NIEDASZKOWSCY h. SAS

niedaszkowski

drzewo rodzinne niedaszkowski

Dokładnie dzieje rodziny Niedaszkowskich h. Sas na przestrzeni stuleci są opisane:
Oleg Chorowiec, Herbarz szlachty wołyńskiej, t. 4, Radom 2015, s. 305-315

BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone