LISIECCY h. DRYJA

lisieccy-herb

Lisieccy2

Dokładnie dzieje rodziny Lisieckich h. Dryja na przestrzeni stuleci są opisane:
Oleg Chorowiec, Herbarz szlachty wołyńskiej, t. 2, Radom 2013, s. 223-234.

BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone