JÓZEF
KABAJ

Magister filologii klasycznej i doktor filozofii. Tłumacz przysięgły z łaciny i na łacinę. Teksty historyczne, dokumenty (metryki, przywileje, nadania, traktaty i pakty, akta grodzkie i ziemskie itd.).
BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone