Biuro Genealogii i Heraldyki Nowina zbadało z sukcesem ponad 3OO rodzin kresowych
z trzech byłych guberni (kijowskiej, podolskiej, wołyńskiej) Imperium Rosyjskiego.
Zarys dziejów 55 rodzin znalazły się w czterech tomach Herbarza szlachty wołyńskiej,
autorem którego jest prezes Biura Genealogii i Heraldyki Nowina – Oleg Chorowiec.

T. I

Oleg Chorowiec, Herbarz szlachty wołyńskiej
Tom 1, Radom 2012, s. 574:

Bojakowscy h. Dąbrowa, s. 44-46.
Dawidowicz h. Prus prima, s. 90-92.
Drapikowscy h. Przyjaciel, s. 111-114.
Janiszewscy h. Strzemię, 172-175.
Jasienieccy h. Kornic, s. 179-180.
Knothe h. Grzymała, s. 214-220.
Koneczny h. Odrowąż, s. 225-227.
Kopij h. Jelita, s. 228-231.
Kościuszkiewicz h. Lubicz, s. 238-242.
Morkowscy h. Ratuld, s. 323-324.
Pieńkowscy h. Suchekomnaty, s. 369-374.
Podarewscy h. Jelita, s. 381-387.

Pożarscy h. Pobóg, s. 402-404.
Prokopowicz h. Groty, s. 405-406.
Rozbiccy h. Gryf, s. 430-433.
Rzepeccy h. Białynia, s. 443-446.
Soleccy h. Ostoja, s. 460-463.
Soroczyńscy h. Nowina, s. 463-468.
Śrubowicz h. Ogończyk, s. 489-491.
Świętojańscy h. Sheliga, s. 494-496.
Świrczewscy h. Łodzia, s. 496-498.
Woronieccy h. Korybut, s. 540-542.
Zielonka h. Jastrzębiec, s. 562-563.

Tom 2, Radom 2013, s. 577:

Broszkowscy h. Brochwicz II, s. 41-50.
Czaban, s. 231-234.
Dolińscy h. Abdank, s. 89-97.
Gliwińscy h. Półkozic odm., s. 118-126.
Kozłowscy h. Jastrzębiec, s. 193-197.
Lisieccy h. Dryja, s. 223-234.
Łaguna h. Grzymała, s. 239-243.

Paproccy h. Jelita, s. 307-312.
Poniatowscy h. Ciolek, s. 331-333.
Prowans h. Prowana, s. 337-344.
Pruszyńscy h. Rawicz, s. 345-351.
Słowaccy h. Jelita, s. 393-400.
Sobkiewicze h. Brochwicz II, s. 403-409.
Szaszkiewicze h. Szaszkiewicz, s. 441-454.

Tom 3, Radom 2014, s. 564:

Bagińscy h. Lubicz, s. 22-28.
Choińscy h. Korczak, s. 66-76.
Dunajewscy h. Sas, s. 102-111.
Hołowińscy h. Hołowiński, s. 137-152.
Morzyccy h. Mora, s. 260-264.

Paszkiewicze, s. 293-298.
Podonowscy h. Łodzia, s. 309-320.
Szatrzyccy h. Orla, s. 375-388.
Wąsowicze h. Łabędź, s.411-416.

Tom 4, Radom 2015, s. 563:

Chamiec h. Gryf, s. 51-68.
Hańscy h. Korczak, s. 130-154.
Kołodyńscy h. Kołodyń, s. 195-210.
Kudrewicz h. Łabędź, s. 234-244.
Niedaszkowscy h. Sas, s. 305-315.

Orłowscy h. Junosza, s. 330-343.
Piątkowscy h. Pomian, s. 356-368.
Trzeciak, s. 148-154
Wiszniowsy h. Prus prima, s. 490-507.

Każdy z tomów serii, jest też zarazem zamkniętą całością, bo zgodnie z systemem holenderskim obejmuje hasła od A do Ż. Pod poszczególnymi nazwiskami odnajduje czytelnik unikatowe teksty (podane w parafrazie) „wywodów rodowitości szlacheckiej”. Obecnie daje to nam w sumie wiadomości o ponad 4OOO rodzin wszystkich warstw szlachty z Wołynia od utytułowanej do drobnej.  Każda rodzina otrzymała biogram, w którym znalazły się zachowane o niej w źródłach archiwalnych wiadomości: miejsce zamieszkania rodziny, imiona osób zatwierdzonych  w szlachectwie, herb rodzinny – zgodnie z przekazem źródłowym, data zatwierdzenia w szlachectwie, inne.

Tom 5, Radom 2016, w przygotowaniu.

BIURO GENEALOGII I HERALDYKI