Koresondowicz, Korewa, Korf, Koridzinski, Korizna, Korjak, Korkuszko, Kornatowski, Kornielski, Korolenko, Korolow, Korolko, Koropczinski, Korostlew, Korsakow, Korycki, Korycki, Korycki, Korytko, Korytynski, Koryzna, Korzeniewski, Korzeniewski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzeniowski, Korzenski, Korziniowski, Korzun, Korzun, Kosacki, Kosiewicz, Kosiński, Kosiński, Kosiński, Kosobudzki, Kosobudzki, Kossowicz, Kossowicz, Kossowski, Kossowski, Kostecki, Kostecki, Kostecki, Kostecki, Kostecki, Kostenecki, Kostenko, Kostiuszkiewicz, Kostiuszkiewicz, Kostiuszko, Kostiuszko, Kostkiewicz, Kostkiewicz, Kostrow, Kostrowski, Kostrozynski, Kostrzycki, Koszarowski, Koszicki, Koszutarowski, Kościelski, Kościński, Kot, Kotelnicki, Kotjuzinski, Kotkowski, Kotkowski, Kotlewicz, Kotwicki, Kotowski, Kotowski, Kotowski, Kotowski, Kotulski, Kotwicki, Kotwicki, Kowalewski, Kowalewski, Kowalewski, Kowalewski, Kowalinski, Kowalnicki, Kowalski, Kowalski, Kowalski, Kowalski, Kowalewski, Kozacziński, Kozakiewicz, Kozakiewicz, Kozakiewicz, Kozakowski, Kozarewicz, Kozarewicz, Kozerski, Kozerski, Kozerski, Kozicki, Kozicki, Kozieradzki, Kozik, Kozik, Kozlakowski, Kozłow, Kozłowicz, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozłowski, Kozminski, Kozminski, Koznorowski, Kozubewski, Kozubowski, Kozubski, Kozubski, Kozubski, Kozyrski, Kraczkowski, Kraczkowski, Krajewski, Krajewski, Krajewski, Krajewski, Krajewski, Krajewski, Kramarenko, Kramarewicz, Kramer, Krasicki, Krasinski, Krasinski, Krasnicki, Krasnicki, Krasnikiewicz, Krasnodębski, Krasnodębski, Krasnopolski, Krasnosielski, Krasnowski, Krasuski, Krasuski, Krasuski, Krasuski, Krasuski, Krasuski, Krasuski, Kraszewski, Kraszewski, Kraszewski, Krauz, Kreczmer, Kreczmer, Krepisz, Krepowicz, Krepowicz, Krokos, Kromberg, Kromoz, Kronkowski, Kropelnicki, Kropelnicki, Kropiwnicki, Kropiwnicki, Kropotow, Kropwinicki, Krotkiewicz, Krotoewicz, Królikowski, Krucinski, Kruczkowski, Krukowiecki, Krukowski, Krukowski, Krukowski, Krulikowski, Krupinski, Krupski, Krupski, Krupski, Kruszelnicki, Kruszewski, Kruszewski, Kruszynski, Krynicki, Krynicki, Krynicki, Krynicki, Krynicki, Krupski, Krysynski, Krzeczkowski, Krzeczkowski, Krzemieniowski, Krzeminski, Krzeszewicz, Krzewski, Krzycki, Krzysiecki, Krzyszczewski, Krzyształowicz, Krzywicki, Krzywicki, Krzywicki, Krzywinski, Krzywokulski, Krzyżanowski, Krzyżanowski, Krzyżanowski, Krzyżanowski, Kubaszowski, Kubicki, Kubowski, Kucewski, Kucewski, Kucharski, Kucharski, Kucharskiego, Kuczewicz, Kuczkowski, Kuczkowski, Kuczkowski, Kuczminski, Kuczyński, Kuczyński, Kuczyński, Kuczyński, Kuczyński, Kuczyński, Kudelski, Kudelski, Kudrewicz, Kudrianski, Kudriawycz, Kuklinowski, Kuklinski, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kulczycki, Kuleczycki, Kulesza, Kulesza, Kulesza, Kulesza, Kulesza, Kulesza, Kulewicz, Kulewski, Kulicki, Kulicki, Kuliczenko, Kulikowski, Kulikowski, Kulikowski, Kulikowski, Kulman, Kulmanowski, Kulpinski, Kulzinski, Kułakowski, Kumileski, Kunatow, Kuncewicz, Kunicki, Kuraszkiewicz, Kurcewicz, Kurdwanowski, Kurdwanowski, Kuriatowski, Kurijat, Kurilenko, Kurilenko, Kuriszewicz, Kurowicki, Kurowicki, Kurowski, Kurowski, Kurowski, Kurpiewski, Kustowski, Kuszelewski, Kuszewicz, Kuszewski, Kuściński, Kutowinski, Kutylowski, Kuwiciński, Kuzmienko

 

Kacki, Kaczanowski, Kaczkowski, Kaczorowski, Kaczur, Kaczyński, Kadłubiski, Kadłubowski, Kadoch, Kajdecki, Kajsser, Kajstrow, Kaleczycki, Kaleński, Kaleński-Isajewicz-Lajkow, Kalicki, Kalinkowski, Kalinowski, Kaliński, Kaliński-Lasota, Kaliszewski, Kalitwiński, Kalkum von Todten, Kałowski, Kałusowski, Kamedulski, Kamiański, Kamieniecki, Kamienogórski, Kamieński, Kamiński, Kamiński-Lasota, Kammbern, Kamocki, Kanarski, Kaniewski, Kanniszyr, Kanski, Kański, Kapczewski, Kapliński, Kapustiński, Kapuściński, Karaczewski, Karaffa-Korbut, Karasiński, Karaszewicz, Karaś, Karbowski, Karczewski, Karczyński, Kardasiewicz, Kardaszewicz, Kardaszewski, Kardynakowski, Karkowski, Karkuszka, Karliński, Karłowski, Karmanowski, Karnacholski, Karp, Karpiński, Karpow, Karpowicz, Karpowski, Karsz, Kartaszewski, Karwański, Karwat, Karwawski, Karwicki, Karwosiecki, Karwowski, Karyszkowski, Kasperowicz, Kasperski, Kaszowski, Kaszperski, Katansa, Kaupe, Kawecki, Kazecki, Kazimirski, Kaznowski, Każdulski, Kędzierski, Kędzierzyński, Kępiński, Kęsminowicz, Kęszycki, Kętrzyński, Kiciński, Kidycki, Kiejeczkowski, Kielbicki, Kielkiewicz, Kielus, Kiełczeski, Kiemski, Kiendziewicz, Kieniewicz, Kieniowski, Kierewczycki, Kierskiesz, Kierszniewski, Kierzeczkowski, Kierznowski, Kiesel, Kiiński, Kijowski, Kikienger, Kizikowski, Klassowski, Klechniewski, Kleczkowski, Kleczyński, Klejbl, Klejn, Klembowski, Kleinowski, Klepacki, Kleparski, Kliczewski, Klimkiewicz, Klimowicz, Klimowski, Kliszczewski, Kliszewski, Kliszkiewicz, Klityński, Kluczkowski, Klukowski, Kładnicki, Kłapiszewski, Kłobucki, Kłobukowski, Kłodnicki, Kłopotowski, Kłopow, Kłosowski, Kłossowicz, Kłossowski, Kłubkowski, Kmita, Knol, Knott-Gotelf, Kobierski, Kobilański, Kobylański, Kobylecki, Kobyliński, Kobyszczanow, Koc, Koch, Kochalich, Kochanowski, Kochański, Kochler, Kochowski, Kociszewski, Kociubiński, Kocowski, Koczanowski, Koczarowski, Kodłubowski, Kodrębski, Kojdański, Kojdecki, Kokaszyński, Kolanowski, Kolczycki, Kolczyński, Kołakowski, Kołątaj, Kołb, Kołodyński, Kołosowski, Kołtowski, Kołysko, Kołyszko, Komajewski, Komarnicki, Komarowski, Komirowicz, Komnacki, Komodziński, Komorowski, Komorski, Konarski, Konarzewski, Konasiewicz, Konaszewicz, Koncewicz, Konczakowski, Konczeski, Konczewski, Kondracki, Kondratowicz, Kondzielski, Konfirowicz, Koniaszewicz, Koniński, Koniuszewski, Konkowski, Konoczyński, Konopacki, Konopacki, Konopielski, Konopka, Konopnicki, Kończa, Koński, Kopacz, Kopaczewski, Kopaszyński, Kopczewski, Kopczyński, Kopiowski, Kopoczyński, Kopycki, Kopystyński, Koralkowski, Koraszewicz, Korbut, Korczakowski, Korczewski, Korczmiński, Korczyński, Kordaszewicz, Korde, Kordynowicz, Korecki, Korejwa, Koresandowicz, Korf, Korkora, Kormański, Kornacholski, Kornałowski, Kornatowski, Kornicki, Kornieszowski, Korociński, Korolko, Koroński, Korowicki, Korresondowicz, Korsak, Korsun, Korwat, Korwecki, Korwin-Pawłowski, Koryatowicz-Kurcewicz, Korybut-Woroniecki, Korycki, Korzeniewski, Korzeń, Korzeński, Korzniewski, Korzon, Korzun, Korzyniewski, Korzyński, Kosacki, Kosakiewicz, Kosakowski, Kosarzewski, Kosecki, Kosierodzki, Kosiewicz, Koniński, Kosmiderski, Kosobudcki, Kosowicz, Kosowski, Kospierski, Kossobucki, Kossowicz, Kossowski,Kosteczki, Kosteniecki, Kostka, Kostkiewicz, Kostrow, Kostrowski, Kostrzyński, Kostukiewicz, Koszajewski, Koszewicz, Koszkiewicz, Koszutarowski, Koszutski, Koszycki, Kościelski,Kościełowski, Kościński, Kościszewski, Kościukiewicz, Kościuszkiewicz, Kośmiński, Kośmowski, Kośszyński, Kośszyński, Kot, Kotecki, Kotelnacki, Kotelnicki, Kotelnikow, Kotkowski, Kotlewicz, Kotliński, Kotowski, Kotwicki, Kowacz, Kowaczew, Kowalczyński, Kowalewski, Kowaliński, Kowalnicki, Kowalski, Kownacki, Kowski, Kozacki, Kozakiewicz, Kozakowski, Koziarski, Kozicki, Koziebrodzki, Kozielski, Koziemiakin, Kozieradzki, Kozierowski, Kozielski, Kozik, Kozimirski, Kozin, Koziński, Kozłowicz, Kozłowski, Kozubowski, Kozubski, Kozyrski, Koźlakowski, Koźmian, Koźmiński, Kożłątkowski, Kożuchowski, Kraczkowski, Kraiński, Krajewski, Krakau, Krameński, Kramirzewski, Krasicki, Krasiński, Kraskiewicz, Krasnodębski, Krasnosielecki, Krasowski, Krasuski, Kraszewski, Kraśnicki, Krauz, Krechowiecki, Kreczetowicz, Kremiński, Krempowicz, Krempski, Krethmer, Kretowicz, Krokos, Kromberg, Kromowz, Kronkowski, Kropielnicki, Kropiński, Kropiwnicki, Krosznicki, Krośnicki, Krotkiewicz, Krotofilski, Król, Królikowski, Królski, Krubczyński, Kruczkowski, Kruczyński, Krukowiecki, Krukowski, Krupicki, Krupiński, Krupnicki, Krupski, Kruszelnicki, Kruszewski, Kruszyński, Kruzer, Krymski, Krynicki, Kryński, Krysiński, Kryskiewicz, Kryszewicz, Krzaczkowski, Krzapiński, Krzeczkowski, Krzemieniewski, Krzemieński, Krzemiński, Krzerzewkowski, Krzerzewski, Krzeszewicz, Krzeszewski, Krzewkowski, Krzewski, Krzycki, Krzyczewski, Krzymowski, Krzyszkowski, Krzyształowicz, Krzywicki, Krzywokulski, Krzywopisz, Krzyzanowski, Krzyzwski, Krzyżanowski, Krzyżewski, Kubalski, Kubaszeski, Kubicki, Kuborowicz, Kucharski, Kuczabski, Kuczewicz, Kuczewski, Kuczkowski, Kuczyński, Kudelski, Kudrański, Kudrawcow, Kudrewicz, Kudrzwicki, Kudrzwiecki, Kudyński, Kuklinowski, Kukliński, Kulczycki, Kulczyński, Kulesza, Kulewicz, Kulewski, Kulik, Kulikowski, Kuliński, Kulmanowski, Kulnam, Kulpiński, Kulżyński, Kułakowski, Kumielski, Kunaszewski, Kuncewicz, Kunicki, Kupawcow, Kuraszewicz, Kurawski, Kurdasiewicz, Kurdinowski, Kurdwanowski, Kuriata, Kurnatowski, Kurowicki, Kurowski, Kurpiewski, Kurwat, Kurylech, Kuryłowski, Kustowski, Kuszelewski, Kuszewicz, Kuszewski, Kuściński, Kutasiewicz, Kutyłowski, Kuwiczyński, Kuźmienko, Kuźmiński, Kuźniecow, Kwasiborski, Kwaśniewski, Kwiatkiewicz, Kwiatkowski, Kwileński.

 

 

 Tom I

Lachowski h. Pilawa, Lajman h. Prawdzic, Laskowski h. Korab, Laskowski h. Srzeniawa, Lasocki h. Srzeniawa, Lasota h. Rawicz, Lechnicki h. Płomieńczyk, Lechowicz h. Gryf, Leniewicz h. Ślepowron, Lenkiewicz h. Pobóg, Leontowicz h. Ślepowron, Lesiewicz h. Gozdawa, Leszczewski h. Sas I, Leszczowski h. Leszczyc, Leszczynowicz h. Kusza, Leśnicki h. Jełowicki, Leśniewicz h. Półkozic, Leśniowski h. Gryf, Lewandowski h. Dołęga, Lewandowski h. Oliwa, Lewicki h. Rogala, Lewicki h. Rogala, Lewiński h. Lewart, Lewkowicz h. Mogiła, Leyman h. Prawdzic, Ligęziewicz h. Półkozic, Liniewski h. Przyjaciel, Lipski h. Grabie, Lipski h. Grabie, Lisiecki h. Dryja, Lisiecki h. Dryja, Lisiecki h. Dryja, Lisowski h. Lis, Lisowski h. Lis, Lityński h. Grzymała, Lityński h. Sas, Lubieniecki h. Rola, Lubieniecki h. Rola, Lubiński h. Doliwa, Luceński h. Gissa, Lutostański h. Ślepowron.

Tom II

Lachowicz h. Łodzia, Laskowiecki h. Korab, Laskowski h. Korab, Lasocki h. Dołęga, Lebiedziewicz h. Cienciwa, Lenartowicz h. Białynia, Leńkiewicz h. Pobóg, Lernet h. Horzysław, Lesiecki h. Nałęcz, Leszkiewicz h. Lis, Leśnicki h. Bończa, Lewandowski h. Lewart, Lewicki h. Bibersztejn, Lewicki h. Nałęcz, Lewicki h. Rogala, Lewicki h. Rogala, Lewicki h. Rogala, Lewiecki h. Belina, Lewkowski h. Abdank, Lichaczewski h. Kościesza, Lichtian h. Lichtian, Lipiński v. de Schur Lipiński h. Namiot, Lipnicki h. Poraj, Lipski h. Grabie, Lisicki h. Lis, Lisiecki h. Dryja, Lisowski h. Bończa, Lisowski h. Lis, Lisowski h. Lis, Lisowski h. Lubicz, Listowski h. Strzegomia, Lubecki h. Druck, Lubliński h. Rola.

 

Tom III

Laskowski h. Korab, Lemieszewski h. Nagody, Lesiecki h. Nałęcz, Lesnobrodzki h. Jastrzębiec, Leszczyński h. Korczak, Leśniewski h. Grzymała, Lewandowski h. Dołęga, Lewandowski h. Lewaldt, Lewicki h. Rogala, Lewicki h. Rogala, Lewicki h. Rogala, Lewkowski h. Trąby, Lewkowski v. Walewski Lewkowski h. Trąby, Lezeński h. Nałęcz, Libiszewski h. Wieniawa, Lichtański h. Pokora, Lichtański h. Pokora, Liniewicz v. Leniewicz h. Jastrzębiec, Lipiński h. Mutyna, Lipski h. Srzeniawa, Lisicki h. Lis, Lisikiewicz h. Szeliga, Lubiczańkowski h. Lubicz, Lubieniecki rudnicki h. Sas.

 

Tom IV

Lamer de h. Róża, Laskowski h. Ślepowron, Lauson h. Dąbrowa, Leniewicz h. Liniewski, Leonharty h. Schiling, Leryus h. de Lehrys, Lesiński, Leszczyński h. Belina, Lewicki h. Rogala, Leykowski h. Leliwa, Lichtański h. Pokora, Linner h. Pomian, Lipnicki h. Hołobok, Lipski h. Grabie, Lipski h. Lubicz, Lisiecki h. Dryja, Lisiecki h. Lis, Lisiewicz h. Lis, Lisowski h. Lis, Lowen, Lubek h. Druck, Lubliński v. Mołosznowicz Lubliński h. Rola, Lubochowski h. Ostoja, Ludwicki h. Lubocki, Luidykk h. Leliwa, Luziański h. Gryf.

Tom V

Laskowski h. Leliwa, Le bel, Lech h. Dołęga, Lenczowski h. Strzemię, Lenkiewicz v. Ipohorski Lenkiewicz h. Ipohorski, Leśniowski h. Gryf, Lewandowski h. Lewaldt, Lewicki h. Rogala, Lewicki h. Rogala, Lewicki h. Rogala, Lewicki h. Rogala, Lewiński h. Lewart, Licki h. Sulima, Lipski h. Grabie, Lisicki h. Lis, Lisowski h. Lubicz, Litwinowicz h. Jelita, Lityński h. Grzymała, Lubecki v. Drucki lubecki h. Druck.

Tom VI

Lamparski, Ledóchowski h. Szaława, Lenartowicz, Lenczowski v. Lenczewski, Leonowicz Kucewicz h. Lubicz, Leszczyński h. Radwan, Leśniowski, Lewandowski h. Dołęga, Lewicki h. Rogala, Lewicki h. Rogala, Lewicki, Lewicki, Lewiecki h. Rogala, Lewkowicz, Lewkowski, Lipiński, Lipnicki h. Poraj, Lisowski h. Lis, Lisowski, Lubliński

Tom VII

Lajman, Lalewicz, Langiert v. Langert h. Suliba v. Sulima, Laskowski, Laskowski, Lasota h. Jelita, Lebieda  h. Łabędź, Lechnicki, Leniewicz, Lepiesowicki, Lesiecki, Leszczyński,   Leszczyński, Leszyński h. Pomian, Lewicki, Lewkowicz, Lewkowicz, Lewkowicz, Linhart h. Lewart, Liniewski, Lipiński, Lipkowski h. Poraj, Lipski, Lisiecki, Lisikiewicz, Lisowski, Listopacki, Lubański h. Poraj

 Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
(liniach, gałęziach, odnogach):

Lachowicz, Lachowicz, Lachowski, Lachowski, Lachwicki, Ladzinski, Laginski, Lajman, Lanckoroński, Lanckoroński, Landeberg, Landenburski, Lange, Lange, Langert, Laskowiecki, Laskowski, Laskowski, Lasocki, Lasocki, Lastowiecki, Lasyr (Lasseur), Laszewicz, Laszewski, Latmanizow, Latoszinski, Latyński, Lawdanski, Lawriszewicz, Lawrowski, Lawrowski, Lazarenko – Didkowski, Lebedowicz, Lebel, Lebiediew, Lebieda, Lebieda, Lebiedowicz, Lebl, Lech, Lechtnicki, Ledochowski, Legenzewicz, Lejkowski, Lelak, Lelowski, Lencewicz, Lenczewski, Lenczowski, Lendzki, Leniewicz, Leniewicz, Leniewicz, Leniewicz, Lenkawski, Lenkowski, Lenkowski, Leontowicz, Lepecki, Leperski, Lerkam, Lernet, Lernus, Lesewicz, Lesiecki, Lesinski, Lesniewicz, Lesser, Leszczynowicz, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszczyński, Leszewicz, Leszkiewicz, Leśnicki, Leśnicki, Leśniowski, Leśniowski, Leśniowski, Leutner, Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewicki, Lewikowski, Lewinski, Lewkowicz, Lewkowski, Lewkowski, Lewoniewski, Lalewicz, Lasota, Lasota, Lasota – Krasuski, Laszczenko, Latolski, Latoskowicz, Latur, Libeki, Lichtański, Licki, Linczowski, Liniewski, Linner, Lipecki, Lipianski, Lipiński, Lipiński, Lipiński, Lipiński, Lipiński, Lipiński, Lipnicki, Lipnicki, Lipnicki, Lipp, Lipski, Lipski, Lipski, Lipski, Lipski, Lipski, Lipski, Lipski, Lisianski, Lisicki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiecki, Lisiewicz, Liskowacki, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Lisowski, Listopacki, Litwinowicz, Litwiński, Litwiński, Lityński, Lityński, Lityński, Lochocki, Lochowski, Lochowski, Lubański, Lubański, Lubeniecki, Lubeniecki, Lubiniecki, Lubiński, Lubiński, Lublinski, Lubomirski, Lubomirski, Lubomirski, Lucenski, Lucinski, Lujdikow, Lutomski, Lutostański, Lutostański, Luzenski (Luzeański), Luzjanski, Lwowicz, Lwowicz, Lychowski, Lyczkowski, Lyszkiewicz

Lachowicz, Lachowiecki, Lachowski, Lajmon, Lalewicz, Lamer, Lamparski, Lamwicz, Lanberg, Lanckoroński, Lanckorzycki, Lancoroński, Larkam, Larnet, Laskowiecki, Laskowski, Lasnowski, Lasocki, Lasota, Lasowski, Laszczenko, Laudański, Lawdański, Lawnicki, Lawson, Lebieda, Lebiedowicz, Lebiedowski, Lebiedyński, Lebl, Lech, Lechnicki, Lechowich, Lechpicki, Ledkiewicz, Ledochowski, Ledzeński, Lejkowski, Lejman,  Lekszwicki, Lelewicz, Lemieszewski, Lemparski, Lempicki, Lenartowicz, Lencewicz, Lenczewski, Lenczycki, Leniesowicki, Leniewicz, Lenkawski, Lenkiewicz, Lenkowski, Leongart, Leontowicz, Leparski, Lepczewski, Lepiesowicki, Lepiesowiecki, Lepiński, Lepkowski, Lerkam, Lernet, Lernus, Lesiecki, Lesiewicz, Lesiński, Leskiewicz, Lesota, Leszczawski, Leszczewski, Leszczowski, Leszczynowicz, Leszczyński, Leszkiewicz, Lesznicki, Leśnicki, Leśniewicz, Leśniewski, Leśnikowski, Leśnobrodzki, Lewandowski, Lewdański, Lewicki, Lewiecki, Lewikowski, Lewikowski-Skarbek, Lewiński, Lewkowicz, Lewkowicz-Hulanicki, Lewkowski, Libiszewski, Lichnicki, Lichtański, Lichtjan, Lichtyński, Liczkowski, Lidekow, Ligendziewicz, Liniewicz, Liniewski, Linner, Lipiański, Lipiecki, Lipiński, Lippi, Lipski, Lisakiewicz, Lisicki, Lisiecki, Lisiewicz, Lisikiewicz, Liskowacki, Liskowski, Lisowski, Listecki, Listopacki, Listowiecki, Listowski, Liswicz, Liśnicki, Liśniecki, Litinowicz, Litwinowicz, Litwiński, Lityński, Lszysiewicz, Lubański, Lubarski, Lubek, Lubichowski, Lubiecki, Lubieniecki, Lubikowski, Lubiniecki, Lubiąski, Lubliński, Lubliński-Paczoski,Lubochowski, Lubomirski, Lubskow, Luceński, Ludkiewicz, Ludochowski, Ludwicki, Ludwidzki, Luidyk, Luszczyński, Lutecki, Lutomski, Lutostański, Lutoszski, Lwowicz.

 

 

 Tom I

Łada h. Łada, Łaganowski h. Nowina, Łasiński h. Abdank, Łastowski h. Nieczuja, Łazowski h. Krzywda, Łazowski h. Krzywda, Łazowski h. Łada, Łażniński h. Jelita, Łepkowski h. Dąbrowa, Łęczycki h. Niesobia, Łobaczewski h. Jastrzębiec, Łopatyński h. Łopot, Łopuszewicz Golejowski h. Kościesza, Łoza h. Korab, Łoziński h. Lubicz, Łoziński h. Lubicz, Łuba h. Krzywda, Łuczycki h. Nowina, Łukanowski h. Leliwa, Łukawski h. Nieczuja.

Tom II

Łabęcki h. Korab, Łabęski h. Korab, Łaguna h. Grzymała, Łancucki h. Szeliga, Łaszcz h. Prawdzic, Ławrynowicz h. Poraj, Łącki h. Jelita, Łępicki h. Junosza, Łobaczewski h. Jastrzębiec, Łobocki h. Lis, Łosiewicz h. Dołęga, Łoskiewicz  v. Łośkiewicz h. Rozmiar, Łoziński h. Leliwa, Łoziński h. Lubicz, Łozowicki h. Jastrzębiec, Łucki h. Sas, Łucki h. Sas, Łukaszewicz h. Łuk, Łukaszewski h. Łuk, Łukomski h. Łazanki, Łyszczyński h. Korczak.

Tom III

Łabęcki v. Łabędzki h. Korab, Łapiński h. Poraj, Łazowski h. Łada, Łenczycki v. Łenczycka h. Niesobia, Łęczycki h. Niesobia, Łopuszański h. Sas, Łosowski h. Prus III, Łowiński h. Rawicz, Łoziński h. Lubicz, Łuczycki h. Nowina, Łuczyński h. Nowina, Ługowski h. Lubicz.

 Tom IV

Łachwicki h. Prus I, Ładziński h. Sawur, Łapiński h. Lubicz, Łastowiecki h. Szaława, Łaszewski h. Grzymała, Łatyński h. Prus I, Ławecki h. Nałęcz, Łazowski h. Krzywda, Łączyński h. Pokora, Łękawski h. Pobóg, Łochowski h. Belina, Łoś h. Dąbrowa, Łowczyński h. Lubicz, Łubkowski v. Buza Łubkowski h. Bończa, Łuczkowski h. Napiwon, Łukaszewicz h. Łuk, Łukaszewski h. Ślepowron, Łuszczewski h. Nałęcz, Łyszkowski h. Poraj.

Tom V

Łabudziński h. Korab, Łagowski h. GrzymaŁa, Łaskarzewski h. Łabędź, Ławrowski h. Jastrzębiec, Łazowski h. Łada, Łazowski h. Łada, Łazowski h. Łada, Łempicki h. Junosza, Łotocki h. Korab, Łoziński h. Leliwa, Łoziński h. Leliwa, Łoziński h. Lubicz, Łoziński h. Lubicz, Łukaszewicz h. Łuk, Łukaszewicz h. Trąby.

Tom VI

Łaganowski, Łagowski, Łącki h. Lis, Łobocki, Łochowski h. Belina, Łoś, Łowczyński h. Lubicz, Łoziński, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukowski

Tom VII

Łabędzki, Łachwicki, Łagodziński h. Poraj, Łaski h. Korab, Łatyński,  Łazowski, Łącki, Łączyński, Łączyński h. Nałęcz, Łopatyński h. Łopot, Łopuszański h. Dołęga, Łopuszański h. Dołęga, Łoś, Łoś, Łoś, Łowiński, Łoziński, Łoziński, Łoziński, Łuba h. Lubicz, Łuczyński,  Łukaszewski, Łuszczewski

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Łabędzki, Łabędzki, Łabędzki, Łabinski, Łabudzinski, Łada, Łada, Łada – Łabarzelski, Łaganowski, Łagodziński, Łagowski, Łagowski, Łagowski, Łaniewski, Łankowski, Łańcucki, Łapczyński, Łapiński, Łapiński, Łaskarzewski, Łaskarzewski, Łaski, Łaziński, Łazowski, Łazowski, Łącki, Łącki, Łącki, Łącki, Łączyński, Łączyński, Łączyński, Łempicki, Łenczycki, Łobaczewski, Łobaczewski, Łobanowski, Łobecki, Łobeniecki, Łogwin, Łomiński, Łopatyński, Łopuszynski, Łopuszański, Łosicki, Łosiewicz, Łosowski, Łoś, Łoś, Łoś, Łosowski, Łotocki, Łotocki, Łowiński, Łowiński, Łowniański, Łoza, Łoza, Łoziński, Łoziński, Łoziński, Łoziński, Łoziński, Łoziński, Łozowski, Łozowski, Łubkowski, Łuczycki, Łukanowski, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukaszewicz, Łukawiecki,  Łukawski, Łukicz, Łukianow, Łukomski, Łukomski, Łukomski, Łukomski, Łukowski, Łupinski, Łupinski, Łuszczewski, Łyszkowski

Łabanowski, Łabencki, Łabędzki, Łabisz, Łabiszewski, Łabudziński, Łada, Ładziński, Łaganowski, Łagowski, Łaniewski, Łankiewicz, Łankowski, Łańcucki, Łańczyński, Łapczyński, Łapecki, Łapiński, Łopuszański, Łasiński, Łasiński, Łaskarzewski, Łaski, Łastowiecki, Łastowski, Łaszewicz, Łaszkiewicz, Łaszkowski, Łasznicki, Latyński, Ławecki, Ławendowski, Ławicki, Ławiecki, Ławrowski, Ławrynowicz, Łaza, Łazarecki, Łazowski, Łaźniński, Łącki, Łączewski, Łączyński, Łobanowski, Łobarzewski, Łobazewski, Łobiecki, Łochowski, Łochwicki, Łoganowski, Łomnicki, Łoniewski, Łopatyński, Łopuszański, Łopuszewicz-Golewski, Łopuszyński, Łopuszyński, Łos, Łosiewicz, Łosiński, Łosowski, Łośkiewicz, Łośniewicz, Łotaszewski, Łowczyński, Łowena, Łowiecki, Słowiński, Łoza, Łoziński, Łozowicki, Łuba, Łubkowski, Łucki, Łuczkowski, Łuczycki, Łuczyński, Łuczyski, Łukanowski, Łukaszewicz, Łukaszewski, Łukawiecki, Łukicz, Łukomski, Łuniewski, Łupiński, Łuszczewski, Łuziański, Łuziński, Łychowski, Łyczkowski, Łysakowski, Łyszkiewicz, Łyszkowski, Łytyński.

 

 

 Tom I

Maciejowski h. Ciolek, Maciorkowski h. Nałęcz, Madejski h. Poraj, Magierowski h. Szeliga, Majchrowski h. Michorowski, Majewski h. Koń, Majewski h. Nałęcz, Majewski h. Starykoń, Majewski h. Starykoń, Makarewicz h. Lis, Makarowicz h. Lis, Makwicz h. Mądrostki, Malawski h. Pomian, Malewski h. Jastrzębiec, Malinkowski h. Sas, Malinowski h. Ślepowron, Malinowski h. Ślepowron, Malinowski h. Ślepowron, Maliszewski h. Godziemba
Małachowski h. Nałęcz, Małecki h. Jelita, Marcinkowski h. Gryf, Markowski h. Bończa, Markowski h. Szeliga, Markowski h. Szeliga, Markowski h. Szeliga, Marszycki h. Strzemię, Maruszewski h. Dąbrowa, Maszewski h. Nowina, Maszkiewicz h. Kusza, Maszkowski h. Jastrzębiec, Matuszewicz h. Łabędź, Matuszewicz h. Łabędź, Matuszewski h. Topór, Maydanowicz h. Trzaska, Medyński h. Lis, Meier v. Miejer h. Jastrzębiec, Metliński h. Prewicz, Mezer h. Możdzierz, Mężyński h. Kosciesza, Mianowski h. Ślepowron, Michalewski h. Korczak, Michałowski h. Poraj, Michałowski h. Trzaska, Michnowski h. Trąby, Micowski h. Prawdzic, Miaskowski h. Bończa, Mienkiewicz h. Wąż Odrowąż, Mieszkowski h. Odrowąż , Mieszkowski h. Odrowąż, Mietelski v. Metelski h. Ostoja, Mikoszewski h. Dąbrowa, Milowicz h. Mikuliński, Miłkowski h. Ślepowron, Miłoszewski h. Kościesza, Mirowski h. Niesobia, Misiński h. Ślepowron, Misiurewicz h. Jelita, Młodecki h. Półkozic, Młodecki h. Półkozic, Młodzianowski h. Dąbrowa, Mniszech h. Mniszech, Modrzewski h. Grzymała, Modzelowski h. Bończa, Moklak h. Niezgoda, Moklak h. Niezgoda, Moraczyński h. Gozdawa, Moranowski h. Mora, Morawski h. Dąbrowa, Morawski h. Jelita, Morawski h. Korab, Morgulec h. Sas, Morkowski h. Ratuld, Mossakowski h. Jastrzębiec, Moszczyński h. Nałęcz, Moszkowski h. Prus, Moszyński h. Nałęcz, Moszyński h. Nałęcz, Moszyński h. Nałęcz, Myszka Chołoniewski h. Korczak.

Tom II

Maciński h. Prus I, Maguński v. Bogoray Maguński h. Bogoray Bogorya, Majdanowicz h. Słońce, Majewski h. Koń, Makarewicz h. Lis, Makowski h. Jelita, Makowski h. Jelita, Malawski h. Pomian, Malewski h. Jastrzębiec, Malichowski h. Abdank, Malinowski h. Ślepowron, Małachowski h. Nałęcz, Małachowski h. Nałęcz, Małecki  h. Jelita, Manasterski h. Sas , Mankowski h. Jastrzębiec, Mankowski h. Jastrzębiec, Mankowski h. Sas, Markiewicz h. Łabędź, Markowski h. Bończa, Markowski h. Szeliga, Markowski h. Szeliga, Matuszewicz h. Łabędź, Medwedowski h. Rawicz, Medyński h. Sas, Medyński h. Sas, Menkiewicz h. Odrowąż, Metliński h. Prewicz, Mezer h. Możdzierz, Mianowski h. Ślepowron, Miączyński h. Suchekomnaty, Michalczewski h. Prus I, Michalewski h. Korczak, Michalski h. Gozdawa, Michalski h. Radwan, Michałowski h. Jelita, Michałowski h. Trzaska, Michałowski h. Trzaska, Michniewicz h. Lis, Micowski h. Prawdzic, Mierzwiński h. Ogończyk, Milewski h. Ślepowron, Miłkoski h. Ślepowron, Minakowski h. Niezgoda, Mioduszewski h. Ostoja, Mioduszewski h. Ostoja, Mirewicz h. Szeliga, Misiewicz h. Jelita, Misiewicz h. Kara, Missiuna h. Kotwica, Młaczkowski h. Nowina, Młodzianowski h. Dąbrowa, Moczulski h. Cholewa, Mogilnicki h. Lubicz, Morawicki h. Jelita, Morawski h. Nałęcz, Morawski h. Nałęcz, Moszkowski h. Prus I, Moszkowski h. Prus I, Moszkowski h. Prus I, Możajski Możarowski h. Pogonia III, Mroczek h. Prus I, Mroczkowski h. Prus I, Mroczkowski h. Prus III, Musznicki h. Dowbor , Mysłowski h. Nałęcz, Myszkowski h. Jastrzębiec.

Tom III

Magnuski h. Bogoria, Majewski h. Nałęcz, Makarewicz h. Lis, Makarewicz h. Sas, Makowski h. Jelita, Makowski h. Jelita, Malczewski h. Tarnawa, Malczyński h. Ślepowron, Malina h. Rawicz, Malinowski h. Pobóg, Małachowski h. Nałęcz, Marcinkowski h. Jelita, Marcinowski h. Topór, Markiewicz h. Łabędź, Markowski h. Bończa, Markowski h. Szeliga, Martynowski h. Rola, Mazowski h. Grabie, Medyna h. Boża Wola, Medyński h. Doliwa, Meleniewski h. Topacz, Mesłowski h. Nałęcz, Metelski h. Ostoja, Mężyński h. Kościesza, Miaskowski h. Bończa, Miączyński h. Suchekomnaty, Michałowski h. Jasieńczyk, Michałowski h. Pomian, Michałowski h. Trzaska, Michnicki v. Mychnicki h. Pobóg, Michniewicz h. Lis, Mietelski h. Ostoja, Mikoszewski h. Dąbrowa, Miłkowski h. Ślepowron, Miniakowski h. Odrowąż, Minkiewicz h. Odrowąż, Minkowski h. Niezgoda, Minkowski h. Niezgoda, Misiewicz h. Mikulicz, Moczydłowski h. Sawur, Modrzejewski h. Ostoja, Modrzewski h. Grzymała, Mogilnicki h. Korczak, Mogilnicki h. Lubicz, Molski h. Nałęcz, Morozowski h. Ślepowron, Moszkowski h. Prus I, Możarowski h. Pogonia, Mytliński h. Limont.

Tom IV

Machciński h. Grzymała, Machnicki h. Rogala, Maciejowski v. Maciejewski h. Janina, Maciewicz h. Abdank, Macynowicz h. Bogoria, Magarzewski h. Szeliga, Majętski h. Starykoń, Makowski h. Gryf,  Makowski h. Jelita, Makowski h. Jelita, Makowski h. Ogończyk, Malicki h. Junosza, Malicki h. Junosza, Malinowski h. Pobóg, Malinowski h. Ślepowron, Malinowski h. Ślepowron, Maliszewski h. Godziemba, Maliszkiewicz h. Korwin, Małachowski h. Nałęcz, Manasterski h. Sas, Mandzikowski h. Jasieńczyk, Mańkowski h. Jastrzębiec, Marcinkiewicz h. Łabędź, Markiewicz h. Łabędź, Markiewicz h. Rawicz, Marszeski v. Marszewski h. Jastrzębiec, Maszkiewicz h. Kusza, Mecherzyński h. Laryssa, Meleniewski h. Topacz, Meyer h. Meyer, Meynartowicz h. Lubicz, Męzbyier h. Męzbyier, Mężyński h. Kościesza, Miaskowski h. Bończa, Michalewicz h. Korczak,Michalewski h. Korczak, Michalski h. Korczak, Michałowicz h. Lis, Miczuryn,  Miedziachowski h. Jasieńczyk, Mierzwiński h. Ogończyk,  Mikłaszewicz h. Ostoja,   Miksiewicz h. Belina, Milczewski h. Odrowąż, Milewski h. Pomian, Milewski h. Ślepowron, Milkiewicz h. Ślepowron, Miłakowski h. Trąby, Miłaszewski h. Korsak, Mirecki h. Szeliga, Mironowicz h. Szeliga, Mirosławski h. Rogala, Misiurewicz h. Jelita, Misuna h. Kotwicz, Mizgert h.  Lis, Mochanowski, Moczulski h. Cholewa, Moczulski v. Zawalicz Moczulskich h. Cholewa, Modzelewski h. Bończa, Mogiński h. Mogiła, Mokrzycki h. Brochwicz, Moraczewicz h. Cholewa, Morawiński h. Jelita, Morawski h. Dąbrowa, Morawski h. Nałęcz, Mossakowski h. Jastrzębiec, Moszczeński h. Grzymała, Moszkowski h. Prus I, Moszyński h. Nałęcz, Moszyński h. Nałęcz, Mroczkowski h. Nałęcz, Mroczkowski h. Nałęcz, Mroczyński h. Dryja, Mrokowski h. Dryja, Mrozowski h. Ślepowron, Mszanecki h. Srzeniawa, Murawski h. Dąbrowa, Myczkowski h. Jastrzębiec, Mysłowski h. Rawicz, Myszkowski h. Jastrzębiec.

Tom V

Maciorkowski h. Nałęcz, Madejski h. Lubicz, Makarowicz h. Lis, Makowiecki h. Lomian, Makowski h. Jelita, Malewski h. Jastrzębiec, Malinowski h. Ślepowron, Malinowski h. Ślepowron, Maliszkiewicz, Marcinkowski h. Gryf, Marcinkowski h. Gryf, Matuszewicz h. Łabędź, Matuszewicz h. Łabędź, Mazurkiewicz h. Dołęga, Mądrzejowski h. Pawęża, Mechler h. Industryment, Medyński h. Sas, Medyński h. Sas, Meleniewski h. Topacz, Mianowski h. Ślepowron, Michałowski h. Trzaska, Michałowski h. Trzaska, Mieński h. Mielczyn, Mierzejewski h. Lubicz, Mierzwiński h. Ogończyk, Mijakowski h. Ogończyk, Mikulicz h. Lowicz Mikulicz, Mikulski h. Sas, Mikułowski h. Rawicz, Milowicz h. Mikuliński, Miłkowski h. Ślepowron, Miłkowski h. Ślepowron, Miłoszewski h. Kościesza, Mińkowski h. Niezgoda, Młochowski h. Belina, Młodzianowski h. Dąbrowa, Mochliński h. Kotwicz, Mochort h. Bojcza, Moczulski v. Zawalicz Moczulski h. Cholewa, Modzelewski h. Bończa, Modzelewski h. Bończa, Moklak h. Niezgoda, Mokrzycki h. Sas, Molski h. Korab, Morhajewski, Moskalenko Aleksandrowski, Moszyński h. Nałęcz, Możarowski v. Możajski Możarowski h. Pogonia III, Mrówczyński h. Dryja, Murawski.

Tom VI

Magulewski h. Nieczuja, Majewski, Malczewski, Malski h. Nałęcz, Małdawski h. Krzyże, Markowski, Martynowski h. Rola, Masłowski h. Samson, Matusiewicz, Medyński, Medyński, Medyński, Meleniewski h. Topacz, Mianowski, Michalski, Michalski, Michałowski h. Wierusza, Michałowski, Miedzianowski h. Jasieńczyk, Mierzwiński h. Ogończyk, Mikuszewski, Miller, Miłoszeński h. Kościesza, Mioduszewski h. Radwań, Misiuna, Morgulec, Moszczycki, Moszyński h. Nałęcz, Mroczkowski, Murawicki h. Topór

Tom VII

Maciejowski h. Janina, Maciejowski h. Janina, Magnuski, Magnuszewski, Majchrowski, Majewski, Majewski h. Jastrzębiec, Makowski, Makowski, Makowski h. Jelita, Malinowski, Malinowski, Malinowski h. Pobóg, Malinowski h. Pobóg, Maliszewski, Małecki, Małyszczycki, Manasterski, Marcinkiewicz, Marcinkowski, Marcinkowski, Marcinowski, Marczewski, Mariański, Markiewicz, Markowski, Markowski, Markowski h. Larysa, Martynowski, Martynowski, Masiuczyński h.  Mieszaniec, Masłowski h. Samson, Maszewski, Matyzy h. Murdelio, Mazurkiewicz, Medecki, Medwedowski, Medyński,  Meleniewski, Metelski h. Ostoja, Michalewski h. Sas, Michalewski h. Sas, Michałowski, Michałowski, Michałowski h. Trzaska, Miechniewicz h. Lis, Miechniewicz h. Lis, Miecznikowski h. Pobóg, Miedzianowski, Mielnicki h. Wczele, Mierzwiński, Mille, Młodecki h. Głowa Ośla, Modrzewski, Modrzewski, Mogilnicki, Mogilnicki, Mogiński, Mohort, Mokrzycki, Mokrzycki, Moranowski, Morawicki, Morawski, Mossakowski h. Jastrzębiec, Moszyński, Moszyński h. Nałęcz, Mościcki h. Jastrzębiec, Mrozowski,  Mrozowski, Mrówczyński h. Dryja, Murawicki, Murawski, Murzynowski, Mysłowski, Mysłowski, Mysłowski, Mysłowski  h. Nałęcz, Mysłowski h. Rawicz, Myśliński, Myśliński

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Macenowski, Macenowski, Macewicz, Macewicz, Macewicz, Machan (Machna), Machcinski, Machczyński, Machnicki, Machnicki, Maciorkowski, Mackewicz, Macki, Madejski, Madejski, Magierowski, Magnus, Magnuszewski, Majboroda, Majchrowski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Majewski, Makarowicz, Makarowicz, Makarowicz, Makowiecki, Makowiecki, Makowski, Makrzecki, Maksimowicz, Maksimowicz, Maksimowicz, Malawski, Malawski, Malawski, Malczewski, Malczewski, Malczewski, Malczewski, Maldawski, Malecki, Malecki, Malecki, Malecki, Malewicz, Malewicz, Malewicz, Malewicz, Malewski, Malichowski, Malicki, Malicki, Malicki, Malicki, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Malinowski, Maliński, Maliszewski, Maliszewski, Maliszkiewicz, Malużkowicz, Malynski, Malyszczycki, Małachowski, Małachowski, Małachowski, Mancurowski, Maniutowicz, Mankowiecki, Mankowski, Mankowski, Mankowski, Mankowski, Mankowski, Manzikowski, Marcewski, Marcinewski, Marcinkiewicz, Marcinkowski, Marcinkowski, Marcinkowski, Marcinkowski, Marcinkowski, Marcinkowski, Marcinowicz, Marianowski, Marianski, Markiewicz, Markiewicz, Markiewicz, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Markowski, Marszycki, Marszycki, Martyniuk, Martynowicz, Martynowski, Martysiewicz, Maruszewski, Masalski, Masjucinski, Masjutin, Maskowski, Maskowski, Maskowski, Maskowski, Maskowski, Maskowski, Masłowski, Masłowski, Masticki, Maszewski, Maszicki, Maszkiewicz, Maszkowski, Maszkowski, Maszkowski, Matkowski, Matusewicz, Matuszewicz, Matuszewicz, Matuszewicz, Matuszewski, Matuszewski, Matuszkowicz, Matylinski, Matyz, Mauchs, Mazewski, Mazurkiewicz, Mazurkiewicz, Mazurkiewicz, Medecki, Medwedowski, Medyna, Medyński, Medyński, Medyński, Medyński, Medyński, Medzwecki, Medzwecki, Meer (Mejer, Meyer), Meer (Mejer, Meyer), Meinerowicz, Mej, Mekler, Melcunow, Meleniewski, Meleniewski, Meleniewski, Meleniewski, Meleniewski – Riazko, Melkiewicz, Melnicki, Melwinski, Mencinski, Menki, Menzbier, Meńkiewicz, Merkgen, Merlin, Merzłow, Metelski, Metelski, Metelski, Metelski, Metelski, Metlinski, Mewes, Mezencow, Mezer, Mianowski, Mianowski, Mianowski, Mianowski, Miaskowski, Miączyński, Miączyński, Miączyński, Miączyński, Miączyński, Miączyński, Micewski, Michailis, Michajłowski, Michalewicz, Michalewicz, Michalewicz, Michalewicz, Michalewicz, Michalewski, Michalewski, Michalowicz, Michalski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Michałowski, Micheew, Michiewicz, Michiewicz, Micinski, Micowski, Micurin, Miecznikowski, Miecznikowski, Mienzyński, Mienzyński, Mienzyński, Mienzyński, Mierzejewski, Mierzwicki, Mierzwiński, Mierzwiński, Mierzwiński, Mierzwiński, Mierzwiński, Mieszkowski, Mijakowski, Mikaszewski, Miklaszewski, Mikołajewski, Mikulicz, Mikulski, Mikulski, Mikulski, Mikulski, Mikułowski, Milczewski, Mileant, Milecki, Milewicz, Milewski, Milewski, Milewski, Milewski, Milewski, Milewski, Milianowski, Milaticki, Miller, Miller, Miller, Millo, Milowidow, Milowski, Miłakowski, Miłaszewski, Miłaszewski, Miłkowski, Miłkowski, Miłkowski, Miłkowski, Miłoszeński, Miłoszewski, Minakowski, Minkiewicz, Minkiewicz, Minkowski, Minkowski, Minkowski, Mioduszewski, Mioduszewski, Mioduszewski, Mirecki, Mironowicz, Mironowski, Mirowski, Mirowski, Mirski, Mirski, Misiewicz, Misiewicz, Misinski, Misjukewicz, Misjuna, Misjuna, Misjuna, Misjurowicz, Misjurowicz, Miszczenko, Mitkowski, Mitraszewski, Mitrofanow, Mizgert, Młochowski, Młodecki, Młodecki, Młodzianowski, Młodzianowski, Młodzikowski, Młyński, Mniszek, Mochelski, Mochlinski, Moczulski, Moczulski, Moczulski, Moczulski, Moczydłowski, Modlibowski, Modrzewski, Modrzewski, Modzelewski, Modzelewski, Modzelewski, Modzelewski, Modzelowski, Mogilnicki, Mogilnicki, Mogilnicki, Mogilnicki, Morgulc, Morgulc, Mojseenko, Mokljakow, Mokrzycki, Molczanow, Molski, Molski, Mołodecki, Monastyrski, Monastyrski, Monastyrski, Monkewicz, Monkewicz, Moraczyński, Moraweć, Morawicki, Morawski, Morawski, Morawski, Morawski, Morgensztern, Morozow, Morozowski, Morozow, Morzycki, Moskalewski, Moskalow, Mosnich, Mosakowski, Mosakowski, Mossakowski, Mossakowski, Mossakowski, Mostowicz, Motusiewicz, Moszczeński, Moszczyński, Moszkowski, Moszkowski, Moszkowski, Moszkowski, Moszonski, Moszumański, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Moszyński, Mościcki, Motylewski, Mozarowski, Możajski, Mroczkowski, Mroczkowski, Mroczek, Mrozowski, Mrozowski, Mrówczyński, Mrówczyński, Muraszewski, Murawjew-Apostoł, Murawski, Murawski, Murawski, Murawski, Murawski, Murawski, Murzniowski, Mussakowski, Muszkatułowski, Myczkowski, Mysliński, Mysliński, Mysłakowski, Mysłowski, Mysłowski, Mysłowski, Myszakowski, Myszkowski

Maass, Macewicz, Machalewski, Machczyński, Machnicki, Machowiecki, Maciejewski, Maciński, Maciurkowski, Macki, Mackiewicz, Maczenka, Maczkuciewicz, Madejski, Maduszewski, Magarzewski, Magierowski, Magnus, Magnuski, Magnuszewski, Majdanowicz, Majewski, Makarewicz, Makarowicz, Makarski, Makowiecki, Makowski, Maksimowicz, Maksymowicz, Malanowski, Malawski, Malczewski, Malczyński, Malecki, Maleniewski, Malewicz, Malewski, Malicki, Malinkowski, Malina, Malinowski, Maliński, Maliski, Maliszewski, Maliszkiewicz, Malsichowkski, Malyszczycki, Małachowski, Maławski, Małucki, Mamożkowicz, Manasterski, Mancewicz, Mandzikowski, Maniecki, Manikowski, Mankowski, Mankutewicz, Mańkowski, Marcinkiewicz, Marcinkowski, Marcinowski, Marczewski, Marecki, Marianowski, Mariański, Mariewicz, Markiewicz, Markiewicz, Markl, Markowski, Marowicki, Marszewski, Marszycki, Martinowicz, Martyniuk, Martynowicz, Martynowski, Maruszewski, Maryański, Masecki, Masiun, Masłowski, Maszczewicz, Maszczycki, Maszewski, Maszkiewicz, Maszkowski, Maszyński, Matkowski, Matusiewicz, Matuszewicz, Matuszewski, Mauchs, Mazierkiewicz, Mazowski, Mazuga, Mazurkiewicz, Mądrzejewski, Mecherzyński, Meden, Medyński, Mej, Mejer, Mejnardowicz, Mejnerowicz, Melechowski, Meleniewski, Mennsiński, Menżyński, Meński, Merawski, Metelski, Mezer, Męczyński, Mędzikowski, Męńkowski, Mężbier, Mężbijer, Miakowski, Mianowski, Miaskowski, Michalewicz, Michalewski, Michalski, Michałczewski, Michałowicz, Michałowski, Michieszowski, Michnicki, Miciński, Micowski, Miczurin, Miduszewski, Miecelski, Miecher, Miecznikowski, Miedecki, Mieduszewski, Miedwiedowski, Miedzianowski, Miedziński, Miedźwiecki, Miedźwiedzki, Miercałow, Mierkgen, Mierkin, Mierzejewski, Mierzłow, Mierzwicki, Mierzwiński, Miesłowicki, Mieszeńsski, Mieszkowski, Mieszyński, Mietielski, Mietkowski, Mietliński, Miewies, Mijakowski, Mikiński, Miklaszewski, Mikołajewski, Mikoszewski, Mikowiecki, Miksiewicz, Mikulicz, Mikulski, Mikułowski, Mikuszewski, Milatyński, Milczewski, Milczunow, Miler, Milewicz, Milewski, Milinowski, Miller, Miłagiewski, Miłakowski, Miłaniewski, Miłaszewski, Miłkowski, Miłodrowski, Miłoszewski, Minakowski, Miniakowski, Miniakowski, Minkiewicz, Minuszewski, Mińkowski, Mionczyński, Miranowicz, Mirciszewski, Mirewicz, Mirkowski, Mironowicz, Mirosławski, Mirowski, Mirski, Miruszewski, Mirzejewski, Misiejun, Misiekiewicz, Misiewicz, Misiński, Misiuna, Misiurewicz, Miskowski, Miszczenko, Miszewski, Miśliński, Miśliński-Pawłowicz Mitraszewski, Młaczkowski, Mładanowicz, Młochowski, Młodecki, Młodzianowski, Młodziewski, Młyński, Mochanowski, Mochelski, Mochliński, Mochort, Moczulski, Moczydłowski, Modelski, Modrzejewski, Modrzewski, Modzelewski, Modzelowski, Mogielnicki, Mogilnicki, Mogiłnicki, Mogiński, Mogniński, Mogulski, Mohyła, Moklakow, Moklok, Mokrzański, Mokrzecki, Mokrzycki, Molski, Mołachowski, Mołodcow, Mołodecki, Mołodzienowski, Monastyrski, Moniuszko, Moraczewicz, Moraczyński, Moranowski, Moraszczeński, Morawiec, Morawicki, Morawieński, Morawski, Morczałowski, Morgajewski, Morgulec, Morkowski, Morokowski, Morokowski, Moroz, Morozek, Morozowski, Morze, Morzynowski, Mosakowski, Mosiewicz, Moskalow, Mosnich, Mossakowski, Moszczeński, Moszczycki, Moszczyński, Moszeński, Moszkowski, Moszyński, Mościcki, Motyz, Możarow, Możarowski, Możejko, Mroczek, Mroczkowski, Mrokowski, Mrowczyński, Mrzwiński, Msielowski, Mszański, Mszerewicz, Muchliński, Muraszewski, Murawicki, Murawski, Murowski, Murynicki, Murzynowski, Mussakowski, Muszkatałowski, Musznicki, Myczkowski, Mysliński, Mysłowski.

 

 

 Tom I

Nagórniczewski h. Jastrzębiec, Nagrodzki h. Lubicz i h. Saur, Naklicki h. Nieczuja, Nartowski h. Trzaska, Nasierowski h. Ślepowron, Necewicz h. Janina, Nehrebecki h. Sas, Nench h. Montelupi, Nęciński h. Poraj, Nieciecki h. Poraj, Niedaszkowski h. Sas, Niedzwiecki h. Ogończyk, Niemierzycki h. Cholewa, Niemirowski h. Trzaska, Niestojemski h. Ślepowron, Niwiński h. Paprzyca, Niżycki h. Ślepowron, Nowakowski h. Oksza, Nowicki h. Nowicki, Nowicki h. Nowicki, Nowicki h. Poraj, Nowicki h. Poraj, Nowicki h. Poraj, Nowicki-Siła h. Nowicki, Nowiński h. Jastrzębiec, Nowodworski h. Nałęcz, Nowosielecki h. Nałęcz, Nowoszycki h. Nowina, Nowowieyski h. Jastrzębiec.

Tom II

Nagrodzki h. Lubicz i Saur, Nawirowski v. Sowertyk Nawirowski h. Półkozic, Niedaszkowski h. Sas, Niedźwiecki h. Topacz, Nienadkiewicz h. Łuk, Nierowiecki h. Sas, Niesiołowski h. Nałęcz, Niewmierzycki v. Niewmirzycki h. Jezierza, Nosarzewski h. Dołęga, Nowakowski h. Nowina, Nowakowski h. Rawicz, Nowicki  h. Nowicki, Nowicki h. Nowicki, Nowicki h. Poraj.

Tom III

Nakielski h. Tarnawa, Napiurkowski h. Prus III, Naramowski h. Łodzia, Narbut h. Trąby, Nejman h. Turzyma, Niedzielski h. Prus I, Niedzielski h. Prus I, Niedzielski h. Prus I, Niedzwiecki h. Ogończyk, Nielipowicz Walewski Lewkowski h. Trąby, Nietyksza h. Mora, Niewengłowski v. Niewęgłowski h. Jastrzębiec, Niewmierzycki h. Jezierza, Niewodzki h. Pomian, Nowakowski h. Rawicz, Nowalski h. Poraj, Nowicki h. Nowicki, Nowicki h. Poraj, Nowiszewski h. Nowina, Nowosielski h. Ślepowron.

Tom IV

Nawacki h. Mutyna, Nazarewicz h. Szaława, Necewicz h. Nieczuja, Negojenko h. Grzymała, Nejman h. Napiwon, Nejman h. Pomian, Niebyłowski h. Prawdzic, Niedermajer h. der Niedermajer von Notdorff, Niedzielski h. Prus I, Niemierowski h. Gozdawa, Niemierzycki v. Niewmierzycki h. Jezierza, Niemirowski h. Trzaska, Niemirowski h. Trzaska, Nikołajenko,  Noniewicz h. Nagody, Nowakowski h. Prus I, Nowakowski h. Prus I, Nowicki h. Nowicki, Nowicki h. Nowicki, Nowicki h. Poraj, Nowicki h. Poraj, Nurowski h. Kościesza.

Tom V

Nadolski, Nagrodzki h. Lubicz i Sawur, Napruszewski h. Grzymała, Narodowosławski h. Łabędź, Naskręcki h. Jastrzębiec, Nazarewicz h. Szaława, Nidecki h. Wieże, Niebyłowski h. Lubicz, Niedzielski h. Prus, Niedźwiedzki h. Ogończyk, Nieniewski h. Grzymała, Niewodzki h. Pomian, Niwiński h. Rogala, Nowakowski h. Nowina, Nowakowski h. Nowina, Nowakowski h. Rawicz, Nowicki, Nowicki h. Poraj.

Tom VI

Narłow h. Natarcz, Nesterowicz h. Dołęga, Niedźwiecki v. Niedźwiedzki h. Ostoja, Niedźwiedzki, Niekrasz h. Jastrzębiec, Niekraszewicz h. Jastrzębiec, Niżyński, Nowaczewski, Nowakowski h. Rawicz, Nowakowski h. Rawicz, Nowicki, Nowicki, Nowicki,  Nowicki h. Poraj

Tom VII

Nadwodzki h. Łabędź, Nagłowski h. Oksza, Narkiewicz h. Wieniawa, Narucki h. Wadwicz, Negojenko, Negojenko, Neyman h. Pomian, Niedaszkowski, Niestojemski, Nietyksa, Niewmierzycki, Niwiński, Nowakowski, Nowicki, Nowicki, Nowicki h. Poraj

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Nagłowski, Nagorniczewski, Nagrodzki, Nagujewski, Nagurny, Najkowski, Naklicki, Napiórkowski, Napruszewski, Napruszewski, Narbut, Narolski, Nartow, Nartowski, Naruszewicz, Nasierowski, Nasiłowski, Nasiłowski, Nasiński, Nasiński, Naskrecki, Nazarewicz, Nehrebecki, Nehrebecki, Nehrebecki, Nejman, Nejman, Nejman, Nidecki, Nidermejer, Nieborowski, Niebrzydowski, Niebyłowski, Nieciecki, Nieciecki, Nieciecki, Nieczaj, Nieczajewski, Niedaszkowski, Niedaszkowski, Niedaszkowski, Niedaszkowski, Niedziałkowski, Niedzielski, Niedzielski, Niedzielski, Niedzielski, Niedźwiecki, Niedźwiecki, Niedźwiecki, Niedźwiedzki, Niedźwiedzki, Niegardowski, Nielipowicz, Niemcewicz, Niemierzycki, Niemirowski, Niemirowski, Niemirycz, Niemyski, Nienadkiewicz, Nienadkiewicz, Nienadkiewicz, Nienczyński, Nienczyński, Nieniewski, Niespołowski, Niespołowski, Niestojemski, Niestrojew, Niewęgłowski, Niewiarowski, Niewiarowski, Niewiarowski, Niewiński, Niewirowicz, Niewirowicz, Niewmierzyccy, Niewmierzycki, Niewmierzycki, Niewodczascy, Niezabitowski, Nirod, Nitowski, Nitowski, Niwiński, Niwiński, Niwiński, Niwiński, Niżycki, Niżyński, Nosalski, Nosalski, Nosalski, Nowacki, Nowacki, Nowacki, Nowacki, Nowacki, Nowakowski, Nowakowski, Nowakowski, Nowakowski, Nowakowski, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowicki, Nowirowski, Nowodworski, Nowogrodzki, Nowosielecki, Nowosielecki, Nowosielecki, Nowosielski, Nowosielski, Nowosielski, Nowosielski, Nowosz, Nowoszycki, Nowowiejski

Nadaliński, Nadecki, Nagorniczewski, Nagorski, Nagrodzki, Najruszewski, Nakielski, Naklicki, Nanch, Napierkowski, Napruszewski, Naramowski, Narbut, Nareodostawski, Nartowski, Nartowt, Naruszewicz, Nasierowski, Nasiłowski, Nasiński, Naskreniecki, Nastalski, Nawacki, Nazarewicz, Nehrebecki, Nejman, Nidecki, Niecki, Nidolski, Nidolski, Niebiełowski, Nieborowski, Niebrzydowski, Niebyłowski, Nieciecki, Nieciewicz, Nieciński, Niedaszkowski, Niedermajer, Niedrowski, Niedziałkowski, Niedzielski, Niedziński, Niedźwiecki, Niedźwiedski, Niegardowski, Niegojenko, Nielipowicz, Niemierowski, Niemierzycki, Niemirowski, Niemyski, Nienadkiewicz, Nienasiewicz, Nienciński, Nieniewski, Niepokojczycki, Niesiełowski, Nieskia, Niestierow, Niestojemski, Niestorowicz, Nietyczyński, Nietyksza, Niewiarowski, Niewiemski, Niewiengłowski, Niewierowski, Niewieski, Niewirowicz, Niewmierzycki, Niewmiwak, Niewodzki, Niezabitowski, Nieżadkiewicz, Nikolenko, Nikołajenko, Nitowski, Niwiński, Niwński, Niżyński, Noniewicz, Nos, Nosalski, Nosarzewski, Nosowski, Nowacki, Nowaczewski, Nowakowski, Nowanowski, Nowicki, Nowicki-Siła, Nowierko, Nowikowski, Nowiński, Nowiński, Nowiszewski, Nowogrodzki, Nowosielecki, Nowosielski, Nowoszycki, Nowowiejski, Nowowietchi, Nozdrin, Nurowski, Nyko.

 

 

 Tom I

Ochiciński h. Obuchowicz, Ochocki h. Nowina, Ojsławski h. Radwań, Okorski h. Kaluszowski, Okorski h. Kałuszowski, Olechowski h. Ines, Olkowski h. Jastrzębiec, Olszański h. Jastrzębiec, Olszewski h. Lis, Olszewski h. Ślepowron, Olszewski h. Ślepowron, Olszyński h. Pniejnia, Omieciński h. Junosza, Omieciński h. Junosza, Opacki h. Prus, Opacki h. Prus I, Opacki h. Prus III, Opęchowski h. Starża, Opocki h. Janina, Oraczewski h. Srzeniawa, Orchowski h. Nałęcz, Orłowski h. Sas, Orzechowski h. Topór, Orzęcki h. Pobóg, Osiński h. Radwań, Osoliński h. Topór, Osowski h. Dołęga, Ostaszewski h. Ostoja, Ostrowski h. Korabczyk, Ostrowski h. Nieczuja, Oświecimski h. Radwań, Owsiadowski h. Dołęga.

Tom II

Obiedziński h. Topór, Obstowski h. Lubicz, Ognicki h. Ogończyk, Olendrowicz h. Strzemię, Olszański h. Jastrzębiec, Olszewski h. Kościesza, Olszewski h. Kościesza, Olszewski h. Pobóg, Olszewski h. Rawicz, Olszewski h. Ślepowron, Olszewski h. Ślepowron, Omański h. Olszewski, Omorowski h. Łada, Onyczyński h. Junosza, Opacki h. Prus III, Opolski h. Cholewa, Oranowski h. Srzeniawa, Orański h. Kościesza, Orłowski h. Jastrzębiec, Orłowski h. Libicz, Orłowski h. Lubicz, Orłowski h. Orla, Orzeszko h. Korab, Osłowski h. Kos, Osłowski h. Kos, Ostrowski h. Nieczuja, Ostrowski h. Ślepowron, Ostrowski h. Tępa Podkowa, Ostrzycki h. Ślepowron, Owsiany h. Rola.

Tom III

Oczołowicz h. Dołęga, Olszewski h. Rawicz, Odolanowski h. Stopyr, Ohija Tyszkiewicz h. Leliwa, Okolski h. Rawicz, Olbicki h. Janina, Olechnowski h. Karp , Olpiński h. Pniejnia, Olszewski h. Rawicz, Olszewski h. Ślepowron, Olszewski h. Ślepowron, Orański h. Kościesza, Ordyński h. Ostoja, Orłowski h. Junosza, Orochowski h. Nałęcz, Osiński h. Radwan, Osiński h. Wąż, Ossoliński h. Topór, Ossowski h. Pus I, Ostaszewski h. Ostoja, Ostromecki h. Pomian, Ostropolski h. Jasieńczyk, Ostrowski h. Gryf, Ostrowski h. Grzymała, Ostrowski h. Ślepowron, Owsiadowski h. Rawicz, Owsijowski h. Ostoja.

Tom IV

Obodowski h. Lubicz, Oborski h. Godzięba, Ochman h. Ostoja, Ocicki h. Trzy Trąby, Odachowski h. Nałęcz, Odyński h. Odyniec,   Odyński v. Myszka Odyński h. Odyniec, Oheym h. Janina, Okoński h. Szweryn v. Schwerin, Okulewicz h. Dąbrowa, Olendzki h. Rawicz, Olewiński h. Ostoja, Olizarowski h. Jastrzębiec, Olpiński h. Pniejnia, Olszański h. Jastrzębiec, Omieciński h. Junosza, Opacki h. Prus III v. Nagody, Orczyński h. Rogala, Orzechowski h. Oksza, Orzechowski h. Oksza, Orzechowski h. Rogala, Osmulski h. Bończa, Ossowski h. Dołęga, Ostrowski h. Korczak, Ostrowski h. Leliwa, Ostrowski h. Ślepowron, Ostrowski h. Tępa Podkowa, Ostrzyński h. Nieczuja, Owsiany h. Rola, Ozelewski h. Ogończyk, Oziembłowski h. Sulima.

Tom V

Obidziński h. Topór, Ochocki h. Nowina, Okólski h. Rawicz, Okulski h. Rawicz, Olchowicz h. Leliwa, Olędzki h. Rawicz, Oliwa h. Oliwa, Olszamowski, Olszański, Olszański h. Jastrzębiec, Opolski h. Cholewa, Oraczewski, Oranowski h. Srzeniawa, Orański h. Kościesza,  Orchowski h. Nałęcz, Orlicki h. Nowina, Orzechowski h. Oksza, Orzeszko h. Korab, Osiecki h. Jastrzębiec, Osmulski h. Bończa, Osmulski h. Bończa, Osowiecki h. Prus III, Ostkiewicz Rudnicki h. Rudnica, Ostromęcki h. Pomian, Otto h. Prus I, Owsiany h. Rola.

Tom VI

Olszyński h. Pniejnia, Orłowski, Oskierko, Osłowski, Osmólski, Ostrożyński h. Kotwicz

Tom VII

Obiedziński, Oborski, Odynecki, Ogiński h. Ogiński, Okolski, Olszański, Olszewski,  Olszewski, Olszewski, Olszyński, Omieciński, Opacki, Oranowski, Orański, Orłowski, Orłowski, Orłowski, Orzechowski h. Oksza, Osenkowski h. Osęka, Osiecki h. Dołęga, Osiński v. Gawrych Osiński h. Wąż, Ossoliński, Osowski v. Ossowski h. Prus, Ossowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski h. Gryf, Ostrzyński, Otto, Owsiejewski h. Ostoja

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Oberman, Obertyński, Obertyński, Obidziński, Obiedziński, Obniski, Obodowski, Oborski, Oborski, Obsiadowski, Obsian, Obsian, Obsiejewski, Obsztat, Obuch – Woszczatyński, Obuchow, Obuchowski, Obuszyński, Ochiciński, Ochiejowski, Ochman, Ochmanowicz, Ochocki, Ochocki, Oczepowski, Oczołowicz, Odyniecki, Ogołanowski, Ogran, Ogrodziński, Ogrodziński, Ojsławski, Okolski, Okolski, Okołowicz, Okoński, Okorski, Okorski, Okraszewski, Okryński, Okułow, Okuniew, Oladowski, Olchowicz, Olechnowicz, Olechowski, Olechowski, Oleciński, Olendrowicz, Olendzki, Olendzki, Olenik – Różanowski, Oleszkowicz, Olewiński, Olifirowicz, Oliński, Oliński, Oliwa, Oliwa, Olizar, Olizar, Olizarowski, Olszamowski, Olszanowski, Olszański, Olszański, Olszański, Olszański, Olszański, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszewski, Olszyński, Omański, Omielański, Omielański, Omielański, Omielański, Omorowski, Onoszko, Opacki, Opacki, Opacki, Opanowicz, Opastowicz, Openchowski, Opocki, Opoczyński, Opolski, Opolski, Opolski, Oraczewski, Oranowski, Orański, Orański, Orchowski, Orczyński, Ordow, Ordow Ordon, Ordowski, Ordyński, Orliński, Orliński, Orłow, Orłow, Orłowski, Orłowski, Orłowski, Orłowski, Orłowski, Orłowski, Orzechowski, Orzechowski, Orzechowski, Orzechowski, Orzeszko, Orżencki, Orżencki, Osiecki, Osiecki, Osiecki, Osienkowski, Osiński, Osiński, Osiński, Osiński, Osiński, Osipowicz, Oskierko, Oskierko, Osmulski, Osmulski, Osmulski, Osoliński, Osowiecki, Osowski, Ossowski, Ossowski, Ossowski, Ossowski, Ossowski, Ossowski, Ostaszewski, Ostaszewski, Ostaszewski, Ostaszewski, Ostaszewski, Ostromiecki, Ostroróg, Ostrowicki, Ostrowicz, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski – Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski, Ostrożyński, Ostrzykowski, Ostrzyński, Osuchowski, Osuchowski, Oświęcimski, Otfinowski, Otto, Oziembłowski

Obertiński, Obertowski, Obertyński, Obidziński, Obiedziński, Obniski, Oborowski, Oborski, Obrzyziewicz, Obsztat, Obuch, Obuchowski, Obuch-Woszczatyński, Obydziński, Ocheciński, Ochman, Ochmanowicz, Ochocki, Ocicki, Ociuszkiewicz, Ocwiejewski, Oczkowski, Odachowski, Odlański, Odochowski, Odyniec, Odyniecki, Gdyński, Ogils, Ognicki, Ogołowicz, Ogrodziński, Obejm, Ohyj-Tyszkiewicz, Ojrzyński, Ojsławski, Okolski, Okoński, Okorski, Okraszewski, Okryński, Okulewicz, Okuła, Olchowicz, Olechnowicz, Olechowski, Olendrowicz, Olendzki, Olenik, Olesza, Oleszkiewicz, Olędzki, Olicki, Oliozar, Oliwa, Olizar, Olizarowski, Olkowski, Olpiński, Olszański, Olszewski, Olszyński, Oltański, Omański, Omeciński, Omelianiwski,Omeliański, Omorowski, Opachowski, Opacki, Opaliński, Opalski, Opanowski, Opatowicz, Opeńchowski, Opienchowski, Opocki, Opoczyński, Opolski, Oraczewski, Oranski, Orański, Orchowski, Orczyński, Orda, Ordinski, Ordowski, Ordyński, Orianowski, Orlewski, Orlicki, Orłow, Orłowski, Orochowski, Orzechowski, Orzeicki, Orzeszko, Orzęcki, Osaliński, Osiecki, Osiński, Oskrzeszewski, Osłowski, Osmolski, Osmólski, Osowiecki, Osowski, Ostaszewski, Ostolski, Ostrowski, Ostrogski, Ostromęcki, Ostropolski, Ostrowicz, Ostrowski, Ostrożański, Ostrożyński, Ostrzański, Ostrzyński, Osuchowski, Osypowicz, Oszarski, Oświeciński, Oświęcimski, Otdwinowski, Otfinowski, Otmarsztejn, Otto, Owczarski, Owieczny, Owsiadowski, Owsiany, Owsijewski, Ozelewski, Oziębłowski, Ozikowiecki, Ożga.

 

 

 Tom I

Pacanowski h. Odrowąż, Pacewicz h. Rawicz, Pałucki h. Poraj, Pałuski h. Poraj, Paprocki h. Ogończyk, Parafianowicz h. Pomian, Parucki h. Rogala, Parznicki h. Korwin, Parznicki h. Paparona, Paszkowski h. Zadora, Paszkowski h. Zadora, Paszkowski h. Zadora, Paszkowski h. Zadora, Paszyński h. Ślepowron, Pawlikowski h. Cholewa, Pawłowski h. Jastrzębiec, Pawłowski h. Jastrzębiec, Pawłowski h. Korwin, Pawłowski h. Korwin, Pawłowski h. Korwin, Pawsza h. Leliwa, Peretiatkowicz v. Peretiatkiewicz h. Ochota, Perłowski h. Zaręba, Peszyński h. Cholewa, Pfeigiel h. Ferber, Piasecki h. Janina, Piaskowski h. Junosza, Piątkowski h. Roch II, Piątkowski h. Szeliga, Pieńkowski h. Suchekomnaty, Pietkiewicz h. Trąby, Pietnicki , Pikulski h. Nowina, Pilecki h. Leliwa , Piotraszewski h. Abdank, Piotrowicz h. Leliwa, Piotrowski h. Baran, Piotrowski h. Junosza, Piotrowski h. Junosza, Piotrowski h. Junosza, Piotrowski h. Junosza, Piotrowski h. Ślepowron, Pisieński h. Poraj, Piskorski h. Dołęga, Plater h. Plater, Pląskowski h. Topór, Płonowski h. Rawicz, Płotnicki h. Lubicz, Podarewski h. Jelita, Podhorodecki h. Belina, Podhorodecki h. Sas, Podhorodecki h. Sas, Podlewski h. Grzymała, Podlewski h. Grzymała, Podwysocki h. Sas, Polanowski h. Pobóg, Polanowski h. Pobóg, Politewicz h. Sas, Połoński h. Leliwa, Połubiński h. Jastrzębiec, Poncet, Ponikiewski h. Trzaska, Popiel h. Sulima, Popiel h. Sulima, Popławski h. Drzewica, Popławski h. Ślepowron, Popławski h. Ślepowron, Popławski h. Ślepowron, Popławski h. Trzaska, Poradowski h. Korab, Porajski h. Poraj, Porczyński h. Jastrzębiec, Porczyński h. Jastrzębiec, Porydubski h. Pogonia, Postruski h. Jednorożec, Postupalski h. Jasieńczyk, Potocki h. Lubicz, Potocki h. Szeliga, Potrykowski h. Paprzyca, Poznański h. Pożniak, Pozowski h. Dębno, Pożarski h. Pobóg, Prażmowski h. Belina, Prokopowicz h. Groty, Prossowski h. Przyjaciel, Prusinowski h. Topór, Pruszkowski h. Ogończyk, Pruszyński h. Rawicz, Pruszyński h. Rawicz, Pruszyński h. Rawicz, Pruszyński h. Rawicz, Przedborski h. Gozdawa, Przesławski h. Glaubicz, Przestrzelski h. Ślepowron, Przewłocki h. Janina, Przybyszewski , Przybyszewski h. Grzymała, Przybytewicz h. Grzymała, Przygodzki h. Radwań, Przyjałkowski h. Grzymała, Przyłuski h. Lubicz, Przyszychowski h. Gozdawa, Puchalski h. Ślepowron, Puchalski h. Ślepowron, Puzyna h. Odyniec.

Tom II

Pajewski h. Jelita, Palczyński h. Orla, Pałaszkiewicz h. Ostoja, Panikiewicz h. Trąby, Paprocki h. Jastrzębiec, Paprocki h. Jelita, Parucki h. Rogala, Pasiewicz h. Ślepowron, Pasławski h. Waga, Paszuta h. Przyjaciel, Pawłoski h. Korwin, Pawłoski h. Leliwa, Pawłowski h. Jastrzębiec, Pawłowski h. Jastrzębiec, Pełysz h. Jastrzębiec, Peretiatkowicz h. Ochota, Peretyatkowicz h. Peretyatkowicz, Perszko h. Flądra, Pęski h. Ślepowron, Piątkowski h. Korab, Piątkowski h. Korab, Piątkowski h. Korab, Piątkowski h. Korab, Pieleszewski h. Pielesz, Pieniarski h. Pogonia, Pieniełowicz h. Pelikan, Pieńkowski h. Trąby, Pietraszewski h. Radwan, Pietruszewski h. Radwan, Pilecki h. Leliwa, Piotrowski  h. Gozdawa, Piotrowski h. Junosza, Piotrowski h. Junosza, Piotrowski h. Ślepowron, Piotrowski h. Ślepowron, Pióro h. Bończa, Pirecki h. Nałęcz, Piwocki h. Nieczuja, Płonowski h. Rawicz, Pociejowski h. Waga, Podgorski v. Podgórski h. Pobóg, Podhajecki h. Sas, Pogorzelski h. Krzywda, Pokrasa h. Lubicz, Pokutyński h. Pilawa, Polanowski h. Pobóg, Polikowski h. Jastrzębiec, Poluchowicz Sernicki h. Jelita, Poluszyński h. Pokora, Połchowski h. Junosza, Poniatowski h. Ciołek, Poniatowski h. Ciołek, Poniewski h. Rola, Poniński h. Łodzia, Ponosowicz h. Korybut, Popławski h. Jastrzębiec, Popowski h. Nowina, Pratkowski h. Gryf, Prażmowski h. Belina, Prokowski h. Radwan, Proszkowski h. Łada, Prowans v. Prowana h. Prowana, Pruszyński h. Rawicz, Pruszyński h. Rawicz, Przyborowski h. Grzymała, Przywarski h. Lis, Przywidzki h. Leliwa, Puchalski  h. Ślepowron, Pudrowski h. Rola, Putnicki h. Ślepowron.

Tom III

Padewski h. Ogończyk, Padlewski v. Skorupka Padlewski h. Ślepowron, Pałecki h. Ostoja, Panfiłowicz h. Lubicz, Pańkowski h. Suche Komnaty, Paprocki h. Cholewa, Paprocki h. Jastrzębiec, Parniewski h. Godziemba, Pasalski h. Doliwa, Pasławski h. Sas, Pasławski h. Sas, Paszkowski h. Zadora, Paszyński h. Nowina, Paszyński h. Ślepowron, Pawłowski h. Jastrzębiec, Pawłowski h. Korwin, Petryński h. Prus I, Pęczkowski h. Grzymała, Piasecki h. Zabawa, Pieńkowski h. Suchekomnaty, Pietruszewski h. Radwan, Pietruszewski h. Radwan, Pilawski h. Ostoja, Piotrowicz h. Leliwa, Piotrowski h. Junosza, Pirakowski h. Jelita, Pirecki h. Korab, Pisanka h. Prus III, Płaziński h. Topór, Płotnicki h. Pniejnia, Pniewski h. Ślepowron, Poczętowski h. Korwin, Podfilipski h. Ciołek, Podgorski v. Podgurski h. Jastrzębiec, Podgurski h. Pilawa, Podhorodecki h. Sas, Podhorodecki h. Sas, Podwyszański h. Strzemię, Polański h. Stary Koń, Poniatowski h. Junosza, Popiel h. Sulima, Popławski h. Ślepowron, Porzeziński h. Poraj, Poznański h. Poźniak, Proszkowski h. Łada, Przecławski v. Krupka Przecławski h. Krupka, Przezdziecki h. Prus I, Przyłucki h. Sulima, Przyłuski h. Lubicz, Pstrągowski h. Wadwicz, Puchalski h. Puchała, Puchalski h. Ślepowron, Pułtoski v. Pułtowski h. Ślepowron.

Tom IV

Pajewski h. Jelita, Paniewski h. Godzięba, Parański h. Poraj, Paszkiewicz h. Radwan, Paszkowski h. Zadora, Paszkowski h. Zadora, Paszyński h. Nowina, Pawlikowski h. Cholewa, Pawłowski h. Jastrzębiec, Pawłowski h. Korwin, Pawłowski h. Korwin, Pawłowski h. Rawicz, Perowicz h. Pernus, Pędzelski h. Pilawa, Piasecki h. Lis, Piątkowski h. Rogala, Pieńkowski h. Suchekomnaty, Pieńkowski h. Suchekomnaty, Piętka h. Pomian, Piętka h. Ślepowron, Pikuliński h. Pikolar, Piotrowski h. Gozdawa, Piotrowski h. Korwin, Piotrowski h. Korwin, Piotrowski h. Korwin, Piotrowski h. Lubicz, Piotrowski h. Rawicz, Piotrowski h. Ślepowron, Piotrowski h. Świnka, Piwowicz h. Prawdzic, Pizar h. Pelikan, Pleszkowski h. Pogonia IV, Pluta h. Korwin, Płotnicki h. Dederkał, Podgurski h. Pobóg, Podhorecki h. Belina, Podleski h. Nowina, Podonowski v. Podanowski h. Łodzia, Podsędkowski h. Trzaska, Podwiński h. Pobóg, Podwysocki h. Ostoja, Podwyszyński h. Grabie, Pogonowski h. Pogonia IV, Pogorzelski h. Krzywda, Pogorzelski h. Pretwicz, Pogorzelski v. Jandzin Pogorzelski  h. Krzywda, Polanowski h. Pobóg, Południewski h. Sas, Popiel h. Sas, Popiel h. Sulima, Potapowski h. Ogończyk, Potrykowski h. Drogomir, Poziomski h. Sas, Prebych h. de Prebych, Prokopowicz h. Groty, Proniewicz h. Dołęga, Prossowski h. Przyjaciel, Próchnicki h. Korczak, Przyłucki h. Sulima, Ptaszkowski h. Orla, Puchalski h. Puchała, Puchalski h. Ślepowron, Pudelski h. Abdank, Pułtawcow h. Puchała.

Tom V

Pantus h. Tępa Podkowa, Paszkowski h. Zadora, Paszyński h. Ślepowron, Paśkiewicz v. Paszkiewicz h. Radwan, Pawlikowski h. Cholewa, Pawłowski h. Jastrzębiec, Pawłowski h. Korwin, Pawsza h. Leliwa, Piasecki h. Rawicz, Piatnicki h. Ślepowron, Piątkowski h. Pomian, Piekutowski h. Jelita, Pieluszewski h. Pielesz, Piestrzecki h. Półkozic, Pietnicki, Pikuliński h. Pikolar, Piniński h. Jastrzębiec, Piniński h. Jastrzębiec, Piotrowski h. Gozdawa, Piotrowski h. Gozdawa, Piotrowski h. Korwin, Platzer v. Estken Platzer h. Estken, Podczaski h. Rola, Podkamiński h. Jastrzębiec, Podolski h. Nałęcz, Podsędkowski h. Trzaska, Polanowski h. Pobóg, Polanowski h. Pobóg, Pomarżański h. Połota, Pomorski h. Trzy Gwiazdy, Poniatowski h. Ciołek, Popiel, Popławski h. Drzewica, Popławski h. Drzewica, Popławski h. Rogala, Popławski h. Rogala, Popławski, Porajski h. Poraj, Porczyński h. Jastrzębiec, Porczyński h. Jastrzębiec, Potępski h. Odrowąż, Potocki,  Potrykowski h. Drogomir, Powstański h. Następ, Pozarzycki h. Warnia, Pruszyński h. Rawicz, Pruszyński h. Rawicz, Pruszyński h. Rawicz, Przecławski h. Krupka, Przecławski h. Krupka,  Przewlecki, Przewłocki, Przybyszewski.

Tom VI

Pacanowski h. Odrowąż, Pańkiewicz, Papliński h. Trzaska, Paszkowski, Peretiatkowicz, Piątkowski, Pietrzycki, Piętka h. Pomian, Piniński h. jastrzębiec, Piotrowicz h. Leliwa, Piotrowski h. Ślepowron, Piotrowski h. Ślepowron, Piotrowski,   Piotrowski,   Piotrowski,   Piotrowski, Piotrowski, Piskorski, Podgórski h. Pilawa, Podhajecki, Podwysocki h. Sas, Polanowski h. Pobóg, Polanowski, Polański, Poniński h. Łodzia, Popiel, Popławski h. Ślepowron, Popławski, Porczyński, Potopalski, Pożarski, Prejzner Floreński h. Postrach, Prejzner Floreński, Prejzner h. Postrach, Prokoff h. Radwań, Proniewicz, Przyborowski h. Sulima, Pudrowski, Puzyna

Tom VII

Pałaszkiewicz, Pałuski, Paprocki, Parucki, Pasławski, Pasławski, Pasławski, Paszyński, Paszyński, Paszyński, Paszyński, Pawlikowski, Pawłowski h. Jastrzębiec, Pawulski,  Pągowski h. Pobóg, Pędzelski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski h. Korab, Piekarski Pienkiewicz h. Trąby, Pieńkowski, Pierakowski, Pierakowski, Pietrusiewicz, Pietruszewski, Pilecki, Pilkiewicz, Pilkiewicz, Pilkiewicz h. Trąby, Piotrowicz, Piotrowski, Piotrowski, Piskorski, Piskorski, Piskorski, Piszko h. Jastrzębiec, Piwnicki, Piwnicki, Pląskowski, Płocki h. Prawdzic, Podborski, Podhorodecki, Pohorecki h. Sas, Pohorecki h. Sas, Polaskowski h. Sas, Polaskowski h. Sas, Popiel, Popławski, Popławski, Popławski h. Jastrzębiec, Popławski, Poradowski, Porębski, Prochacki h. Murdelio, Proniewicz, Pruski, Przegarliński, Przybylski, Przybyszewski, Przyłuski, Przysiecki h. Nowina, Przyszychowski, Psarski h. Abdank, Puciata h. Syrokomla, Puklicz h. Pomian, Pulikowski, Putkowski

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Pacanowski, Pacanowski, Pacewicz, Pacewicz, Paczocki, Paczowski, Padewski, Padlewicz, Padlewski, Pajewski, Pajewski, Pajewski, Pakasz, Palczyński, Palewicz, Pałuski, Panafutin, Panewski, Panfiłow, Panfiłowicz, Pankiewicz, Pankiewicz, Pankowski, Pantus, Pantus, Paprocki, Paprowski, Papużyński, Parchaniewicz, Parjewski, Parkow, Parsza, Parucki, Parydubski – Zachunowicz, Parżnicki, Paskiewicz, Pasławski, Pasławski, Pasolski, Pastorski, Paszkiewicz, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszkowski, Paszut, Paszyński, Paszyński, Paszyński, Paszyński, Pawlikowski, Pawlikowski, Pawlikowski, Pawłowicz, Pawłowicz, Pawłowicz, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawłowski, Pawski, Pawsza, Pawsza, Pawsza, Pawulski, Pągowski, Pelczewski, Pełczyński, Pepłowski, Pepłowski, Piasecki, Piasecki, Piasecki, Piaskowski, Piaskowski, Piaskowski – Junosza, Piaszyński, Piatkowski, Piątkiewicz, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątkowski, Piątnicki, Piątnicki, Pichłowski, Pichnowski, Piczmanow, Piechocki, Pieczelski, Piega, Piekarski, Piekarski, Piekarski, Pielecki, Pielecki, Pielecki, Pieleszewski, Pieniążek, Pieńkowicz, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieńkowski, Pieński, Pieński, Pieratowski, Pierechód, Pierechód, Pieriekładowski, Pierietiatkowicz, Pierietiatkowicz, Pierietietkowicz, Pierietietkowicz, Pierkowski, Pierowicz, Pierożyński, Pierpiet, Pierro, Pierszny, Piestrzecki, Pieszkow, Pieszko, Pieszkucki, Pieszyński, Pietion, Pietkiewicz, Pietlikowski, Pietnicki, Pietranowski, Pietraszkiewicz, Pietroniówski, Pietrowski, Pietrowski, Pietrowski, Pietrowski, Pietrusowicz, Pietruszewski, Pietrzykowski, Pietrzyński, Pietysz, Piętkiewicz, Piętkow, Piętkowski, Pikuliński, Pikulski, Pilechowski, Pilecki, Pilecki, Pilecki, Pilecki, Pilecki, Pilewski, Pilichowski, Piniński, Piniński, Pinkiewicz, Pinkiewicz, Pinłowicz, Piotraszewski, Piotrowicz, Piotrowicz, Piotrowicz, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Piotrowski, Pióro, Pióro – Pioruński, Pirecki, Pirecki, Pirocki, Pirżynowski, Pisanecki, Pisański, Pisarski, Piskorski, Piwnicki, Piwocki, Plater, Pleskowski, Plewski, Plewski, Pliniecki, Plionskowski, Pliotow, Plisow, Plisowski, Płachuniski, Pławski, Płocki, Płotnicki, Płotnicki, Płotnicki, Płotnicki, Pociata, Pociej, Poczętowski, Poczobut, Podczaski, Podczaszyński, Podczaszyński, Podgajewski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podgórski, Podhojecki, Podhorecki, Podhorodecki, Podhorodecki, Podhorodecki, Podhorodecki, Podkamieński, Podlewski, Podlewski, Podolański, Podolski, Podonowski, Podsędkowski, Podsędkowski, Podwiński, Podwysocki, Podwytalski, Pogojski, Pogonowski, Pogonowski, Pogonowski, Pogorecki, Pogorecki, Pogorzelski, Pogorzelski, Pogorzelski, Pogorzelski, Pogorzelski, Pogorzelski, Pogórski, Pokrasow, Pokrzywnicki, Polanowski, Polanowski, Polanowski, Polanowski, Polanowski, Polanowski, Polanowski, Polchowski, Polikowski, Polikowski, Polikowski, Polkiewicz, Pollion, Pollion, Polliow, Połoczański, Połubiński, Połubiński, Południewski, Połunin, Pomarzański, Pomorski, Pomorski, Poncety, Poniatowski, Poniatowski, Poniatowski, Ponikiewski, Poniński, Poniński, Ponomariew, Ponosowicz, Popiel, Popiel, Popiel, Popiel, Popiel, Popiel, Popiel, Popiel, Popiełko, Popiełko, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popławski, Popow, Porajski, Porczyński, Porczyński, Porczyński, Porczyński, Porębski, Porębski, Porodowski, Porzecki, Porzycki, Pospiszyn, Postankiewicz, Postemski, Postruski, Postupalski, Potanowski, Potarzewicz, Potemaski, Poteruchin, Potocki, Potocki, Potocki, Potocki, Potopalski, Potopolski, Potrykowski, Potrykowski, Potrykowski, Potrykowski, Potrykowski, Potrykowski, Potuszyński, Powalski, Powstański, Pozarzycki, Pozarzycki, Poziński, Poznański, Poznański, Pozowski, Pozowski, Pożarski, Pożarski, Pralew, Prandecki, Pratko, Prażmowski, Presser, Prochowski, Prokof, Prokopowicz, Prolnicki, Promiński, Proniewicz, Proniewicz, Prosowski, Proszewski, Proszkowski, Proszkowski, Protasiewicz, Protasiewicz, Protasowicki, Prowans, Prowosudowicz, Prusinowski, Prusinowski, Pruski, Pruszewski, Pruszkowski, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Pruszyński, Przecławski, Przedborski, Przedrzymirski, Przegarziński, Przesmycki, Przesmycki, Przetocki, Przewalski, Przewłocki, Przewłocki, Przewolski, Przeździecki, Przyborowski, Przyborowski, Przybylski, Przybysławski, Przybyszewski, Przygaliński, Przygocki, Przylicki, Przylicki, Przylicki, Przylicki, Przylicki, Przysiecki, Przyszychowski, Przywidzki, Przywidzki, Przywidzki, Psarski, Pszeniecki, Ptaszyński, Puchalski, Puchalski, Puchalski, Puchalski, Puchalski, Puchalski, Puchalski, Puchin, Puchtyński, Puciat, Puczewski, Puczkowski, Puławski, Pułkoticki, Pułowski, Pułtawcow, Pustowojtow, Putkowski, Puzdrowski, Puzyna

Pacanowski, Pacewicz, Pacholewiecki, Paczoska, Paczoski, Padewski, Paicki, Pajewski, Palczyński, Palecki, Palikowski, Pałuski, Panfiłow, Paniewski, Panikiewicz, Pantus, Pańkiewicz, Pańkowski, Paprocki, Paprykowski, Papurzyński, Papużyński, Paradrianowicz, Parafieniwicz, Parczewski, Parkow, Parniewski, Parucki, Parzenicki, Parzniecki, Pasalski, Pasiecki, Pasiewicz, Paskiewicz, Pasławski, Pastorski, Paszchucki, Paszewski, Paszkiewicz, Paszkowski, Pasznucki, Pasztelanic, Paszuta, Paszyński, Patmaniz, Patusz, Pawlicz, Pawlikowski, Pawłakowski, Pawłowicz, Pawłowski, Pawsza, Pawulski, Penczelski, Penczkowski, Penert, Penierowski, Pentrski, Perehuda, Peretiakowicz, Peretiakowicz, Peretwiatkowicz, Peretyatkowicz, Perkowski, Permina, Perowicz, Perro, Persyk, Persznow, Perun, Peten, Petenow, Petroszkiewicz, Petrowski, Pęczelski, Pęczkowski, Pętrski, Pgorzelski, Piag, Pialecki, Piasecki, Piaskowski, Piasecki, Piaszczyński, Piatnicki, Piczman, Piechocki, Piekarski, Piekutowski, Pielciński, Pielczewski, Pielczynowski, Pieleszewski, Pieluszewicz, Pieniechowicz, Pieniążek, Pieniński, Pienkowski, Pieńkiewicz, Pieńkowski, Pieński, Piepłowski, Pierakowski, Pieratowski, Pieriekładowski, Pieseński, Piesiecki, Piestrzecki, Piestycz, Pieszyński, Pietkiewicz, Pietlikowski, Pietowicz, Pietrangowski, Pietrasiewicz, Pietraszewicz, Pietraszewski, Pietraszkiewicz, Pietrongowski, Pietroszkiewicz, Pietrowicz, Pietruszewski, Pietryński, Pietrzycki, Pietrzyński, Pietysz, Pięntka, Piętka, Piętkowski, Piętkowski, Piętkowski,Pigłowski, Pikuliński, Pikulski, Pilarski, Pilawski, Pilecki, Pioński, Piotrowski, Pirakowski, Pirecki, Pirzanowski, Pisanka, Pisarski, Piskorski, Piszman, Piwnicki, Piwocki, Pizar, Plackowski, Plater, Platzer, Pląskowski, Plemak, Pleman, Pleszkowski, Plet, Płachnicki, Płatkowski, Płaziński, Płazowski, Płociński, Płonowski, Płoszczyński, Płotnicki, Pniewski, Pociej, Pociejewski, Poczacki, Poczętowski, Podantkowski, Podarewski, Podborski, Podczaski, Podczaszyński, Podfiliński, Podgórski, Podhajecki, Podhorecki, Podhorodecki, Podhorodeński, Podhorski, Podkamiński, Podleski, Podlewski, Podolański, Podolski, Podsędkowski, Podsędowski, Podwiński, Podwołocki, Podwysocki, Pogocki, Pogojski, Pogonowski, Pogorzelski, Pokrasa, Pokrzywniki, Pokutyński, Pol, Pola, Polaczkiewicz, Polak, Polakowski, Polanowski, Polański, Polaskowski, Polchowski, Polikowski, Politewicz, Poliwodzki, Poloński, Poloński-Gejbowicz, Polotnicki, Polrczyński, Połubicki, Pomarrzański, Pomarzański, Pomorski, Ponamariow, Ponata, Pongowski, Poniata, Poniatowski, Poniewski, Ponikiewicz, Ponikiewski, Poniński, Ponosowicz, Popiel, Popliwski, Popławski, Popowski, Poprocki, Poptapski, Poradowski, Porajski, Porczyński, Porębski, Porydubski, Porzecki, Porzecki-Talka, Porzeziński, Porzycki, Postępski, Postruski, Postupalski, Postwicz, Poszewni, Potanowski, Potępski, Potlow, Potocki, Potopolski, Potrykowski, Potuszyński, Powalski, Powstański, Pozarzycki, Poziomski, Poznański, Pozowski, Pożarek, Pożarski, Prandecki, Pratkowski, Prawosudowicz, Prażmowski, Prądecki, Prebych, Preizer-Flereński, Presser, Pribych, Prochnicki, Prokopowicz, Prokowski, Proniewicz, Prosowski, Prossowski, Proszewski, Proszkowski, Protasiewicz, Prowans, Prożowski, Prusinowski, Pruszkowski, Pruszyński, Przeciak, Przecławski, Przedborski, Przegaliński, Przegarliński, Przegorliński, Przełkowski, Przesławski, Przestrzelski, Przestżelski, Przeszkiewicz, Przeszlewicz, Przetocki, Przeuborski, Przewalski, Przewłocki, Przewoski, Przybieniewicz, Przybiszewski, Przyborowski, Przybylecki, Przybylski, Przybyszewski, Przychuliński, Przygaliński, Przygocki, Przygodzki, Przygorodzki, Przyiński, Przyjałkowski, Przyjemski, Przyłucki, Przysiecki, Przystałowski, Przystanowski, Przyszychowski, Przywadzki, Przywarski, Przywidzki, Ptaszkowski, Ptaszycki, Puchalski, Puchtaj, Puciata, Puczkowski, Pudłowski, Pudrowski, Pugaczowski, Pulikowski, Puławski, Pułtawiec, Puszkara, Puzyna, Pyntkowski.

 

 

 

 Tom I

Raciborowski h. Jelita, Radecki h. Godziemba, Radłowski h. Radło, Radomski h. Prus III, Radoszewski h. Niezgoda, Radwan h. Radwan, Radwański h. Radwan, Radzicki h. Nałęcz, Radzicki h. Nałęcz, Radzikowski h. Ogończyk, Radzimiński h. Lubicz, Rafalski h. Raes, Rafałowicz h. Odyniec, Rajkowski h. Rawicz, Rakowski h. Gryf, Ratomski h. Kościesza, Rautenberg h. Rautenberg, Remiszowski h. Jelita, Rewicz h. Rawicz, Rodziewicz h. Łuk, Rogoziński h. Abdank, Rojek Zabłodzki h. Białynia, Rokicki h. Rawicz, Romanowicz, Myśliński h. Lubicz, Romański h. Ślepowron, Rosołowski h. Prus II, Rott h. Kotwica, Rottermund h. Kotwic, Rozakowski h. Poraj, Rozanowicz h. Ślepowron, Rozbicki h. Gryf, Rozwadowski h. Trąby, Rożański h. Poraj, Różański h. Poraj, Różański h. Poraj, Różycki h. Rola, Ruciński h. Ogończyk, Rudnicki h. Jastrzębiec, Rudnicki h. Lis, Rudnicki h. Strzemię, Rudzki h. Wąż, Rusian h. Nałęcz, Rusiecki h. Rawicz, Rusiłowicz h. Godziemba, Ruszkowski h. Pobóg, Rutkowski h. Bończa, Rybicki h. Grzymała, Rybicki h. Jelita, Rychliński h. Ślepowron, Rychwalski h. Pobóg, Rydzewski h. Gozdawa, Rymiński h. Pobóg, Rynkiewicz h. Bożezdarz, Rynkiewicz h. Jastrzębiec, Rytelski h. Szeliga, Rzążewski h. Kuszaba, Rzążewski h. Paprzyca, Rzepecki h. Białynia, Rzewuski h. Krzywda, Rzewuski Suchodolski h. Krzywda, Rzyszczewski h. Pobóg.

Tom II

Rabczewski h. Pomian, Racelewicz h. Rawicz, Raczewski h. Lubicz, Radłowski h. Radło, Radwaniecki h. Radwan, Rafałowicz h. Trzywdar, Rakowicz h. Leliwa, Rańkowski h. Ostoja, Rapsztyński h. Cholewa, Rembertowski h. Jastrzębiec, Remel h. Rumel, Rodecki h. Jastrzębiec, Rogowski h. Korab, Rogowski h. Nabram, Romanowicz h. Lubicz, Romanowski  v. Waga Romanowski h. Boża Wola, Romanowski h. Boża Wola, Romiszewski h. Jelita, Rosiński h. Rawicz, Rosowiecki h. Przyjaciel, Roszczyna h. Wąż, Rozański h. Poraj, Rozbicki h. Gryf, Rozniatowski h. Ostoja, Rozniatowski h. Sas, Rożański h. Poraj, Ruczyński h. Ogończyk, Rudnicki h.  Sas, Rudnicki h. Lis, Rudnicki h. Lis, Rudnicki h. Rudnica, Rusinowski h. Godziemba, Ruszkowski h. Nałęcz, Rutkowski h. Bończa, Rutkowski h. Pobóg, Rutkowski h. Pobóg, Rużycki h. Poraj, Rybicki h. Łabędź, Rykowski h. Doliwa, Rymsza h. Gozdawa, Rysiński h. Leszczyc, Rzepnicki h. Prus, Rzeszniowiecki h. Wieruszowa.

Tom III

Radecki h. Godziemba, Radencki h. Brodzicz, Radomski h. Brodzic, Radoszyński h. Radoszyński, Radziszewski h. Pobóg, Radziwiłł h. Radziwił, Rasiewicz h. Sas, Rogoziński h. Abdank, Rokicki h. Lubicz, Rolski h. Kroje, Romanowski h. Boża Wola, Romanowski h. Boża Wola, Romer h. Jelita, Romiszowski h. Jelita, Roszkoszyński h. Dołęga, Rothariusz h. Gryf, Rozalewicz h. Gozdawa, Rozbicki h. Gryf, Rozwadowski h. Rogala, Rudnicki h. Lis,  Rudnicki h. Sas, Rumianko h. Poraj, Rusiecki h. Rawicz, Rusiecki h. Rawicz, Ruszlewicz h. Rawicz, Rutkowski h. Pobóg, Rybiński h. Radwan, Rybiński h. Radwan, Ryniewicz Ślizewski h. Ślizień, Ryszkowski v. Ryszkowski Grot h. Rawicz, Rzeszowski h. Półkozic, Rzewnicki h. Rawicz.

 Tom IV

Raczyński h. Jastrzębiec, Raczyński h. Nałęcz, Raczyński h. Ślepowron, Radecki h. Doliwa, Radecki h. Godzięba, Radecki h. Godzięba, Radowski h. Radwan, Radwański h. Radwan, Radyłow h. Radlicz, Rakowicz h. Leliwa, Rakowski h. Lubicz, Rapacki h. Ślepowron, Rasztowicz h. Sulima, Raumel v. Roumell h. Poraj, Rawa h. Rawicz, Rawicz h. Rawicz, Redczyc h. Trzaska, Regęcki h. Rola, Rewer h. Pogonia I, Rezanowicz h. Rejten, Rochcicki h. Rochcicki, Rodecki h. Jastrzębiec, Rodziewicz h. Łuk, Rodziewicz h. Łuk, Rogalski h. Rogala, Rogoziński h. Abdank, Roguski h. Ostoja, Rojecki h. Kościesza, Rojewski h. Cholewa, Roliński h. Rola, Roslau de Rosenthall h. de Rosenthaler, Rosnowski h. Ogończyk,
Rosochacki h. Prus III, Roszkowski h. Ogończyk, Rożański h. Poraj, Rożański h. Poraj, Rożnowski h. Nowina, Rudnicki h. Lis, Rudnicki h. Lis, Rudnicki h. Rudnica, Rudnicki h. Sas, Rudnicki h. Sas, Rudnicki h. Strzemię, Rühl h. Ruhl, Ruszczyc h. Lis, Ruszkowski h. Pobóg, Rutkowski h. Bończa, Rużycki h. Rola, Rybczyński h. Ślepowron, Rrychalski h. Grzymała. Rygler v. de Rigler h. Sas, Rylka h. Ruhl, Rymsza h. Gozdawa, Ryx h. Ryś, Rzymski h. Ślepowron.

Tom V

Raczewski h. Lubicz, Raczyński h. Jastrzębiec, Raczyński h. Rogala, Radomski h. Pobóg, Raduski h. Nowina, Radwański h. Radwan, Radyński, Radziejowski h. Junosza, Radzimiński h. Lubicz, Rafałowicz h. Trzywdar, Rasiewicz h. Sas, Rautemberg h. Rautenberg, Rembertowicz h. Kotwicz, Rogowski h. Działosza, Rogowski h. Działosza, Rojewski h. Cholewa, Roman h. Ślepowron, Romanowski h. Bończa, Romański h. Ślepowron, Romazanowicz h. Łuk, Romiszowski h. Jelita, Rozmarynowski h. Zadora, Rozwadowski h. Rogala, Rudnicki h. Sas, Rudnicki v. Ostkiewicz Rudnicki h. Rudnica, Rumel v. Raumel v Roumell h. Poraj, Rutkowski h. Bończa, Rutkowski, Rybiński h. Radwan, Rychlewski h. Gozdawa, Rychliński h. Ślepowron, Rynczewski h. Wczele, Rządkowski, Rzążewski h. Paprzyca.

Tom VI

Rabczewski, Racellewicz, Raciborski, Radziszewski, Rakowicz, Raszko h. Sas, Rejzler h. Rejten, Rojek, Rolski, Rosiński h. Ślepowron, Rossiewicz h. Gozdawa, Rożant h. Szeliga, Rożański h. Poraj, Rudkowski, Rudnicki h. Lis, Rusiecki h. Korab, Rusiecki h. Rawicz, Rutkowski, Rużycki, Rybczyński h. Ślepowron, Rybicki, Ryczywolski h. Ślepowron, Rysiński, Rzeszowski

Tom VII

Raczyński, Raczyński, Raczyński, Radecki, Radecki, Radzimiński, Radzimiński, Rajkowski, Rajski h. jelita, Rakowski, Rański h. Ślepowron, Ratyński h. Ratuld, Recholt h. Roch, Redczyc, Rewer, Rodkiewicz h. Karp, Rodziewicz, Roguski, Rokicki, Rokossowski, Ronikier, Rosiński, Rostocki h. Łabędź, Roszkowski, Roszkowski h. Łodzia, Rozański, Rozański, Rozniatowski, Rozwadowski, Rożański, Rożański, Rudkowski, Rudnicki,  Rudnicki h. Lis, Rudnicki h. Rudnica, Rudzki h. Wąż, Rukenzatel h. Szwarcwald, Rukenzatel h. Szwarcwald, Rusiecki h. Rawicz, Ruszczyc, Rużycki, Rużycki, Rużycki, Rybczyński, Rybicki, Ryczkowski, Rypiński h. Radwan

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Raabien, Rabcewicz, Rabczewski, Rab (Raab), Rabsztyński, Raciborski, Raciborski, Raciborski, Raciborzyński, Raczewski, Raczkowski, Raczkowski, Raczkowski, Raczyński, Raczyński, Raczyński, Raczyński, Radecki, Radecki, Radecki, Radecki, Radecki, Radecki, Radliński, Radłowski, Radomski, Radomski, Radomski, Radowicki, Raducki, Radwan, Radwański, Radwański, Radwański, Radyński, Radzicki, Radzicki, Radzienowski, Radzienowski, Radzienowski, Radziewanowski, Radziewicz, Radzikowski, Radzikowski, Radziliński, Radzimiński, Radzimiński, Radzimiński, Radziszewski, Radziszewski, Radziszewski, Radziwił, Rafalski, Rafalski, Rafałowicz, Rafałowicz, Rajewski, Rajewski, Rajewski, Rajko, Rajkowski, Rajkowski, Rajski, Rakowiecki, Rakowski, Rakowski, Rakowski, Rakowski, Rakowski, Rakowski, Rakowski, Rakucki, Rakus, Ranacki, Ranson, Rasewicz, Raszko, Raszko – Meleniewski, Raszkowski, Raszkowski, Ratyński, Raud, Rautenberg, Rawicz, Razdomski, Rączkowski, Rechalski, Redczyn, Rembertowski, Rembertowski, Remiński, Renko, Reszczyński, Retuński, Rezanowicz, Rezwicz, Rimisz, Rodkiewicz, Rodkiewicz, Rodowicz, Rodszewicz, Rodziewicz, Rodziewicz, Rogalski, Rogalski, Rogaski, Rogowski, Rogowski, Rogowski, Rogowski, Rogoziński, Rogoziński, Rogoziński, Rogoziński, Rogoziński, Rogoziński, Rogulski, Roguski, Rokicki, Rokicki, Rokicki, Rokondkowski, Rokosowski, Rokosowski, Roksikof, Roliński, Rolski, Romanow, Romanowicz, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romanowski, Romański, Romaszewski, Romaszyński, Romazanowicz, Romincki, Romiszewski, Ronikier, Rosiński, Rosiński, Rosnowski, Rosołowski, Rossowiecki, Rostocki, Roszkowski, Roszkowski, Rot, Rot, Rotarnusz, Rote, Rotermund, Rott, Rowiński, Rozalewicz, Rozbicki, Rozenberg, Rozental, Rozwadowski, Rozwadowski, Rozwadowski, Rożniatowski, Rożniatowski, Rożnowski, Rożnowski, Róg, Różakowski, Różanowicz, Różański, Różański, Różański, Różański, Różański, Różański, Różański, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różycki, Różyński, Rubiszewski, Ruciecki, Ruciński, Ruczyński, Rudakowski, Rudkowski, Rudkowski, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudnicki, Rudobielski, Rudziński, Rudziński, Rudzki, Rudzki, Rugli, Rumer, Runowski, Rupniewski, Rusanow, Rusanowski, Rusecki, Rusecki, Rusecki, Rusecki, Rusecki, Rusinowicz, Rusjan, Russki, Ruszczyc, Ruszczyc, Ruszkowski, Ruszkowski, Ruszkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rutkowski, Rybczyński, Rybczyński, Rybczyński, Rybczyński, Rybczyński, Rybczyński, Rybicki, Rybicki, Rybiński, Rybiński, Rybnikow, Rychalski, Rychlewski, Rychliński, Rychter, Rychter, Rychwalski, Ryczkowski, Ryczywolski, Rydzewski, Rydzewski, Rykaczewski, Rykaczewski, Rykaczewski, Rykalski, Rykowski, Rykowski, Ryksa (Ryks), Rylkow, Rylski, Rylski, Rymiński, Rynczewski, Rynkiewicz, Ryński, Rysiński, Ryszko, Ryszkow, Ryszkowski, Ryszkowski, Rytarowski, Rządkowski, Rządkowski, Rządkowski, Rzeczkowski, Rzeczycki, Rzenko, Rzepecki, Rzepecki, Rzepecki, Rzepecki, Rzeszewski, Rzeszowski, Rześniowiecki, Rzewucki, Rzędkowski, Rzędzicki, Rzymorski, Rzymski, Rzyszczewski, Rżewski, Rżonzewski

Rabczewski, Racelewicz, Raciborowski, Raciborski, Raciński, Raczewski, Raczkowski, Raczyński, Radawski, Radecki, Radiński, Radkiewicz, Radkowicz, Radliński, Radłowski, Radomicki, Radomski, Radoszewski, Radoszowski, Radoszyński, Radowicki, Raduski, Radwan, Radwaniecki, Radwanow, Radwanowski, Radwański, Radwiński, Radyła (Raduła), Radzichowski, Radzicki, Radziejewski, Radzijewski, Radzikowski, Radzimiński, Radziszewski, Radziwiłł, Radzszyński, Radżski, Rafalski, Rafałowicz, Rafałowski, Rajewski, Rajkowski, Rajtarowski, Rakowicz, Rakowiecki, Rakowski, Rakuza (Rakusa), Rapsztyński, Rasiewicz, Raszko, Rasztowicz, Ratomski, Ratyński, Rautenberg, Rawa, Rawicz, Rawmel, Rawwa, Rączkowski, Rebecki, Redczyc, Regecz, Regenicki, Regulski, Rejzler, Rekonwald, Reksyna, Rembertowicz, Rembertowski, Remiszowski, Reml, Renk (Ren), Rewer, Rewf, Rewtowicz, Rezanowicz, Rezwicz, Rezymber, Rilkow, Robotyński, Rochicki, Rodcewicz, Rodecki, Rodowicz, Rodzichowski, Rodziewicz, Rodzimiński, Rogaczewski, Rogalewicz, Rogalski, Rogge, Rogowski, Rogoz, Rogoziński, Roguski, Rojecki, Rojewski, Rojzin, Rokicki, Rokossowski, Roliński, Rolski, Romanow, Romanowski, Romański, Romaszyński, Romazanowicz, Romiszewski, Romitowski, Ronisz, Ropcki, Rosenchiewicz, Rosental, Rosienkiewicz, Rosiewicz, Rosiński, Rosnowski, Rosochacki, Rosołowski, Rosowiecki, Rossołowski, Rostkowski, Roszkowski, Rottermund, Rotynowski, Rowiński, Rowszel, Rozakowski, Rozbicki, Rozilewicz, Rozmarynowski, Rozwadowski, Rozwiński, Rozyński, Rożankowski, Rożanowt, Rożański, Rożniatowski, Rożnowski, Rożycki, Rózkiewicz, Róża, Różycki, Rubczyński, Rubiszewski, Rucki, Ruczecki, Ruczyński, Rudakowski, Rudkowski, Rudnicki, Rudziński, Rudzki, Rumel, Rumian, Rumianek, Rupniewski, Rusanow, Rusiecki, Rusiłowicz, Rusiucki, Rusjan, Ruski, Ruszkowski, Ruszlewicz, Rutkkowski, Rutkowski, Rutowski, Rybaczewski, Rybczyński, Rybert, Rybicki, Rybiński, Rybnicki, Rychalski, Rychliński, Ryczalski, Ryczkowski, Ryczywolski, Rydzewski, Rygl, Rykaczewski, Ryks, Rymbertowicz, Rymiński, Rymsza, Ryncki, Rynczewski, Rynkiewicz, Ryński, Rypiński, Rysiński, Ryszkowski, Rytarowski, Rytelski, Ryżkow, Rzadkiewicz, Rzążewski, Rzepecki, Rzepliński, Rzepnicki, Rzeszniewiecki, Rzeszowski, Rzewnicki, Rzewuski, Rzewuski-Suchodolski, Rzymski, Rzyszczewski.

 

 

 

 Tom I

Sabatowski h. Abdank, Sadowski h. Lubicz, Samborski h. Ostoja, Sancewicz h. Działosza, Sielecki Kołłb h. Kalinowa, Sieradzki h. Ostoja, Sikorski h. Ślepowron, Skalarewicz h. Nałęcz, Skalmirowski h. Leszczyc, Skąpski h. Jelita, Skiba h. Rola, Skibiński h. Rola, Skubski h. Abdank, Skupieński h. Belina, Sleziński h. Doliwa, Słowiński h. Jelita, Smoczyński h. Mieszaniec, Smoleński h. Zagłoba, Smorczewski h. Rawicz, Sobieszczański h. Rogala, Sobkiewicz h. Brochwicz, Sobolewski h. Ślepowron, Sochocki h. Zagłoba, Sokołowski h. Gozdawa, Sokołowski h. Pomian, Sokołowski h. Rola, Sokołowski h. Ślepowron, Solecki h. Ostoja, Soroczyński h. Nowina, Sosnowski h. Nałęcz, Spendowski h. Lubicz, Stankiewicz h. Mogiła, Starowieyski h. Bibersztejn, Stawiński h. Bibersztejn, Stawiski h. Jastrzębiec, Stawski h. Mora, Stecki h. Radwan, Stepnowski h. Suchekomnaty, Stępkowski h. Suchekomnaty, Stępkowski v. Stempkowski h. Suchekomnaty, Stępowski h. Junosza, Stochalski h. Ślepowron, Strożewski h. Prawdzic, Strupiński h. Kotwicz, Strykier h. Trąby, Strzelecki h. Jastrzębiec, Strzelecki h. Jastrzębiec, Sudymontowicz Czeczel h. Jelita, Sudzicki h. Prus II, Sulerzycki h. Junosza, Sulimowski h. Gozdawa, Sumowski h. Jastrzębiec, Symon h. Symonowski, Szablowski h. Bończa, Szadokierski h. Nałęcz, Szarkiewicz h. Sas, Szatkowski h. Podkowa, Szaydecki h. Rawicz, Szczerski h. Doliwa, Szemet h. Łabędż, Szemioth h. Łabędż, Szkodowski h. Napiwon, Szmujło – Jakimowicz h. Kotwicz, Sznarkowski h. Jelita, Szpakowski h. Szeptycki, Szpilewski h. Leliwa, Szuleński h. Jastrzębiec, Szumiński h. Leszczyc, Szuratowski h. Belina, Szuszczewicz h. Skrawicz, Szwab h. Jastrzębiec, Szydłowski h. Rawicz.

 Tom II

Sabatowicz h. Korab, Sadowski h. Lubicz, Sajczyński h. Łada, Salutryński h. Łabędź, Samborski h. Ostoja, Sankowski h. Krzywda, Sawicki h. Lubicz, Sawicki h. Lubicz, Sawicki h. Nowina, Sawicki h. Nowina, Sąmpławski h. Korczak, Schabicki h. Jastrzębiec, Scisłowski h. Szeliga, Serafinowicz h. Szostopał, Serwański h. Grzymała, Serwatowski h. Ręka, Sęczkowski h. Ogończyk, Siedlecki h. Grzymała, Siemaszko h. Łabędź, Sienkiewicz h. Siekierz, Sierzputowski h. Dąbrowa, Sierzputowski h. Dąbrowa, Sikorski h. Kopasina, Sikorski h. Kopaszyna, Sikorski h. Lis, Sińkiewicz h. Bibik, Sipajło h. Tarnawa, Sirakowski v. Sierakowski h. Prawdzic, Skibicki h. Rola, Skibicki h. Rola, Skibiński h. Korczak, Skipor h. Przyjaciel, Skłodowski h. Dołęga, Skłodowski h. Lubicz, Skoczyński h. Rola, Skorkowski h. Jelita, Skorodyński h. Ślizień, Skrzyński h. Zaremba, Skrzyński h. Zaręba, Skrzypkowski h. Jastrzębiec, Skulski h. Rogala, Sławuszewski h. Godziemba, Słomka h. Abdank, Słoniewski h. Słoń, Słowacki h. Leliwa, Słowikowski h. Suchekomnaty, Słowiński h. Jelita, Słupecki v. Grott Słupecki h. Rawicz, Smok Szczepkowski h. Jastrzębiec, Smoleński h. Nieczuja, Smoleński h. Zagłoba, Sobieszczański h. Ślepowron, Sobieszczański Stadło h. Nałęcz, Sobkiewicz h. Brochwicz II, Sobolewski h. Łada, Sobolewski h. Ślepowron, Sobolewski h. Ślepowron, Sochacki h. Jastrzębiec, Sochacki h. Zagłoba, Sokołowski h. Gozdawa, Sokołowski h. Klamry, Sokołowski h. Ogończyk, Sokołowski h. Ogończyk, Sokołowski h. Pomian, Sokołowski h. Prawdzic, Sokołowski h. Ślepowron, Sokołowski h. Ślepowron, Sokołowski h. Trzaska, Sokołowski h. Trzaska, Sokulski h. Sokola, Soroczyński h. Nowina, Soroczyński h. Nowina, Soroczyński h. Nowina, Soszyński h. Sołtyk, Sowiński h. Sowka, Sredziński h. Leliwa, Srzedziński h. Leliwa, Stabrowski h. Lubicz, Stachowski h. Ogończyk, Stanguński h. Leliwa, Staniewski h. Ślepowron, Stanisławski h. Gryf, Staniszewski h. Pobóg, Staniszewski h. Pobóg, Staniszewski h. Pobóg, Staniszewski h. Pobóg, Stankiewicz h. Mogiła, Starczewski h. Pniejnia, Starzyński h. Godziemba, Starzyński h. Rudnica, Staszkiewicz h. Leliwa, Statkiewicz h. Kościesza, Stawski h. Szeliga, Stecki h. Radwan, Stecki h. Radwan, Stępkowski h. Suchekomnaty, Stępkowski h. Suchekomnaty, Stępkowski h. Suchekomnaty, Stobnicki h. Dołęga, Stocki h. Trzy Strzały, Stolecki h. Wieruszowa, Strupczewski h. Jastrzębiec, Strutyński h. Sas, Stryjewski h. Tarnawa, Strzałkowski h. Prus II, Strzelnicki h. Drogosław, Strzyżewski h. Gozdawa, Studziński h. Belina, Studziński h. Prus I, Studziński h. Prus I, Sudliński h. Przyjaciel, Sudnik h. Nalewka, Suligostowski Dunin h. Łabędź, Sumiński h. Leszczyc, Sumowski h. Jastrzębiec, Suryn v. Putiatycz Suryn h. Massalski, Suski h. Lubicz, Suski h. Pomian, Suszycki h. Szeliga, Swederski Sugajno h. Mora, Swiderski h. Ślepowron, Szaciło Kulikowski h. Ogończyk, Szaniawski h. Junosza, Szaszkiewicz h. szaszkiewicz , Szawłoski h. Sulima, Szawrowski h. Lubicz, Szczawiński h. Lew, Szczawiński h. Sas, Szczeglowski v. Szczegłowski h. Bończa , Szczeniowski h. Paprzyca, Szczepanowski h. Prus I, Szczepanowski h. Prus I, Szczepanowski h. Prus I, Szczepkowski h. Jastrzębiec, Szczuka h. Grabie, Szeliński h. Szeliga, Szeptycki h. Szeptycki, Szmoniewski h. Jastrzębiec, Szołyha h. Kościesza, Szpinczewski h. Prus I, Szulc h. Brochwicz I, Szulc h. Szeliga, Szumlański h. Korczak, Szumlański h. Korczak, Szuszczewicz h. Skrawicz, Szwab Jakimowicz Zastawski h. Jastrzębiec, Szydłowski h. Jelita, Szymanowski h. Symon, Szymański h. Szeptycki, Szymański h. Ślepowron, Szymański h. Ślepowron, Szymański h. Złota Wolność, Szymański h. Złota Wolność, Szysznerowicz h. Jasieńczyk.

 Tom III

Sadłowski h. Trąby, Sadowski h. Drogomir, Sakowicz h. Pomian, Samborski h. Ostoja, Sammer h. Lubicz, Sanguszko h. Pogonia, Sankowski h. Krzywda, Sasin h. Jastrzębiec, Satkowski h. Rola, Sawicki h. Lubicz, Sawicki h. Nowina, Sawicki h. Ślepowron, Schen h. Syrokomla, Schweryn h. Szyba, Sciński h. Prawdzic Sernicki v. Poluchowicz Sernicki h. Radwan, Sękowski h. Prawdzic, Sichniewicz h. Trzaska, Siedlecki h. Rawicz, Sieklecki h. Trzaska, Sielecki h. Korczak, Sikorski h. Lis, Skarzyński h. Bończa, Skąpski h. Jelita, Skibniewski h. Jastrzębiec, Skirmont h. Przyjaciel, Skirmont h. Przyjaciel, Skomorowski h. Nałęcz, Skomorowski h. Nałęcz, Skowroński h. Ślepowron, Skraha h. Nałęcz, Skrzyński h. Zaręba, Słotwiński h. Leliwa, Smielan h. Jastrzębiec, Sobolewski h. Korwin, Sochacki h. Zagłoba, Socharzewski h. Zaręba, Sokołowski h. Prawdzic, Sokołowski h. Ślepowron, Sokołowski h. Trzaska, Solarski h. Łodzia, Sosnowski h. Nałęcz, Sozański h. Korczak, Spendowski h. Lubicz, Stachórski h. Ostoja, Stachurski h. Ostoja, Stamirowski h. Półkozic, Staniszewski h. Pobóg, Starobiński h. Korczak, Starski h. Abdank, Staszewicz h. Jatrzębiec, Staszewski h. Starykoń, Staszkiewicz h. Leliwa, Staszkiewicz h. Leliwa, Stawiński h. Leliwa, Stawski h. Korczak, Stebelski h. Ostoja, Stoiński h. Junosza, Stojanowski h. Lubicz, Strumieński v. Kaszuba Strumieński h. Jelita, Struszyński h. Szeliga, Strutyński h. Sas, Strutyński h. Sas, Strzelbicki h. Bończa, Studnicki h. Prus I, Sulatycki h. Sas, Sumowski h. Jastrzębiec, Suszczewicz h. Skrawicz, Swiacki h. Łuk, Swierski h. Rogala, Synhajewski h. Nałęcz, Synhajewski h. Nałęcz, Szaciło Kulikowski h. Drogomir, Szaciński h. Rawicz, Szafraniec h. Ciołek, Szalkiewicz h. Leliwa, Szaramowicz h. Dołęga, Szarzyński h. Junosza, Szatrzycki h. Orla, Szczawiński h. Prawdzic, Szeligowski h. Szeliga, Szerękowski h. Lubicz, Szlachciński h. Nowina, Szmigielski h. Mutyna, Szołomicki h. Gozdawa, Szomański h. Jastrzębiec, Szumowski h. Lubicz, Szuniewicz Zycki h. Drzewica, Szymański h. Złota Wolność, Szymański h. Złota Wolność.

 Tom IV

Sadowski h. Lubicz, Sadowski h. Lubicz, Sakowski h. Pomian, Sancewicz h. Działosza, Sankowski h. Krzywda, Sanocki h. Lubicz, Sawicki h. Cholewa, Sawicki h. Lubicz, Sawicki h. Ślepowron, Sawicki h. Ślepowron, Sawicki h. Ślepowron, Sawicki h. Ślepowron, Seredowicz h. Lubicz, Seredyn h. Lacki, Sewruk h. Kopasina, Siciński h. Prawdzic, Sieciński h. Rogala, Siedlecki h. Grzymała, Siemaszko h. Łabędź, Siemaszko h. Łabędź, Siemaszko h. Łabędź, Siemiatkowski h. Jastrzębiec, Sienkiewicz h. Sieniuta, Skalkowski, Skłodowski h. Lubicz, Skopowski h. Jastrzębiec, Skorupiński h. Szeliga, Skorupski v. Smoczek Skorupski h. Szeliga, Skrobocki h. Tępa Podkowa, Skrocki h. Kruki, Skrzyzewski h. Ostoja, Skurzyński h. Jastrzębiec, Slaski h. Grzymała, Sligocki h. Jastrzębiec, Słabniewicz h. Mochyła, Sławecki h. Jastrzębiec, Słomiński h. Radwan, Słoniewski h. Słoń, Słowacki h. Leliwa, Słowiński h. Jelita, Smoliński h. Nieczuja, Smoliński h. Zagłoba, Smolski h. Jastrzębiec, Sobecki, Sobolewski h. Ślepowron, Sobolewski h. Ślepowron, Sobolewski h. Ślepowron, Soczyński h. Szeliga, Sokołowski h. Cholewa, Sokołowski h. Gozdawa, Sokołowski h. Pomian, Sokołowski h. Rola, Soliński h. Gozdawa, Solski h. Poraj, Solski h. Sas, Soroczyński h. Nowina, Sosnowski h. Godziemba, Sosnowski h. Nałęcz, Sożański h. Czarliński, Sropiński h. Grabie, Srubowicz h. Ogończyk, Staniszewski h. Pobóg, Stanowski h. Gozdawa, Starzyński h. Ślepowron, Staszewski h. Leliwa, Staszewski h. Ostoja, Staszkiewicz h. Leliwa, Stefanowicz h. Pogonia IV, Stefański h. Sas, Stepanow h. Sternberg, Strachociński h. Srzeniawa, Straszewski h. Komonika, Strojewski h. Prus III v. Nagody, Stryjkowski h. Sas, Strzałkowski h. Ostoja, Strzelecki h. Jastrzębiec, Strzelecki h. Jastrzębiec, Studziński h. Prus I, Studziński h. Prus I, Stupnicki h. Sas, Styczyński h. Rokosz, Suchodubowski h. Brochwicz, Suchozachnit h. Suchekomnaty, Sulistrowski h. Lubicz, Surmaczewski h. Szaława, Suski h. Pomian, Suszczewski h. Jastrzębiec, Swiejkowski h. Trzaska, Swieszewski h. Grabie, Symon h. Radwan, Szancenbach, Szarajewski h. Junosza, Szatrzycki h. Paprzyca, Szawirski h. Sulima, Szawłowicz h. Sulima, Szczeniowski h. Paprzyca, Szczeniowski h. Sas, Szczucki h. Ślepowron, Szczuka h. Grabie, Szczurewicz h. Sas, Szczurowski h. Rawicz, Szołayski h. Topór, Szołomicki h. Korczak, Szostakowski h. Łabędź, Szpakowski h. Odyniec, Szpakowski h. Rawicz, Szpakowski h. Rawicz, Szteyn h. Sztejn, Szulzyc Darafiewicz h. Nieczuja, Szundyrowski, Szurowski h. Giejsz, Szydłowski h. Paparon v. Paparona, Szymakowski h. Prawdzic, Szymanowski h. Ślepowron, Szymański h. Złota Wolność, Szyprowski h. Nałęcz.

Tom V

Sadowski h. Lubicz, Sadowski h. Lubicz, Sadowski h. Lubicz, Sankowski h. Krzywda, Sapiński h. Lis, Sawarowski h. Sawur, Sawicki h. Ślepowron, Sawiński,  Scijewski h. Abdank, Seredyński h. Zaręba, Siedlecki h. Grzymała, Sieńkiewicz h. Sieniuta, Sierakowski h. Dołęga, Sierzputowski h. Dąbrowa, Sikorski h. Mzura, Skalski h. Suchekomnaty, Skibicki h. Rola, Skotnicki, Skrzynecki h. Bończa, Skrzyński h. Zaręba, Sławek h. Prus I, Słobodyński h. Śledzień, Słoniewski h. Słoń, Słowikowski h. Suchekomnaty, Sobiczewski h. Dołęga, Sobkiewicz h. Brochwicz I, Sobolewski h. Łada, Sobolewski, Sochacki h. Zagłoba, Soczyński h. Szeliga, Sokołowski h. Ślepowron, Solecki h. Ostoja, Sosnowski h. Nałęcz, Staniewski h. Ślepowron, Stankiewicz, Starzyński h. Lis, Staszewski h. Ostoja, Staszkiewicz h. Leliwa, Stebelski h. Ostoja, Stebnicki h. Przestrzał, Stecki h. Radwan, Stefański h. Sas, Stepnowski, Stocki h. Trzy Strzały, Strożewski h. Prawdzic, Strutyński h. Sas, Strzelecki h. Oksza, Studnicki h. Prus I, Styczyński h. Rokosz, Stypułkowski h. Rubiesza, Suchodolski h. Robóg, Suchorski h. Jastrzębiec, Suchozahniet h. Suchekomnaty, Sudzicki h. Prus I, Sulgostowski v. Dunin Suligostowski h. Łabędź, Szablowski h. Bończa, Szadkowski h. Doliwa, Szadurski h. Ciołek, Szatkowski h. Podkowa, Szatrzycki h. Orla, Szczawiński h. Prawdzic, Szczebietowicz h. Doliwa, Szczeniowski h. Sas, Szczepański h. Dołęga, Szczepański h. Dołęga, Szczurewicz h. Sas, Szczurowski h. Rawicz, Szelążek h. Nowina, Sznarkowski h. Jelita, Szołajski h. Topór, Szpołt Dunin h. Łabędź, Sztejner h. Szeptycki, Szteyn, Szubiakowski h. Nałęcz, Szubiakowski h. Nałęcz, Szumiński h. Leszczyc, Szumlewicz h. Sulima, Szymanczewski h. Prus I, Szymański, Szymański h. Złota Wolność.

Tom VI

Sadowski, Sankiewicz, Sanocki h. Lubicz, Schmidt,  Semiganowski, Sewruk h. Ślepowron, Siciński, Siedlecki h. Grzymała, Sielecki, Siemiątkowski, Sienicki, Sienkiewicz, Sierpiński,  Siwkowski, Skarzyński, Skopiński h. Nowina, Skorotecki v. Bania Skorotecki h. Junosza, Skraiński, Skrzycki h. Samson, Skrzycki h. Samson, Skuratowski, Smoliński h. Nieczuja, Smolski, Smotrycz, Snichowski, Sniechowski, Sobiecki, Sobolewski h. Ślepowron, Sojecki h. Grzymała, Sokołowski h. Ślepowron, Sokulski h. Sas, Sokulski, Solecki, Stanczykowski h. Trąby, Staniszewski h. Pobóg, Staniszewski, Stankiewicz h. Mogiła, Statkiewicz, Stawski h. Szeliga, Stawski, Stawski, Steńkiel, Stepnowski, Stojanowski, Strokowicz, Strzałkowski h. Poraj, Suchocki h. Poraj Suchorębski h. Ostoja, Sudnik h. Nalewka,  Sumiński, Sumowski, Suski h. Pomian, Sydorowicz h. Ramult, Symon h. Symonowski, Szałacki h. Leszczyc, Szałacki h. Topór, Szawłowski, Szczurowski h. Rawicz, Szemiot, Szmigielski, Szturm,   Szulakowski v. Szalakowski h. Sulima, Szumowicz, Szymański, Szymkowicz, Szyngler h. Kościesza

Tom VII

Sachniewicz h. Syrokomla, Sadowski, Sadowski h. Lubicz, Sakowicz, Sałaciński, Sanocki,  Sapałanowski, Sapiński, Sarnawski, Sawicki, Sawicki, Schafnagle, Sczurowski, Siedlecki,  Sielecki, Sieńkiewicz, Sierakowicz, Sierakowski h. Gołęga, Siesicki h. Głowa Bawola, Siklucki, Siwkowicz, Siwkowski, Skalski, Skorecki, Skorodziński h. Mogiła, Skowroński,  Skrzypkowski, Skrzyszewski h. Ostoja, Skrzyszowski h. Jastrzębiec, Skrzyszowski h. Jastrzębiec, Skulski, Sławaczewski h. Tępa Podkowa, Sławiński, Słomiński, Słomiński, Smoleński, Smotrycki h. Prawdzic, Sobolewski, Sobotowicz, Sobotowicz h. Suche Komnaty, Sochacki, Sokolnicki, Sokolnicki, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski h. Pomian, Sokołowski h. Prawdzic, Sokołowski h. Ślepowron, Solarski, Sommer, Sosnowski h. Nałęcz, Sowiński, Sowiński, Stachowski, Stachowski, Stachowski h. Ogończyk, Staniszewski,  Staniszewski h. Pobóg, Stańkiewicz, Starzyński, Statkiewicz, Stefański h. Sas, Stępkowski, Stojanowski, Stokowski h. Drzewica, Straszewski h. Komoniaka, Straszewski h. Komoniaka, Struszyński, Strzelecki, Studziński, Studziński, Studziński, Suchodolski, Sudolski h. Pogonią, Suski, Suszycki h. Szeliga, Suszycki v. Turczynowicz Suszycki h. Kownia, Swica h. Murdelio, Swica h. Murdelio, Swoboda h. Sas, Szandra, Szaniawski, Szaniawski,   Szatałowicz h. Koryzna, Szatkowski, Szauliński, Szczeniowski, Szczepański h. Dołęga, Szczepkowski, Szczerba h. Rawicz, Szczygielski h. Rola, Szelengowski, Szkliński, Szolc de Aszersleben v. Scholtz de Aschersleben h. Askania, Szpilewski, Szponarski h. Łabędź, Szpot Dunin, Szulc, Szumański h. Jastrzębiec, Szwab, Szydłowski h. Rawicz, Szymanowicz,  Szymanowicz, Szymanowski, Szymanowski, Szymański, Szymański, Szymański, Szyrma v. Syropiat Szyrma h. Dołęga, Szyszkowski, Szyszler h. Blacha v. Budwicz

 Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
(liniach, gałęziach, odnogach):

Sabatin, Sabiński, Sachniewicz, Sachniewicz, Sachniewicz, Sachniuk, Saczewski, Sadowski, Sadowski, Sadowski, Sadowski, Sadowski, Sadowski, Sadowski, Sahajdakowski, Sahatowicz, Sakiewicz, Sakowicz, Sakowicz, Sakowicz, Salecki, Saleniewicz, Saler, Salis, Salnicki, Salutrzyński, Sałajew, Sałaszyński, Samarow, Sambor, Samborski, Samborski, Sammer, Samocwietow, Samojłowicz, Samotyj, Samusiewicz, Sancewicz, Sancewicz, Sandałowicz, Sandrowicz, Sanguszko, Sankiewicz, Sankiewicz, Sankowski, Sankowski, Sanocki, Sapieha, Sarakowski, Sarnacki, Sarnacki, Sarnawski, Sarnawski, Sarnecki, Sarnicki, Sarnicki, Saryczewski, Sasin, Sasznowski, Sawarowski, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicki, Sawicz, Schabicki, Schabowski, Scholiński, Scjewski, Sebestanowicz, Seciński, Seregowicz, Sergaczowski, Sernicki, Serocinski, Serputowski, Serwański, Serwański, Serwatowski, Serwiński, Serwirogow, Serzański, Serziutowski, Sestrzyński, Sędzimir, Siciński, Siciński, Siciński, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlecki, Siedlicki, Siedwiecki, Siejborowski, Siejdiel, Siekierzyński, Sielecki, Sielecki, Sielecki, Siemaszko, Siemaszko, Siemaszko, Siemaszko, Siemaszko, Siemienow, Siemiganowski, Siemiontowski, Sieniński, Sienkiewicz, Sienkiewicz, Sienkiewicz, Sienkiewicz, Sienkiewicz, Sienkiewicz, Sienkowski, Sieraczyński, Sierakowski, Sierakowski, Sierakowski, Sierakowski, Sierbina, Siewruk, Siewruk, Siewruk, Siewruk, Siewruk, Siewruk, Siezieniewski, Sikorski, Sikorski, Sikorski, Sikorski, Sikorski, Sikorski, Sikorski, Simonow, Singajewicz, Sinicki, Sinimłow, Sinimłow, Sipajło, Sipajło, Siragow, Siriot, Siwczowski, Sjatecki, Skalecki, Skalski, Skalski, Skałkowski, Skałmirowski, Skarłow, Skarszewski, Skarżewski, Skarżyński, Skibiński, Skibiński, Skibiński, Skibiński, Skibiński, Skibiński, Skibiszewski, Skibiszewski, Skibiszewski, Skibiszewski, Skidow, Skidow, Skimdorowicz, Skinder, Skipor, Skirmant, Skirmunt, Skłodowski, Skłodowski, Skłodowski, Skoczyński, Skokonowski, Skokowski, Skokowski, Skomorowski, Skomorowski, Skomorowski, Skomorowski, Skompski, Skompski, Skopecki, Skopiński, Skorkowski, Skoropiński, Skorotecki, Skorupiński, Skorupski, Skorupski, Skorupski, Skorupski, Skotnicki, Skowroński, Skowroński, Skowroński, Skowroński, Skóratowski, Skórski, Skórski, Skórzyński, Skrasiński, Skritkowski, Skrodski, Skrtyński, Skrzińutski, Skrzyński, Skrzyński, Skrzyński, Skrzypkowski, Skulimowski, Skulski, Skupielski, Skupieński, Skurewicz, Skwarecki, Skwarnicki, Słabniewski, Sładkowski, Sławencki, Sławencki, Sławiecki , Sławiecki, Sławiński, Sławiński, Sławkow, Sławoszewski, Sławuta, Słeszyński, Słobodziński, Słomiński, Słoniewski, Słoniewski, Słotwiński, Słowiecki, Słowikowski, Słowikowski, Słowikowski, Słowiński, Słowiński, Sługocki, Służewski, Smalicz, Smeljan, Smereczyński, Smidowicz, Smierżyński, Smirnow, Smogrożewski, Smoleński, Smołacki, Smołacki, Smorczewski, Smorodzki, Smoricz, Smotrycki, Smulski, Smulski, Sniechowski, Sniechowski, Sniessorewski, Snieżko, Sobecki, Sobecki, Sobieczewski, Sobieszczański, Sobieszczański, Sobieszczański, Sobieszczański, Sobieszczański, Sobieszczański, Sobkiewicz, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolewski, Sobolski, Sobotkiewicz, Sobotnicki, Sobotowicz, Sochacki, Sochański, Soczyński, Sokolnicki, Sokołow, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokołowski, Sokulski, Sokulski, Sokulski, Solecki, Solecki, Solimski, Soliński, Solski, Sołogub, Sołman, Sołomonowski, Sołtykow, Somiński, Somiński, Sompławski, Soporzycki, Soporzycki, Soporzycki, Sosnowski, Sosnowski, Sosnowski, Sosnowski, Sosnowski, Sosnowski, Sosnowski, Sośnicki, Sowiczewski, Sowiński, Sowiński, Sowiński, Sowiński, Sowiński, Sowiński, Sozański, Sparagkiewicz, Spasowski, Spektorski, Spendowski, Spendowski, Spiller, Sroczyński, Srudowicz, Srzegziński, Srzegziński, Srzegziński, Stachowski, Stachowski, Stachowski, Stachowski, Stachowski, Stachowski, Stachulski, Stachurski, Stajarow, Staleckiego, Stalmaszewski, Stamirowski, Stanewicz, Staniewski, Stanisławski, Staniszewicz, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszewski, Staniszowski, Stankiewicz, Stankiewicz, Stankiewicz, Stankiewicz, Stankiewicz, Stankowski, Stanowski, Stańczykowski, Stańguński, Starczewski, Starczewski, Staroswitski, Starotkiewicz, Starzalski, Starzewski, Starzyński, Starzyński, Starzyński, Starzyński, Starzyński, Starzyński, Starzyński, Stasewicz, Staszewicz, Staszewski, Staszewski, Staszewski, Staszewski, Staszewski, Staszkiewicz, Staszkiewicz, Stawicki, Stawski, Stebelski, Steblowski, Stebnicki, Stecki, Stefaniecki, Stefanowicz, Stefański, Stefański, Stefański, Stempinowski, Stempkowski, Stempkowski, Stempkowski, Stempkowski, Stempkowski, Stempniowski, Stempniowski, Stenpkowski, Stenpkowski, Stepnowski, Stetkiewicz, Stetkiewicz, Stetko, Stobnicki, Stocki, Stocki, Stoiński, Stojanowski, Stojanowski, Stojanowski, Stokowski, Straszewski, Straszewski, Straszyński, Straus, Strawiński, Strawiński, Strawiński, Strażicki, Streczyński, Strocki, Strojanowski, Strojanowski, Strszałki, Strumieński, Strupczewski, Strusnow, Strutiński, Strutiński, Strutiński, Strutiński, Strykowski, Strzałkowski, Strzałkowski, Strzałkowski, Strzałkowski, Strzelecki, Strzelecki, Strzelecki, Strzelecki, Strzelnicki, Strzemecki, Strzilecki, Strzyżewski, Studnicki, Studziński, Stugziński, Stugziński, Stugziński, Stugziński, Stupnicki, Stypułkowski, Suchodagniet, Suchodolski, Suchodolski, Suchodybowski, Suchomlinow, Suczkow, Sudnik, Sudolski, Sudzicki, Sufczyński, Sugorenko, Sulerzycki, Suliatycki, Sulikowski, Sulimowski, Sułgostowski, Sułkowski, Sumowski, Sunstriem, Surdno, Surin, Surin, Surin, Surzycki, Suski, Suski, Suski, Suszczewicz, Suszczewski, Suszycki, Sutkiewicz, Sutkiewicz, Suzinowicz, Suzinowicz, Swaryczewski, Swoboda, Syczewski, Syfczyński, Symon, Syngajewski, Syngajewski, Sypniewski, Syrokomski, Syszycki, Sziont – Dunin, Szunewicz – Życki

Saba (Saby), Sabatin, Sabicki, Saczyński, Sadkowski, Sadło, Sadłowski, Sadowski, Sahajdakowski, Sajczyński, Sajkowski, Sakowicz, Sakowski, Salecki, Salecki-Łabędzki, Saleniewicz, Salnicki, Salutryński, Sałaciński, Sambor, Samborski, Sammer, Samojłowicz, Samociej, Samujłowicz, Sancewicz, Sanguszko, Saniewski, Sankiewicz, Sankowski, Sanocki, Sanracki, Sapalski, Sapiński, Sarkowski, Sarnawski, Sasin, Sasiński, Sawarowski, Sawicki, Sawicz, Sawkiewicz, Sawłoszyński, Schabicki, Schen, Schmidt, Scijewski, Sciński, Scisławski, Sczerkowski, Sdyngajewski, Sejdel, Senchiewicz, Senkowski, Sentkowski, Seńkiewicz, Seraczyński, Serafinowicz, Seredowicz, Seredyna, Seredyński, Sernicki, Sernicki-Poluchowicz, Seromski, Serwański, Sęczkowski, Sichniewicz, Siciński, Siczewski, Sidorenko, Siechniewicz, Sieciechowski, Sieciński, Sieczkowski, Siedlecki, Siedliński, Siedliski, Siekierzyński, Sieklecki, Sieklicki, Sielecki, Sielski, Siemaszko, Siemiański, Siemiatkowski, Siemiątkowski, Siemientkowski, Siemiganowski, Siemionow, Siengalewicz, Sienicki, Sieniecki, Sienkiewicz, Sierakiewicz, Sierakowski, Sierputowski, Sierzputowski, Sieszycki, Siewruk, Sijeszyński, Sikorski, Silicz, Simon, Sińkiewicz, Sipajło, Sitarski, Sitkiewicz, Sitkow, Siwicki, Siwik, Siwkowicz, Siwkowski, Skakanowski, Skalkowski, Skalski, Skarszewski, Skarzyński, Skiba, Skibicki, Skibiński, Skibniewski, Skipor, Skirmont, Składowski, Skoczkowski, Skoczyński, Skokowski, Skomorowski, Skomorski, Skomski, Skorecki, Skorkowski, Skorodyński, Skorotecki, Skorupiński, Skorupski, Skotnicki, Skowroński, Skraiński, Skrak, Skrocki, Skrodzki, Skrutkowski, Skrzepkowski, Skrzetuski, Skrzynecki, Skrzynkowski, Skrzyński, Skrzyszewski, Skubski, Skulimowski, Skulski, Skupieński, Skuratowski, Skurzyński, Skwarecki, Słabniewicz, Sławęcki, Sławicki, Sławiecki, Sławiński, Sławkow, Sławuszewski, Sławuta, Słodkowski, Słomiński, Słoniewski, Słotwiński, Słowacki, Słowikowski, Słowinkowski, Słowiński, Słumkow, Słupecki, Słupski, Smagorzewski, Smarczewski, Smarzewski, Smichowski, Smielnow (Smil), Smirnow, Smoczyński, Smoleński, Smoliński, Smolski, Smorczewski,Smulski, Snowodescki, Sobatowicz, Sobatowski, Sobicki, Sobiczewski, Sobiecki, Sobieszczański, Sobkiewicz, Sobolewski, Sobotnicki, Sochacki, Socharzewski, Sochocki, Soczyński, Sokolnicki, Sokoł, Sokołowski, Sokulski, Sokurewicz, Solarski, Solecki, Solikowski, Soliński, Solski, Sołaj, Sołohub, Sołtan, Sompławski, Sontowicz, Soroczyński, Sosnocki, Sosnowski, Sośnicki, Sowicki, Sowiczewski, Sowiński, Sozański, Sożański, Spalmirowski, Spanowski, Spasowski, Spektorski, Spędowski, Sraszkowski, Srednicki, Sroczycki, Sropiński, Srtykowiecki, Srubowicz vel Szrubowicz, Srzebziński, Stabrowski, Stachorski, Stachowski, Stachulski, Stadnicki, Stałmaszewski, Stamirowski, Stanguński, Staniewicz, Stanisławski, Staniszewski, Stankiewicz, Stanowski, Starczewski, Starczewski, Starobiński, Starowieński, Starzewski, Starzycki, Starzyński, Stasiewicz, Staszewski, Staszkiewicz, Staszowski, Statkiewicz, Stawicki, Stawiński, Stawski, Stebelski, Stebłowski, Stebnicki, Stecki, Stefański, Stepnowski, Sternalski, Sterpiński, Stetkiewicz, Stępkowski, Stępniewski, Stężycki, Stobicki, Stocki, Stojan, Stojanowski, Stokowski, Straszkiewicz, Straszyński, Strażyński, Stroinowski, Strojewski, Strowiński, Strożski, Strszałkowski, Strszelbicki, Strszelecki, Strumienowski, Strumieński, Strupczewski, Strupiński, Strus, Struszyński, Strutiński, Strutwieński, Stryjkowski, Strzałka, Strzałko, Strzałkowski, Strzelbicki, Strzelecki, Strzyżewski, Studziński, Stupnicki, Stutziński, Styczyński, Styniewski, Stypułkowski, Suchodolski, Suchodubowski, Suchorski, Suchoryn, Suchowirski, Suchozagniet, Sudnik, Sudzicki, Sufczyński, Sulerzycki, Sulikowski, Sulimowski, Sulistrowski, Sułkowski, Sumiński, Sumowski, Supik, Suprunowski, Surmaczewski, Suryn, Surzycki, Suski, Suskih, Suszczewicz, Suszczewski, Suszycki, Suworyn, Swaryczewski, Syczewski, Symon, Sypniewski, Syrokomski, Szabliński, Szablowski, Szacenbach, Szacyło, Szacyński, Szadkowski, Szadokiwrski, Szadurski, Szafiński, Szafraniec, Szajdecki, Szałuński, Szamejt, Szamlicki, Szandr, Szandyrowski, Szaniawski, Szarajewski, Szarzewski, Szarzyński, Szaszkiewicz, Szatkowski, Szatrzycki, Szawirski, Szawliński, Szawłowicz, Szawłowski, Szawrowski, Szcawiński, Szczasny, Szczawiński, Szczedetowicz, Szczeniawski, Szczeniewski, Szczeniowski, Szczepanowski, Szczepański, Szczepkowski, Szczucki, Szczuka, Szczurewicz, Szczurowski, Szczygielski, Szelagowski, Szelążek, Szelepiński, Szelewicki, Szeligowski, Szeliński, Szemet, Szepetowski, Szeptycki, Szerenkowski, Szklennik, Szkliński, Szlachciński, Szlapiński, Szlemer, Szmaniewski, Szmet, Szmidt, Szmigielski, Szminerowicz, Szmit, Szmoniewski, Szmujło, Szodoar, Szołajski, Szołomicki, Szołyga, Szomański, Sztorc, Szornel, Szostakowski, Szpachiński, Szpaczyński, Szpakiński, Szpakowski, Szpaliński, Szparkowski, Szparski, Szpet (Szpot), Szpilewski, Szponarski, Szramowicz, Sztejn, Sztejner, Sztwil, Szulakowski, Szulc, Szuleńcki, Szumakiewicz, Szumanowski, Szumiański, Szumiński, Szumlański, Szumlewicz, Szumowicz, Szumowski, Szumski, Szuniński, Szurszynow, Szuszczewicz, Szuszkiewicz, Szuszkowski, Szuszniański, Szwab, Szwab-Jakimowicz-Zastawski, Szwab-Zastawski, Szwan, Szwejkart, Szybiński, Szychiewicz, Szyczewski, Szydłowski, Szygocki, Szyldknecht, Szymakowski, Szymański, Szyprowski, Szyrma, Szysłowski, Szyszkowski, Szysznerowicz, Szywal.

 

 

 

 Tom I

Śnieżek h. Nieczuja, Śrubowicz h. Ogończyk, Światopełk Czetwertyński h. Pogonia III, Świerski v. Świrski h. Szaława, Święcicki h. Jastrzębiec, Świętochowski h. Prus III, Świętojański h. Szeliga, Świrczewski h. Łodzia.

Tom II

Ściborski h. Gozdawa, Ścijewski h. Abdank, Śleziński  h. Wieniawa, Śliwiński h. Junosza, Śliwiński h. Junosza, Śliwiński h. Junosza, Śliwowski h. Jasieńczyk, Świerczyński h. Leliwa, Święcicki h. Jastrzębiec, Święcicki h. Jastrzębiec, Świętorzecki h. Trąby, Taborowski  h. Półkozic, Targoński h. Kościesza, Tarkoski h. Klamry, Tarkowski h. Klamry, Tarkowski h. Ślepowron, Tarnawski  h. Sas.

Tom III

Śliwiński h. Junosza, Świdziński h. Półkozic, Święcicki h. Krzywda.

Tom IV

Ścisławski h. Mściszewski, Świeciński h. Przyjaciel.

Tom V

Śliwiński h. Junosza, Śniechowski h. Bełty, Świderski h. Lubicz, Święcicki.

Tom VI

Śliwiński h. Junosza,  Średziński h. Leliwa, Świderski v. Swiderski h. Lubicz, Świejkowski h. Trzaska, Święcicki, Świętojański h. Szeliga

Tom VII

Śliwiński, Świderski, Święcicki, Święcicki h. Krzywda, Świętorzecki h. Trąby

 

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Śliski, Śliski, Śliwiński, Śliwiński, Śliwiński, Śliwiński, Śliwiński, Śliwiński, Śliwkowski, Śmiglewski, Średnicki, Światocki, Świątkowski, Świc, Świderski, Świderski, Świderski, Świderski, Świderski, Świdziński, Świeborski, Świechowski, Świejkowski, Świeprawski, Świerczyński, Świeszewski, Świesznikowski, Świetłowski, Święcycki, Święcycki, Święcycki, Święcycki, Święcycki, Święcycki, Święcycki, Święcycki, Święcycki, Świętochowski, Świętojański, Świętorzecki, Świętosławski, Świętosławski, Świrczewski, Świrski, Świrzowski

Ścijewski, Ściński, Ścisławski, Ślaski, Śledziewski, Ślejapiński, Śleszyński, Śleziński, Śliwiński, Śliżewski, Śmichowski, Śmierzyński, Śmigielski, Śmigorzewski, Śniechowski, Śnieżko, Śnitowski, Średnicki, Śrubowicz, Świacki, Światłowski, Świderski, Świdnicki, Świdziński, Świechowski, Świecicki, Świedyński, Świejkowski, Świeprawski, Świerczyński, Świerski, Świeszewski, Święcicki, Święderski, Świętakowski, Świętochowski, Świętojański, Świętosławski, Świrczewski, Świrski, Świrszczewski, Świżowski.

 

 

 

 Tom I

Tański h. Jastrzębiec, Tarnowiecki h. Jastrzębiec, Tarnowski h. Leliwa, Tatura h. Ostoja, Tchorzewski h. Rogala, Terlecki h. Przestrzal, Tokarski h. Ryś, Tomaszewski h. Bończa, Tomaszewski h. Bończa, Toporowski h. Starża, Tretiak h. Trzywdar, Trochaniewski h. Rogala, Trojanowski h. Junosza, Truszkowski h. Drogosław, Truszkowski h. Drogosław, Trzciński h. Pobóg, Trzebieński h. Jastrzębiec, Trzebuchowski h. Ogończyk, Trzeciak h. Sas, Trzemeski h. Gozdawa, Turkowicz h. Gozdawa, Turowicz h. Dęboróg, Turski h. Gryf, Turski h. Rogala, Turzański h. Sas, Tymowski h. Nałęcz, Tyszkiewicz h. Leliwa, Tyszko h. Trzaska.

Tom II

Tarnogrodzki h. Tarnawa, Tarnogurski h. Grzymała, Tarnopolski h. Korczak, Tarszeński h. Lubicz, Tatarkowski h. Cholewa, Tąszewski h. Leliwa, Tchorzewski h. Rogala, Teliszewski h. Abdank, Terlecki h. Przestrzał, Terlecki h. Sas, Toczyski h. Abdank, Tokarski h. Kolumna, Tokarzewski Karaszewicz h. Dąbrowa, Tołkacz h. Kotwicz, Tołkacz h. Kotwicz, Tołoczko h. Pobóg, Tołpiszkiewicz h. Łuk, Tomaszewski h. Bończa, Tomaszewski h. Bończa, Tomaszewski h. Bończa, Tomaszewski h. Bończa, Tomaszewski h. Bończa, Tomaszewski Krukwa h. Bończa, Tomicki h. Dryja, Tomkiewicz h. Tomkiewicz, Topolnicki h. Ogończyk, Topolski h. Ogończyk, Trembecki v. Trębecki , Trusiewicz h. Drogosław, Truszkowski h. Drogosław, Truszyński v. Sosowicz Truszyński h. Rogala, Trzciński h. Rawicz, Trzebiatowski h. Jutrzenka, Trzebuchowski h. Ogończyk, Trzesniowski h. Korczak, Tubielewicz h. Trzywdar, Tucewicz h. Zdanowicz, Turczyński h. Grzymała, Turkiewicz h. Groty, Turkiewicz h. Groty, Turkiewicz h. Groty, Turkiewicz h. Sas, Turowski h. Roch, Turzański h. Grzymała, Turzański h. Sas, Tuszowski h. Srzeniawa, Tuszowski h. Szreniawa, Tworkiewicz h. Puchała, Tyczyński h. Gozdawa, Tylman de Walden h. Mora, Tyniecki h. Jastrzębiec.

Tom III

Tatarowski h. Sas, Tatomir h. Sas, Tchorzewski h. Rogala, Teleżyński h. Gozdawa, Terlecki h. Sas, Terlecki h. Sas, Terlecki h. Sas, Terlecki h. Sas, Toczyński h. Abdank, Tołkacz h. Kotwicz, Tomaszewski h. Bończa, Tomkiewicz h. Świnka, Traczewski h. Abdank, Treleski h. Topór, Terlecki h. Sas, Truchses h. Troska, Truszkowski h. Drogosław, Trzciński h. Leliwa, Trzciński h. Rawicz, Tułbiński h. Jastrzębiec, Turczynowicz h. Łuk, Turowicz h. Kownia, Turowiecki v. Posnik Turowiecki h. Boża Wola, Turowski h. Roch, Tymiński h. Lis.

Tom IV

Taniszewski h. Strzemię, Tarasiewicz, Tarchalski h. Zagłoba, Tarnawski h. Sas, Tarnawski v. Tarnowski h. Janina, Tarnawski v. Tarnowski h. Sas, Teodorowicz h. Radwan, Teodorski h. Tarnawa, Teppe h. Topór, Tereszczenko Koszowy,  Terlecki h. Sas, Tesz h. Lubicz, Tetera h. Sas, Teterewenko, Tetewide de Cambonfontagne, Tiller h. Tilli, Tobolewski h. Ogończyk, Tokarzewski karaszewicz h. Korczak, Tomaszewski h. Bończa, Tomaszewski h. Bończa, Tomaszewski h. Bończa, Tomaszewski h. Bończa, Topczewski h. Ślepowron, Torktus h. Ciołek, Tournouer h. Trzy Lilie, Traczewski h. Tarnawa, Trembicki h. Prus I, Trębecki h. Prus I, Truszkiewcz h. Lubicz, Truszkowski h. Drogosław, Trzeciak h. Sas, Trzeciak h. Sas, Trześniowski h. Korczak, Turkiewicz h. Gozdawa, Turowicz h. Ślepowron, Turski h. Gryf, Turzański h. Sas, Twardowski h. Ogończyk, Twerdochlebów h. Twardoust v. Twardost, Tyborowski h. Prus I, Tymiński h. Dębno, Tytarenko h. Turzo.

Tom V

Tarkowski h. Klamry, Tarszeński, Tasza h. Strzemię, Teleżyński h. Gozdawa, Teleżyński h. Gozdawa, Teodorowicz h. Radwan, Tokarski h. Ryś, Tomaszewski h. Bończa, Tomicki h. Dryja, Traczewski h. Abdank, Traczewski h. Abdank, Trocki h. Łuk, Truszkowski h. Drogosław, Trypolski v. Dedowicz Trypolski h. Gozdawa, Trypolski v. Didowicz Trypolski h. Gozdawa, Trzciński h. Leliwa, Trzemeski h. Gozdawa, Turkiewicz h. Gozdawa, Turowicz h. Ślepowron, Turzański h. Grzymała, Turzański Kochanowicz h. Grzymała, Tuszyński h. Nałęcz, Tuszyński h. Nałęcz, Tyborowski h. Ślepowron, Tyczyna v. Tyczyński h. Lewart, Tylman h. Mora, Tyszecki, Tyszecki, Tyszecki h. Trąby, Tyszewicz h. Mądrostki, Tyszkiewicz h. Leliwa, Tytarenko h. Turzo.

Tom VI

Tarnowski, Tatarowski h. Ślepowron, Teleżyński h. Gozdawa, Tetera, Tomaszewski h. Bończa, Tomaszewski h. Jastrzębiec, Tomaszewski,   Tomaszewski,   Tomaszewski,   Tomicki, Tomnicki, Trawiński, Trzciński h. Pobok, Trzciński, Turczynowicz h. Szeliga, Turowski h. Roch II, Tuszyński, Tynicki h. Jastrzębiec, Tyszkiewicz, Tyszkiewicz h. Leliwa

Tom VII

Talko, Tarasewicz h. Tarnawa, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski h. Sas, Tarniecki h. Lubiek, Teleżyński h. Gozdawa, Terlecki, Terlecki, Terlecki, Tomaszewski h. Bończa, Tomaszewski h. Krupka, Tradyński, Truszkowski h. Drogosław, Trzaskowski h. Trzaska, Trzciński, Trzciński h. Pobak, Turakiewicz h. Nałęcz, Turowski, Turski, Turynowski h. Lubicz, Tymiński, Tynicki, Tyszkiewicz, Tyszkowski h. Gozdawa

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Taborowski, Taborowski, Taborowski, Tałko, Tałko, Taniszewski, Tański, Taralski, Taranowski, Taranuchin, Tarasewicz, Taraszkiewicz, Tarczewski, Targański, Tarkowski, Tarkowski, Tarkowski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnawski, Tarnogórski, Tarnogrodzki, Tarszczyński, Taszej, Tatamir, Tatarenko, Tatarkowski, Tatarowski, Tatarowski, Tatarzyński, Taturow, Tchórzewski, Tchórzewski, Tchórzewski, Tchórzewski, Tchórzewski, Tecelski, Tecławski, Teleżyński, Temberski, Teodorowicz, Teodorowicz, Teodorowicz, Teplakow, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Teplecki, Terajewicz, Terdecki, Terechowicz, Tereszczenko, Tereszczenko, Terpiłowski, Terpiłowski, Terpiłowski, Terżecka, Teteria (Tetera), Teteria (Tetera), Tetewid, Tetpowski, Tezturow, Tichomirow, Timofjejecz, Timper, Tiodnier, Tjumenewy, Tłuchowski, Toczyński, Toczyński, Toczyski, Tokarski, Tokarski, Tokarski, Tokarski, Tokarski, Tokarzewski – Karaszewicz, Tołmacz, Tołmacz, Tołmacz, Tołpuszkiewicz, Tołubejew, Tomaszewicz , Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomaszewski, Tomczakowski, Tomicki, Topaczewski, Topolnicki, Torzewski, Traczewski, Traczewski, Trawczewski, Trawin, Trejcz, Treleński, Trelewski, Trembecki, Trembicki, Trembicki, Trentowski, Tresenberg, Treter, Tretiak (Trzeciak), Tretjakowski (Trzeciakowski), Tripałski, Trocki, Trocki, Trofimowicz, Trojanowski, Trojanowski, Trojanowski, Trojanowski, Trojanowski, Trojanowski, Trokin, Troszeniowski, Truchejes, Trupałski, Truszkowski, Truszkowski, Truszkowski, Truszyński, Trzakowski, Trzciński, Trzciński, Trzciński, Trzebiński, Trzebiński, Trzebiotowski, Trzebychowski, Trzebychowski, Trzeciak, Trzeciak, Trzeciak, Trzeciakowski, Trzeciakowski, Trzemiecki, Trzeszewski, Trzeszkowski, Trześniowski, Trześniowski, Trzetrzewiński, Tubelewicz, Tucewicz, Tuczajski, Tuczyński, Tulbiński, Tuliszkowski, Tunika, Turakiewicz, Turczewski, Turczynowicz, Turczynowicz, Turczyński, Turczyński, Turkiewicz, Turkiewicz, Turkiewicz, Turkiewicz, Turkiewicz, Turkiewicz, Turkiewicz, Turnow, Turowicki, Turowicz, Turowicz, Turowicz, Turowicz, Turowski, Turowski, Turowski, Turowski, Turowski, Turowski, Turowski, Turowski, Turski, Turski, Turski, Turynowski, Turzański, Turzański, Turzański, Tustanowski, Tuszewski, Tuszyński, Tuszyński, Tuzinkiewicz, Twardowski, Twardowski, Twardowski, Twarowski, Tyborowski, Tyborowski, Tyborowski, Tychałski, Tyczecki, Tyczina, Tyczina, Tyczina, Tyczina, Tyczyński, Tyczyński, Tylkowski, Tyl, Tymanowicz, Tymanowski, Tymiński, Tymiński, Tymoszenko, Tynicki, Tyrawski, Tyrzański, Tyszecki, Tyszewicz, Tyszewicz, Tyszkiewicz, Tyszkiewicz, Tyszkiewicz, Tyszkiewicz, Tyszkiewicz, Tyszka, Tyszkowski

Tabarowski, Taborowski, Talko, Talko-Porzecki, Tałałaj, Tałałej, Taniszewski, Tanski, Tanszewski, Tańkowski, Taralski, Taranuchin, Tarasiewicz, Tarasiewicz, Tarchalski, Tarcza, Tarczewski, Targ, Targański, Targoński, Tarkowski, Tarnawski, Tarnogorski, Tarnogrodzki, Tarnowiecki, Tarnowski, Tarolski, Taroni, Tasz, Tatarkowski, Tatarowski, Tatarzyński, Tatomir, Tatur, Tcharzniecki, Tchorzewski, Tchorzewski, Tchorznicki, Tecław, Telenicki, Teleszewski, Teleśnicki, Teleżański, Teleżyński, Temborski, Temiszewski, Temlakowski, Temżyński, Teodorowicz, Teodorski, Terech, Tereszczenko, Tereszczenko-Koszow, Tereszczenko-Kotow, Terlecki, Terlecki, Terner, Terpiłowski, Terych, Tesz, Tetera, Teterewenko, Tetewid, Tetewide, Tetyjewski, Tilli, Timoszenko, Timowski, Tiszkiewicz, Titow, Tiumieniew, Tłuchowski, Tobolewski, Toczyński, Toczyski, Tokarski, Tokarzewski-Karaszewicz, Tołkacz, Tołoczko, Tołpiszewski, Tomaszewski, Tomaszkiewicz, Tomicki, Tomkiewicz, Tomkowicz, Tomnicki, Toniewicz, Toński, Topolnicki, Toporowski, Torktus, Traczewski, Trapliński, Trawański, Trawiński, Trebecki, Trejgirt, Trejtech, Trelecki, Treleski, Trembecki, Trengort, Trentowski, Tresemberg, Tretijak, Trembecki, Trębicki, Trocki, Trojanowski, Trojecki, Trokiny, Tronieciak, Troskularski, Trszciński, Trszebiński, Trszesiak, Trsześniewski, Trszyniewicz, Trszyniewski, Trszyński, Trusiewicz, Truszkiewicz, Truszkowski, Trypolski, Tryszczyński, Tryszkowski, Trywiński, Trzciński, Trzebiałowski, Trzebuchowski, Trzeciak, Trzemieski, Trzesniewski, Trzeszewski, Trzlniewski, Trzybniewski, Trzycki, Tubliński, Tucewicz, Tuchłbiński, Tuczampski, Tuczyński, Tuliszkowski, Tunik, Turczynowicz, Turczyński, Turewicz, Turkiewicz, Turmalewski, Turnue, Turnys, Turowicz, Turowiecki, Turowski, Turowuicz, Turski, Turzański, Tuselewicz, Tuszowski, Tuszyński, Tuzinkiewicz, Twardowski, Twierdochlebow, Tworkiewicz, Tybelewicz, Tyborowski, Tychalski, Tyczyna, Tyczynowski, Tyczyński, Tylicki, Tylkowski, Tymalewski, Tymanowicz, Tymiński, Tymoszenko, Tynicki, Tyski, Tyszajewicz, Tyszecki, Tyszewicz, Tyszka, Tyszki, Tyszkiewicz, Tyszkowski, Tytarency, Tytarenko.

 

 

 

 Tom I

Ułaszyn h. Korwin, Umiński h. Cholewa, Urbanowski h. Prus I, Urbański h. Nieczuja.

Tom II

Ulatowski h. Jastrzębiec, Undowski h. Jelita, Urbański h. Nieczuja, Urbański h. Nieczuja, Ursynowicz h. Rawicz.

Tom III

Uchocki h. Kuszaba, Ulaszyński h. Sas.

Tom IV

Ulanicki h. Ulanicki, Urbański h. Nieczuja.

Tom V

Ulanicki h. Ulanicki, Uszczapowski h. Drogomir.

Tom VI

Ulanicki h. Ulanicki, Urbański h. Nieczuja, Ursynowicz, Usain h. Radwan

Tom VII

Umiński, Urbański, Urbański, Usczapowski v. Uszczapowski

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Uchacewicz, Ufnarowski, Ujazdowski, Ukryński, Ulanicki, Ulanicki, Ulaszyński, Ulawski, Ulawski, Ulczycki, Ulewski, Ułdyński, Ułłowycz, Ułłowycz, Ułowycz, Umiński, Umiński, Uranowicz, Urbanowicz, Urbanowicz, Urbanowski, Urbański, Urbański, Urbański, Ursynowicz, Urycki, Usikow, Usow (Us), Uszczapowski, Uteusz, Uwarow, Uwarow, Uzdowski, Uzembło

Uchaciewicz, Ufnarowski, Ulanicki, Ulewski, Umiński, Uwarow, Uzdowski.

 

 

 

 Tom I

Wagotowicz h. Lew, Walizhauzer h. Welhouzen, Wasilewicz h. Syrokomla, Wasilkowski h. Korczak, Waskiewicz h. Waskiewicz, Waskowski h. Waskiewicz, Waskowski h. Waskiewicz, Wasylewski h. Rogala, Wasylkowski h. Korczak, Watkiewicz h. Nałęcz, Wawrzykowski h. Jastrzębiec, Wąchalski h. Mzura, Wąsowicz h. Dunin, Wątróbka h. Oksza, Wąż h. Ślepowron, Wereszczak h. Wieruszław, Wereszczyński h. Korczak, Werner h. Hołowiński, Weslewski h. Stemberg, Widawski h. Wąż, Wieczffiński h. Prus III, Wieczór h. Giejsztor, Wieprzewski h. Wieże , Wierciński h. Wierże, Wieruski h. Srzeniawa, Wierzbicki h. Jastrzębiec, Wierzbicki h. Jastrzębiec, Wierzbicki h. Radwan, Willanowicz h. Drogosław, Winnicki h. Sas, Wisłocki h. Sas, Wisłocki h. Sas, Wiszniowski h. Ślepowron, Wiśniewski h. Prus I, Witkiewicz h. Poraj, Witkowski h. Nowina, Witkowski h. Nowina, Witkowski h. Nowina, Witwicki h. Sas, Włodek h. Prawdzic, Wnorowski h. Kościesza, Wodziński h. Jastrzębiec, Wojarowski h. Dąbrowa, Wojciechowski h. Jelita, Wojciechowski h. Jelita, Wojciszewski h. Lubicz, Wojsław Żołtowski h. Ogończyk, Wojutyński Hulewicz h. Nowina, Wołoszyński h. Bogorya, Wołoszyński h. Prus II, Woronicz h. Pawęża,  Woroniecki h. Korybut, Wróblewski h. Ślepowron, Wyhowski h. Abdank, Wyrzykowski h. Ślepowron, Wysocki h. Odrowąż, Wysocki h. Ogończyk, Wysoczański h. Pernus, Wyszławski h. Abdank, Wyszpolski h. Wyszpolski, Wyszyński h. Trzywdar.

Tom II

Wachowski h. Jastrzębiec, Wagatowicz h. Lew, Wahanowski h. Waga, Walizhauzer h. Welhouzen, Wańkowicz h. Lis, Wareszczak h. Wieruszław, Wasilewski h. Drzewica, Waskowski h. Waskiewicz, Waśkiewicz h. Junczyk, Watter v. Walter h. Samson, Wawaryn v. Wawwaryn h. Gozdawa, Wawrowski h. Jastrzębiec, Wągrodzki h. Rogala, Wąsowicz Dunin h. Dunin, Wedykowski h. Roch, Weleżyński v. Wyleżyński h. Trzaska, Wendołowski h. Trzaska, Wereszczaka h. Jelita i h. Wiernosław, Wesołowski h. Prus I, Widawski h. Wąż, Wiechowski h. Abdank, Wielhorski h. Kierdeja , Wielobycki h. Abdank, Wielogurski h. Grzymała, Wierciński h. Wieruszowa, Wierzanowski h. Wieże, Wierzbicki  h. Jastrzębiec, Wierzbicki h. Nieczuja, Wierzbicki h. Ślepowron, Wierzbicki h. Ślepowron, Wierzchowski h. Ślepowron, Wierzejski h. Jelita, Wieszczycki h. Grzymała, Więckowicz h. Gieysztor, Wilczewski h. Wilczewski, Wilczyński h. Poraj, Wilczyński h. Poraj, Wilczyński h. Poraj, Wilczyński h. Trzaska, Wilkowski h. Jastrzębiec, Winiarski h. Trąby, Winiarski h. Trąby, Wiszniowski h. Prus I, Wiszniowski h. Prus I, Wiśniewski h. Prus I, Witkowski h. Dołęga, Witkowski h. Poraj, Witkowski h. Rawicz, Witkowski h. Rawicz, Witwicki h. Sas, Witwicki h. Sas, Witwicki h. Sas, Witwicki h. Sas, Witwicki h. Sas, Witwicki h. Sas, Włodkowski h. Doliwa, Wnorowski h. Rola, Wodecki h. Nałęcz, Woiński h. Zadora, Wojciechowski h. Jelita, Wojciechowski h. Jelita, Wojciechowski h. Jelita, Wojciechowski h. Jelita, Wojciechowski h. Korab, Wojciechowski h. Korab, Wojciechowski h. Korab, Wojnarowski h. Strzemię, Wojnicki h. Nałęcz, Wojtkowski h. Trzaska, Wolański h. Przyjaciel, Wolski Dunin h. Łabędź, Wolski h. Jelita, Wolski h. Jelita, Wolski h. Pomian, Wolski h. Pomian, Wolski h. Półkozic, Wołkanowski h. Radwan, Wołkowski h. Trąby, Wołkowski h. Wolf, Wołoszyński h. Sas, Wołuszkiewicz h. Jastrzębiec, Woroniecki h. Korybut, Wratny v. linowiec Wratny h. Kościesza, Wroczyński h. Lubicz, Wróblewski h. Lis, Wróblowski h. Lastrzębiec, Wrzeżewski h. Krzyż v. Kruczyna, Wyczałkowski h. Ślepowron, Wyczałkowski h. Ślepowron, Wyganowski h. Paprzyca, Wysocki h. Bończa, Wysocki h. Godziemba, Wysocki h. Odrowąż, Wyszkowski h. Korwin, Wyszpolski h. Wyszpolski, Wyszyński h. Trzywdar.

Tom III

Walicki h. Łada, Waskowski h.  Waskiewicz, Waskowski h. Waskiewicz, Wasylewski v. Chochlik Wasylewski h. Drzewica, Werpowski v. Bułhakowski Bielawski Werpowski h. Syrokomla, Wesołowski h. Ogończyk, Węcławski h. Wadwicz, Wężycki h. Sas, Wichert h. Lew, Wielechowski h. Pielesz, Wieluński h. Ostoja, Wierciński h. Nałęcz, Wierzbicki h. Jastrzębiec, Wierzbicki h. Lubicz, Wierzbowski h. Prawdzic, Wierzejski h. Jelita, Wiesiołowski h. Ogończyk, Wietrzyński h. Przegonia, Wilczyński h. Poraj, Wiszniowski h. Korybut, Wiszniowski h. Prus I, Wiszniowski h. Prus I, Wiszniowski h. Prus I, Wiszniowski h. Prus I, Wiszniowski h. Prus I, Wiszniowski h. Prus I, Wiszniowski h. Ramult, Wiśniowski h. Prus I, Witkowski h. Nowina, Włochowicz h. Radwan, Włodkiewicz h. Łabędź, Wodziński h. Jastrzębiec, Wojakowski h. Brochwicz, Wojcicki h. Nałęcz, Wojciechowski h. Jelita, Wojciechowski h. Korab, Wojna h. Nałecz, Wojnarowski h. Strzemię, Wolański h. Przyjaciel, Wolski h. Krzywda, Wolski h. Topór, Wołczkiewicz h. Chorągwie v. Kmita, Wołosiewicz h. Szeliga, Woronecki Markiewicz h.  Łabędź, Woroniecki h.  Korwin, Wosiński h. Sas, Wróblewski h. Ślepowron, Wróblewski h. Ślepowron, Wujkowski h. Rawicz, Wybranowski h. Poraj, Wyhowski v. Łarionowicz Wyhowski h. Abdank, Wyleżyński h. Trzaska, Wyławski Horehlad h. Ostoja, Wyrzykowski h. Jastrzębiec, Wysocki h. Kolumna, Wysoczański h. Sas, Wyszkowski h. Wyszogota, Wyszpiański h. Jastrzębiec, Wyszpolski h. Wyszpolski.

Tom IV

Wałdowski Warhanek h. Mars, Wardeński v. Wardęski h. Leliwa, Wasicki h. Waselrot, Waskowski h. Waskiewicz, Waulin h. Ślepowron, Wądołowski h. Odrowąż, Wąsowicz h. Dunin, Wąsowicz h. Łabędź, Wegelin h. Wegelin, Wejdlich h. Warno, Wereszczyński h. Korczak, Wereszczyński h. Korczak, Wesołowski h. Następ, Wesołowski h. Ślepowron, Wielhorski h. Kierdeja, Wierzbicki,  Wierzbicki h. Radwan, Wierzbicki h. Ślepowron, Wierzchowski h. Ślepowron, Wierzyński h. Wierzynkowa v. Łagoda, Więckowski h. Drogosław, Więcławski h. Leliwa, Wigura h. Szaława, Wilczyński h. Poraj, Wilgocki h. Pobóg, Winarski h. Trąby, Winiarski h. Trąby, Winiarski h. Trąby, Winogrocki v. Winogrodzki h. Wieniawa, Winogrodzki h. Junosza, Wiński h. Lubicz, Wiszniewski v. Wiszniowski h. Prus I, Wiszniowiecki h. Korybut, Wiszniowski h. Ramult, Wiśniewski h. Prus I, Wiśniowski h. Prus I, Witwicki h. Sas, Wnorowski h. Rolicz v. Rola, Wodziński h. Jastrzębiec, Wojcicki h. Rawicz, Wojciechowski h. Jelita, Wojciechowski h. Jelita, Wojewodzki h. Abdank, Wojniłowicz h. Syrokomla, Wojno h. Nałęcz, Wojnow h. Trąby, Wojnowski h. Ostoja, Wolański h. Jastrzębiec, Woliński h. Lubicz, Wolski h. Belina, Wolski h. Topór, Wołkanowski h. Radwan, Woszczatyński Obuch h. Roch III, Woźnicki h. Ciołek, Woźnicki h. Ciołek, Wrodziński h. Jelita, Wróblewski h. Leliwa, Wróblewski h. Ślepowron, Wyrożębski v. Kunat Wyrożębski h. Jastrzębiec, Wysocki h. Ogończyk, Wyszpolski h. Wyszpolski, Wyszyński h. Grabie.

Tom V

Wachowski h. Lubicz, Wąsowicz h. Łabędź, Węgrzecki h. Półkozic, Widawski h. Wąż, Wielogórski h. Grabie, Wierzbicki h. Jastrzębiec, Wigura h. Kolumna, Wigura h. Szaława, Wigura h. Szaława, Wikszemski h. Jelita, Wilczyński, Wilski h. Półkozic, Winiarski h. Rustejko, Winnicki h. Sas, Wisznicki h. Ramult, Wiszniewski, Witkowski h. Nowina, Wittan, Wittke h. Leliwa, Wnorowski h. Rola, Wodziński h. Jastrzębiec, Wodziński h. Jastrzębiec, Wodziński h. Jastrzębiec, Wojciechowski h. Jelita, Wojciechowski h. Jelita, Wojnów h. Trąby, Wojszycki, Wolański h. Sas, Wolski, Wolski, Wołkanowski, Wołniański, Wołodkowicz h. Radwan, Wołucki h. Rawicz, Womszesławski h. Wadwicz, Woronicz h. Pawęża, Woronicz h. Pawęża, Wroczyński h. Lubicz, Wroczyński h. Lubicz, Wrzeżewski h. Krzyż, Wyhowski h. Abdank, Wyhowski h. Abdank, Wyhowski h. Abdank, Wyhowski h. Abdank, Wyhowski h. Abdank.

Tom VI

Wagrodzki, Waskiewicz, Waskowski h. Waskiewicz, Wąż, Wereszczyński h. Korczak, Wereszczyński, Wernicki, Weyman, Wielamowski h. Orla, Wierzbicki h. Ślepowron, Wierzbicki, Winogrodzki, Wirowski h. Lemiesze, Wiszniowski v. Wiśniowski h. Prus I, Wiszniowski, Wiszniowski, Witoszyński h. Prawdzic, Wodziński h. Jastrzębiec, Wojciechowski h. Jelita, Wojniłowicz, Wolski, Wołoszynowski v. Machno Wołoszynowski h. Baran, Woronicz h. Pawęża, Wosiński h. Sas, Wratny, Wróblewski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wysocki,  Wysocki, Wyszpolski h. Wyszpolski

Tom VII

Wachowski, Wadecki h. Kościesza, Wadzicki h. Leliwa, Wasilewski, Wasilkowski, Waskowski, Waśniewski, Wąchalski, Wąsikowski, Wenckiewicz, Wermiński, Werpachowski, Wesołowski, Węcławski, Wężyk h. Wąż, Wężyk h. Wąż, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki h. Ślepowron, Wieszczycki, Więckowski, Wiktorowski v. Boleszczyc Wiktorowski h. Jastrzębiec, Wilczewski, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński,  Wilczyński, Wilkowski, Winiarski, Winnicki, Winosławski h. Wieniawa, Winowski h. Wieniawa, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Witkowski, Witkowski h. Nowina, Witwicki, Witwicki, Witwiński, Wkryński, Włodek h. Prawdzic, Wodziński, Wojcicki h. Nałęcz, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojewodski h. Abdank, Wojewodski h. Abdank, Wojna, Wojnarowski, Wojnarowski h. Strzemię, Wolański,Wolański h. Jastrzębiec, Woliński,  Woliński, Wolski, Wolski, Wołkowski h. Wolf, Wołosiecki h. Sas, Wołoszyński, Wołoszyński, Wołotowski h. Radwan, Wonikowski h. Odrowąż, Woźnicki, Wroczyński, Wróblewski, Wróblewski, Wróblewski h. Ślepowron, Wróblewski h. Ślepowron, Wrzeżewski, Wyganowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wysociński  h. Trzy Rzeki v. Korczak, Wysocki, Wysoczański  h. Sas, Wyszomirski, Wyszowaty

 Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Wachowski, Wachowski, Wachowski, Wadecki, Wadlewski, Wagiński, Wagotowicz, Wakuliński, Wakułowicz, Walawski, Waldawski, Waldawski – Barchanko, Walewski, Walewski – Lewkowski, Walicki, Walicki, Waligórski, Walisgauzer, Walmiński, Wandałowski, Waniewicz, Wańkiewicz, Wańkowicz, Warawski, Wardecki, Wardecki, Warnot, Wartecki, Wasilenko, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilewski, Wasilkowski, Wasilkowski, Wasiński, Wasliewski, Waśkiewicz, Waśkiewicz, Waśkiewicz, Waśkowski, Waśkowski, Waśkowski, Waśkowski, Waśkowski, Waśkowski, Wątróbka, Wczelki, Wedykowski, Wegliński, Wegrzecki, Wejman, Wencel, Wender, Wender, Wereszczaka, Wereszycki, Wereszycki, Wereszycki, Wereszycki, Wertgejm, Werycha – Darowski, Weselski, Weslewski, Wesołowski, Wesołowski, Wesołowski, Węgierski, Węgleński, Węgliński, Węgłowski, Węgłowski, Węgrzynowski, Węż, Wężyk, Wiciński, Widawski, Widawski, Widszewych, Wiechowski, Wieczfiński, Wieczora, Wielednicki, Wielobicki, Wielogórski, Wielogórski, Wielogórski, Wielogórski, Wielogórski, Wierciński, Wierciński, Wierciński, Werdejn – Delager, Wiernicki, Wierolski, Wierpachowski, Wierpachowski, Wierpowski, Wierski, Wierszowski, Wierszyński, Wieruski, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzbicki, Wierzchlejski, Wierzchowiecki, Wierzchowski, Wierzchowski, Wierzejski, Wierzejski, Wierzyński, Wiesiełagowski, Wieszeniewski, Wietrzyński, Wiewiórkowski, Więckowski, Więckowski, Więckowski, Więckowski, Więcławski, Wigura, Wigura, Wigura, Wigura, Wikliński, Wikszemski, Wiktorowski, Wilamowski, Wilczewski, Wilczewski, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilczyński, Wilga, Wilkostawski, Wilkowski, Wilner, Wilski, Wincewicz, Wincewicz, Winczewski, Winiarski, Winiarski, Winiawski, Winnicki, Winnicki, Winnicki, Winogrodzki, Winosławski, Winowski, Wiński, Wirpszowy, Wirski, Wirt, Wisłocki, Wisłocki, Wisznicki, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniewski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiszniowski, Wiśniewski, Wiśniewski, Wiśniowski, Wiśniowski, Witigow, Witke, Witkiewicz, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witkowski, Witoszyński, Witowski, Witowski, Wittana, Witwicki, Witwicki, Witwicki, Witwicki, Witwicki, Witwicki, Witwicki – Wasylkowicz, Włodko, Włodko, Włodkowski, Włodzimierski, Wnorowski, Wnorowski, Wnuczek, Wodnicki, Wodowicki, Wodziński, Wodziński, Wodziński, Wojakowski, Wojakowski, Wojakowski, Wojcicki, Wojcicki, Wojciechowicz, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciechowski, Wojciszewski, Wojda, Wojewódzki, Wojkowski, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojniłowicz, Wojniłowicz, Wojna, Wojna, Wojno, Wojna, Wojna, Wojnowski, Wojnowski, Wojsiatycz, Wojszycki, Wojtkiewicz, Wojtkowicz – Pawłowicz, Wojtkowski, Wojtkowski, Wojtowicz, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolański, Wolf, Wolicki, Woliekow, Wolikowski, Woliński, Woliński, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wolski, Wołczański, Wołczkiewicz, Wołk, Wołkonowski, Wołkow, Wołkow, Wołkowiński, Wołkowski, Wołłowicz, Wołodkiewicz, Wołodkowicz, Wołodkowski, Wołodźko, Wołosewicz, Wołoszczenko, Wołoszynowski, Wołoszyński, Wołotowski, Wołowicz, Wołowicz, Wołucki, Wołyncewicz, Wołyński, Womszesławski, Wongrodzki, Wonikowski, Wonsowski, Wąs-Wonsowicz, Worcel, Woroniecki, Woronin, Woronko, Wosiński, Wosiński, Woszczynin, Woszczyński, Woźniakowski, Woźniakowski, Woźnicki, Wroczyński, Wrodziński, Wroński, Wróblewski, Wróblewski, Wróblewski, Wróblewski, Wróblewski, Wróblewski, Wrublewski, Wrublewski, Wrzeszewski, Wrześniowski, Wtorżecki, Wurumzer, Wybranowski, Wydżga, Wydżga, Wyganowski, Wygornicki, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski, Wyhowski – Łarionowicz, Wyleżyński, Wyrożembski, Wyrzykowski, Wyrzykowski, Wyrzykowski, Wysociński, Wysociński, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysocki, Wysoczański, Wyspiański, Wyszatycki, Wyszkowski, Wyszkowski, Wyszławski, Wyszomirski, Wyszpolski, Wyszpolski, Wyszyński, Wyszyński, Wyszyński, Wyszyński, Wyszyński, Wyszyński

Wachowski, Wacziński, Wagiński, Wagutowicz, Wakulewicz, Wakuliński, Walawski, Walckiewicz, Waldowski, Walewski, Walgocki, Walicki, Waligórski, Walisgauzer, Waliutynski, Walkiewicz, Walski, Wandalin-Mniszek, Wangorski, Waniewicz, Wankiewicz, Wannicki, Wańkowicz, Warczankow, Wardencki, Warowski, Warszawski, Wasilewicz, Wasilewski, Wasilkowski, Wasiński, Wasmunt, Wasylewski, Waśkiewicz, Waśkowski, Waśniewski, Watkiewicz, Watter, Watzel, Waulin, Wawarinow, Wawrowski, Wawrzykowski, Wątrobka, Wąż, Wążikowski, Wczele, Wedykowski, Wencel, Wereszczaka, Werner, Weselowski, Weselski, Weslewski, Wesołowski, Węgierski, Węgliński, Węgłowski, Węgrzynowicz, Węgrzynowski, Węż, Wężycki, Wężyk, Wężykow, Wężykowski, Wichierski, Widawski, Widiszew, Widszewych, Widzga, Wiechowski, Wiecyslicki, Wieczfiński, Wieczora, Wiefowski, Wiejdlich, Wielbielm, Wielednicki, Wielegórski, Wielehowski, Wielensinski, Wielenski, Wieleżynski, Wielgórski, Wielobicki, Wiemobicki, Wienckiewicz, Wienckowski, Wiengierżynowski, Wiengrodzki, Wiengrowski, Wienszynski, Wieprzewski, Wierbicki, Wierbski, Wiercenski, Wierciński, Wierieszczyński,Wiernahowski, Wieronbicki, Wierpachowski, Wierpowski, Wierszchowski, Wierszowski, Wierszyński, Wieruski, Wierzbicki, Wierzchowiecki, Wierzchowski, Wierzejski, Wierziejski, Wierzyński, Wierżanowski, Wierżbiecki, Wierżbowski, Wiesolow, Wieszcicki, Wietrzyński, Wietwicki, Wież, Więckowski, Więcławski, Wigórski, Wigura, Wigurow, Wikowski, Wikszemski, Wikszemski, Wiktorowski, Wilamowski, Wilawski-Goregliad, Wilbell, Wilczewski, Wilczopolski, Wilczyński, Wilewski, Wilga, Wilgocki, Wilk, Wilkostawski, Wilkowski, Willamowicz, Wilner, Wilski, Wilsogrodzki, Winarski, Wincewicz, Winiarski, Winnicki, Winogrodzki, Wirowski, Wirpsza, Wirski, Wirsz, Wisienki, Wiskiewski, Wisłocki, Wisłowski, Wiszniewski, Wiśniewski, Wiśniewski, Witke, Witkiewicz, Witkowski, Witomski, Witowski, Witusiewicz, Witwicki, Witwinski, Witwiński, Witynski, Wlochowicz, Włodek, Włodkowski, Wnarowski, Wnorowski, Wnuczek, Wodiecki, Wodnicki, Wodziński, Wojakowski, Wojarowski, Wojcicki, Wojciechowicz, Wojciechowski, Wojciszewski, Wojda, Wojewodka, Wojewódzki, Wojiński, Wojna, Wojnarowski, Wojnarowski, Wojnicki, Wojniłowicz, Wojnow, Wojnowski, Wojnowy, Wojpilowicz, Wojszycki, Wojtkiewicz, Wojtkowski, Wojtowicz, Woladkiewicz, Waloński, Wolf, Wolicki, Woliekow, Woliniewski, Woliński, Wolowach-Wolski, Wolski, Wołkanowski, Wołkonowski, Wołkowiński, Wołkowski, Wołłowicz, Wołodkiewicz, Wołodkowicz, Wołodkowski, Wołodźko, Wołosewicz, Wołoszynowski, Wołoszyński, Womszesławski, Wondolowski, Wongrodzki, Woniew-Wąsowicz, Wonikowski, Wonsowicz, Wonsowski, Woronicz, Woroniecki, Woronin, Wosiedzki, Wosiński, Wosiutowski, Wosnowski, Wozniakowski, Woznicki, Wozpicki, Wratny, Wrobdewski, Wroblewski, Wroczyński, Wrodziński, Wroński, Wrublewski, Wrzeszewski, Wrześniowski, Wujkowski, Wurumzer, Wutkiewicz, Wybranowski, Wybrinowski, Wyczialkowski, Wydżga, Wygakowski, Wyganowski, Wyganowski, Wygornicki, Wyhowski, Wykowski, Wylawski, Wyrozembski, Wyrzekowski, Wyrzykowski, Wyrzykowski, Wyrzynowski, Wyskiewicz, Wysocki, Wysoczański, Wysokinski, Wyszaticki, Wyszkowski, Wyszlawski, Wyszłaski, Wyszomirski, Wyszpianski, Wyszpolski, Wyszyński, Wyśnianski, Wyśniewski, Wzdulski.

 

 

 

 Tom I

Zabłocki h. Łada, Zabrzeziński – Zaleski h. Prawdzic, Zagurski h. Ostoja, Zahorski h. Lubicz, Zahurski h. Radwan, Zajączkowski h. Tarnawa, Zakrzewski h. Jastrzębiec, Zakrzewski h. Jastrzębiec, Zakrzewski h. Kościesza, Zakrzewski h. Lubicz, Zakrzewski h. Wyszogota, Zaleski h. Kościesza, Zaleski h. Lis, Zaleski h. Lubicz, Zalewski h. Lubicz, Zalewski h. Lubicz, Załęski h. Sulima, Zamłynski h. Odrowąż , Zarębski h. Zaręba, Zatajewicz h. Miesiąc Zatajony, Zawadzki h. Rogala, Zaykowski h. Korzbok, Zborowski h. Jastrzębiec, Zbrożek h. Rola, Zgierski h. Dąbrowa, Zielicki h. Boże Zdarz, Zieliński h. Ciołek, Zieliński h. Ciołek, Zielonka h. Jastrzebiec, Złotnicki h. Nowina, Złotoliński h. Złota Wolność.

Tom II

Zaborowski h. Prus, Zagórski h. Ostoja, Zagórski h. Ostoja, Zagurski  h. Ostoja, Zajączkowski h. Drzewica, Zajączkowski h. Drzewica, Zakrzewski h. Bogorya, Zakrzewski h. Jastrzębczyk, Zakrzewski h. Jastrzębiec, Zakrzewski h. Lubicz, Zakusiło h. Sas, Zaleski h. Chomąto, Zaleski h. Lubicz, Zaliński h. Poraj , Załęski h. Prus I, Zamłyński h. Rawicz, Zanicki h. Szeliga, Zapolski h. Pobóg, Zapolski h. Pobóg, Zaremba h. Prawdzic, Zaręba h. Zaręba, Zarudzki h. Sas, Zaruski h. Grabie, Zarzecki h. Pobóg, Zarzecki h. Pobóg, Zarzecki h. Pobóg, Zawadzki h. Junosza, Zawadzki h. Rogala, Zawadzki h. Rogala, Zawakiewicz h. Jastrzębiec, Zawilski h. Jastrzębiec, Zawisza h. Przerowa, Zawisza h. Przerowa, Zborowski h. Jastrzębiec, Zborowski h. Jastrzębiec, Zdaniewski h. Zadora, Zdanowicz h. Jastrzębiec, Zieliński h. Ciołek, Zieliński h. Ciołek, Zieliński h. Doliwa, Zieliński h. Jelita, Zieliński h. Prus I, Zieliński h. Prus I, Zielonka h. Jastrzębiec, Zmijowski h. Ślepowron, Zodeyko Dowgird h. Mogiła, Zożuliński h. Strzemię, Zubielewicz h. Ślepowron, Zubrzycki h. Wieniawa, Zuliński h. Ciołek, Zwolski h. Ogończyk, Zydecki h. Drzewica, Zygadło h. Lubicz.

Tom III

Zabierzewski h. Ostoja, Zabłocki h. Łada, Zabłocki h. Łada, Zabłocki h. Łada, Zabrański h. Prus I, Zabrodzki h. Prus I, Zagorski h. Ostoja, Zajemski h. Rawicz, Zaki Augustynowicz h. Waga, Zakrocki h. Cholewa, Zakrzewski h. Jastrzębiec, Zakrzewski h. Nałęcz, Zaleski h. Dołęga, Załuski h. Rawicz, Zaremba v. Zaręba h. Lew, Zaręba h. Zaręba, Zarzycki h. Waga, Zarzycki h. Warnia, Zawadzki h. Junosza, Zazuliński h. Krzywda, Zgierski h. Dąbrowa, Zieliński h. Dołęga, Zieliński h. Jelita, Zieliński h. Prus I, Zieliński h. Świnka, Zieliński h. Świnka, Zieńkowski h. Siestrzeniec, Zinkiewicz h. Siestrzeniec, Ziołkowski h. Korczak, Ziomacki h. Nieczuja, Zołwiński h. Ciołek, Zwierewicz v. Zwirewicz h. Wieniawa.

Tom IV

Zabłocki h. Białynia, Zabłocki h. Łada, Zagurski h. Ostoja, Zahorski h. Pilawa, Zakrzewski h. Pomian, Zakrzewski h. Wyszogota, Zaleski h. Dołęga, Zalewski h. Lubicz, Zasławski h. Nałęcz, Zatwarnicki h. kuszaba, Zawadzki h. Bzura, Zawadzki h. Jastrzębiec, Zawadzki h. Rogala, Zawadzki h. Rogala, Zawadzki v. Światopełk Zawadzki h. Pogonia I, Zawisza h. Sulima, Zawojski Jaszczołt h. Trąby, Zaykowski h. Jastrzębiec, Zbrożek Rybczyński h. Ślepowron, Zdankiewicz h. Jastrzębiec, Zdanow,  Zdanowicz h. Zdanowicz, Zieleznicki h. Zgraja, Zieliński h. Brochwicz, Zieliński h. Doliwa, Zieliński h. Jelita, Zieliński h. Świnka, Ziemiański h. Topór, Zienowicz h. Zenowicz, Zierniewicz h. Zerwikaptur, Zołoński Falelej h. Drogosław, Zorzell v. Georgel h. Lew, Zółkiewski h. Bończa, Zubrzycki h. Wieniawa, Zułczycki h. Przegonia, Zwierzchowski h. Pobóg, Zwoliński h. Ogończyk, Zygadłowski h. Topacz.

Tom V

Zaborski h. Gryf, Zagórski, Zagurski h. Ostoja, Zahorski h. Lubicz, Zakaszewski h. Rawicz, Zaklika h. Topór, Zakrzewski h. Bogoria, Zakrzewski h. Bogoria, Zakrzewski h. Zdan, Zaleski, Zaleski h. Prawdzic, Zalewski, Zaręba h. Zaręba, Zarudzki h. Sas, Zarzeecki h. Pobóg, Zarzycki h. Warnia, Zawadzki h. Rogala, Zawadzki h. Ślepowron, Zawadzki v. Światopełk Zawadzki h. Pogonia, Zawalski, Zawisza h. Przerowa, Zborzyński h. Łabędź, Zdzitowiecki h. Zdzitowiecki, Zieliński, Zieliński h. Ciołek, Zieliński h. Doliwa, Zieliński h. Dołęga, Ziembicki h. Półkozic, Ziołkowski h. Korczak.

Tom VI

Zaborowski,  Zabrodzki h. Prus II, Zajączkowski, Zajączkowski, Zajkowski, Zakrzewski h. Pomian, Zakrzewski, Zakusiło, Załuski, Zaremba, Zawadzki h. Rogala, Zawadzki h. Rogala, Zawadzki h. Ślepowron, Zawadzki, Zawielski, Zawistowski, Zdrojewski, Zelizko, Zieliński, Zieliński, Zienkiewicz, Złotkowski, Zmigrodzki, Zmijowski h. Ślepowron, Zofijowski h. Sierpy, Zozuliński h. Strzemię,  Zubczewski h. Prawdzic, Zwierkowski v. Zwirkowski h. Topór, Zwoliński h. Tępa Podkowa, Zwoliński

Tom VII

Zabłocki, Zabłocki, Zabokrzycki, Zabrodzki, Zagorski, Zagórski, Zahorowski h. Korczak, Zahorski, Zahurski, Zajączkowski, Zaklicki h. Topór, Zakrzeski, Zakrzewski, Zakusiło, Zaleski, Zaleski h. Lubicz, Zalewski h. Dołęga, Zalewski h. Kościesza, Załęski, Zapałowski, Zapolski, Zapolski, Zaremba, Zaręba, Zaręba v. Zaremba h. Zaremba, Zarudzki, Zaruski h. Grabie, Zatorski h. Jastrzębiec, Zatwardnicki, Zawadzki, Zawadzki, Zawistowski, Zawisza,   Zawisza Czarny, Zbrożek, Zdeński, Zdziński h. Korab, Zielicki, Zieliński, Zieliński, Zieliński,   Zieliński, Zieliński, Zieliński, Zieliński h. Jelita, Zieliński h. Jelita, Zielonka, Ziembicki, Zieńkiewicz h. Siestrzeniec, Zinkiewicz, Ziołkowski,  Zmijowski, Zubczewski, Zukowski, Zywiło h. Tępa Podkowa

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Zabawski, Zabierzewski, Zabłocki, Zaborowski, Zaborowski, Zabrodzki, Zabrodzki, Zabrodzki, Zabrodzki, Zacharewicz – Zacharewski, Zacharjasiewicz, Zacharkiewicz, Zagórski, Zagórski, Zagórski, Zagórski, Zagriażski, Zagrobski, Zagurski, Zagurski, Zagurski, Zagurski, Zahorowski, Zajączkowski, Zajączkowski, Zajączkowski, Zajemski, Zakaszewski, Zakliko, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakrzewski, Zakusiło, Zakusiło, Zakusiło, Zakusiło, Zakusiło, Zakusiło, Zaleński, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zaleski, Zalewski, Zalewski, Zalewski, Zalewski, Zalewski, Zalewski, Zalikowski, Zalutyński, Załuski, Zamiechowski, Zanicki, Zanożykowski, Zanożykowski, Zańkowski, Zaorski, Zapalski, Zapałowski, Zapolski, Zaremba, Zaremba, Zaremba, Zaremba, Zaremba, Zaremba, Zaremba, Zarembski, Zarudzki, Zarzecki, Zarzycki, Zarzycki, Zarzycki, Zasławski, Zaszczyński, Zatwarnicki, Zawadowski, Zawadowski, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawadzki, Zawalski, Zawistowski, Zawistowski, Zawistowski, Zawistowski, Zawisza, Zawisza, Zawisza, Zawojski, Zbierzchowski, Zbigniewicz, Zborowski, Zborzyński, Zbrożko, Zbykowski, Zdanowicz, Zgierski, Zwierewicz, Zwoliński, Zwoliński, Zwoliński, Zwolski

Zabierzewski, Zabłocki, Zabokrzycki, Zaborowski, Zaborski, Zabowski, Zabrocki, Zabroński, Zabroziński-Zaleski, Zabuski, Zachajżewicz, Zacharewicz, Zacharieszewicz, Zacharzewski, Zagórski, Zahacki, Zahajkiewicz, Zahorowski, Zahorski, Zajączkowski, Zająskowski, Zajeciński, Zajecipski, Zajemski, Zajkowski, Zakaszewski, Zaklicki, Zaklika, Zaklikowski, Zakrewski, Zakrocki, Zakrszewski, Zakryszewski, Zakrzewski, Zakusiła, Zaleński, Zaleski, Zalewski, Zalinski, Zaliwski, Zalubowski, Załuski, Załuszewski, Zamiechowski, Zamłyński, Zamotyński, Zaniki, Zaniewski, Zapalski, Zapałowski, Zapolski, Zaremba, Zarudzki, Zarzecki, Zarzycki, Zasławski, Zasuski, Zatajewicz, Zatorski, Zatwarnicki, Zawacki, Zawadski, Zawadzki, Zawakiewicz, Zawidski, Zawielejski, Zawistowski, Zawisza, Zawodowski, Zawodzki, Zawojski, Zazuliński, Zberzchowski, Zborosski, Zborowski, Zborzyński, Zbroże, Zdan, Zdankiewicz, Zdanowicz, Zdanowski, Zdrojewski, Zdzieński, Zdżarski, Zejdel, Zejdler, Zejfrid, Zgierski, Ziabka, Zielawski, Zielecki, Zieleźnicki, Zielichowski, Zielicki, Zieliński, Zielizka, Zielonka, Ziełkowski, Ziembicki, Ziemborski, Ziembowicz, Ziembrzuski, Ziemięcki, Zieniewicz, Zienkiewicz, Zienowicz, Zieńkiewicz, Zierniewicz, Zinczenko, Zińkowski, Ziokowski, Ziomacki, Ziółkowski, Zjedziński, Zleski, Złobnicki, Złocki, Złotkowski, Złotnicki, Złotoliński, Zmigradzki, Żmigrodzki, Zmijowski, Znieimski, Zołoński, Zonczewski, Zorzel, Zożuliński, Zubielewicz, Zubkowicz, Zubr, Zubrzycki, Zuchowski, Zwaliński, Zwalski, Zwiegiencow, Zwierzchowski, Zwierzcjowski, Zwierzżowski, Zwolański, Zwoliński, Zwolski.

 

 

 

 Tom I

Żardecki h. Ciołek, Żardzicki h. Nowina, Żebrowski h. Jasieńczyk, Żebrowski h. Jasieńczyk, Żelechowski h. Ciołek, Żelski h. Ogończyk, Żeromski h. Brochwicz, Żmijowski h. Ślepowron, Żołądkowski h. Rawicz, Żołtowski h. Ogończyk, Żukowski h. Jastrzębiec, Żurakowski h. Sas, Żydecki h. Drzewica, Żykotyński h. Sas, Żytkiewicz h. Jastrzębiec.

Tom II

Żabokrzycki h. Ostoja, Żardecki h. Ciołek, Żebrowski h. Jasieńczyk, Żegocki h. Jastrzębiec, Żelazowski (Zelazowski) h. Jezierza, Żmigrodzki h. Srzeniawa, Żmijowski h. Ślepowron, Żmijowski h. Ślepowron, Żółkiewski h. Lubicz, Żukowski h. Gryff, Żukowski h. Jastrzębiec, Żukowski h. Junosza, Żukowski h. Junosza, Żukowski h. Prus I, Żurakowski h. Sas, Żyszko h. Drzewica.

Tom III

Żarliński h. Prawdzic, Żelichowski h. Ciołek, Żuchowski v. Dunin Żuchowski h. Łabędź, Żuchowski v. Dunin Żuchowski h. Łabędź, Żukowski h. Gryf, Żukowski h. Jastrzębiec, Żukowski h. Prus III, Żydkiewicz h. Jastrzębiec.

Tom IV

Żaboklicki h. Kolumna, Żączewski h. Pobóg, Żelechowski h. Ciołek, Żmudzki h. Żmudzki, Żołtowski h. Ogończyk, Żuk h. Ślepowron, Żukowski h. Jastrzębiec, Żyżnowski h. Leszczyc.

Tom V

Żaboklicki h. Kolumna, Żarnowiecki h. Grzymała, Żelechowski h. Ciołek, Żmijowski h. Ślepowron, Żołądkowski h. Rawicz, Żołędziowski h. Syrokomla, Żółciński h. Lubicz, Żółkiewski h. Lubicz, Żublewski h. Prawdzic, Żukowski h. Prus III, Żurakowski h. Sas, Żurawiński h. Korczak, Żurawski, Żurawski h. Sas, Żurawski h. Sas, Żyromski h. Nowina, Żytyński h. Abdank.

Tom VI

Żardecki, Żmijowski h. Ślepowron, Żukowski, Żurawski, Żurawski, Żytkowski h. Doliwa

Tom VII

Żarnowicki, Żerdzicki, Żołkiewski, Żołtowski, Żukowicz h. Ostoja, Żukowski, Żukowski,   Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żurakowski h. Sas

Poza ww. rodzinami Biuro posiada wiadomości o rodzinach
 (liniach, gałęziach, odnogach):

Żabokrzycki, Żabokrzycki, Żachanowicz, Żakowski, Żakowski, Żandrow, Żarczyński, Żardecki, Żarnowicki, Żarnowski, Żebrowski, Żebrowski, Żebrowski, Żebrowski, Żebrowski, Żegocki, Żegocki, Żelawski, Żelazka, Żelazowski, Żelechowski, Żeleński, Żeleźnicki, Żelkiewski, Żerawski, Żerdzicki, Żeromski, Żłobnicki, Żmijewski, Żmijewski, Żmudzki, Żochowski, Żochowski, Żołądkowski, Żołczyński, Żołędziowski, Żołędziowski, Żołoński, Żołtowski, Żołtowski, Żołtowski, Żołtowski, Żorżel, Żółkiewski, Żubr, Żuchowski, Żuchowski, Żuchowski, Żuk, Żuk, Żukowicz, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żukowski, Żurakowski, Żurakowski, Żurakowski, Żurakowski, Żurakowski, Żurakowski, Żurawnicki, Żurawski, Żurawski, Żurawski, Żurawski, Żurawski, Żurawski, Żurawski, Żużelewski, Żwan, Żychatyński, Żychowicz, Żydadło, Żydecki, Żykotyński, Żyliński, Żyliński, Żyliński, Żyromski, Żytyński, Żytyński, Żytyński, Żywoglad, Żyżnowski, Żyżkiewicz

Żaboklicki, Żabokrycki, Żabokryszycki, Żaczków, Żakowski, Żardecki, Żarnowiecki, Żebrowski, Żegocki, Żelazowski, Żelechowski, Żeleński, Żeńdzianowski, Żeromski, Żmigrodzki, Żmijewski, Żmudzki, Żochiewski, Żochowski, Żołądkowski, Żołądź, Żołciński, Żołędziowski, Zołędż, Żołkiewski, Żołkowski, Żołnowski, Żołobiecki, Żołtomirski, Żołtowski, Żołyński, Żorawski, Żoromski, Żorywski, Żorżel, Żublewski, Żuchowski, Żuk, Żukociński, Żukowski, Żulczycki, Żuliński, Żupek, Żurachowski, Żurakowski, Żurawiński, Żurawski, Żwan, Życki, Żydecki, Żydkiewicz, Żygadło, Żygadłowski, Żyrliński, Żyromski, Żyszkow, Żytyński, Żyżnowski.

BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone