Szanowni Państwo, zakładamy, że osoby, które znalazły się na tej podstronie, zainteresowane są historią swojej rodziny lub innej spokrewnionej. Pragnące zgłębić genealogię swego rodu, pochodzącego z obszarów dawnego zaboru rosyjskiego. Tym wszystkim, którzy nie mają specjalistycznej wiedzy i możliwości przeprowadzenia własnych poszukiwań genealogicznych (zwłaszcza kwerend archiwalnych na Ukrainie), pomoże biuro genealogiczne NOWINA. Zachęcamy gorąco wszystkich Państwa do współpracy i powierzania nam poszukiwań dokumentów dawniej należących do Waszych czcigodnych przodków.

Jesteśmy pewni, iż każdy z Państwa, współpracując z nami znajdzie nowe i dotychczas nieznane wiadomości o poszukiwanej rodzinie (rodzinach) lub inne źródła, pomocne w tej sprawie. Niniejszym oferujemy Państwu pomoc w poszukiwaniach. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo uzyskać dostęp do archiwów i annałów nie tylko polskich, ale także znajdujących poza granicami naszego kraju, na terytorium Rosji i Ukrainy. Zapraszamy do fascynującej podróży w przeszłość i do pamięci – bo dopóki będą znane nazwiska, dopóty ludzie dumnie je onegdaj noszący nie zginą w odmętach historii i żyć będą wiecznie …

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości o rodzinie, jeżeli ich dawne miejsce zamieszkania odpowiada naszemu obszarowi poszukiwań. Wymagany pakiet informacyjny obejmuje nazwisko, imiona, daty, miejscowości zamieszkania, przekazy rodzinne i inne informacje, wszystko może być ważne. Biuro nie potrzebuje żadnych oryginalnych rodzinnych dokumentów, wystarczą kopie lub odpisy ręczne. Po otrzymaniu podstawowych danych o rodzinie, biuro prowadzi badanie wstępne (bezpłatnie) w celu ustalenia:

1. Wiarygodności i skuteczności przyszłych poszukiwań. Podstawą do tego są doskonała wiedza o miejscach przechowywania dokumentów oraz zawartości ukraińskich archiwów posiadana przez profesjonalnie przeszkolonych pracowników, ich własne wieloletnie doświadczenie i doskonała wiedza, oraz prywatne opracowania, które są ekskluzywną, intelektualną własnością biura.
2. Terminu wykonania zlecenia na poszukiwania. W trakcie wykonywania zlecenia jesteśmy zawsze w kontakcie, wysyłamy komunikaty w miarę postępu pracy.
3. Kosztu. Ustalenie indywidualne. Umowa (w razie potrzeby).

Wyniki poszukiwań przedstawiamy w postaci:

Wywód przodków (tablica descendentów) – najpopularniejsze zestawienie genealogiczne obejmujące wszystkich bezpośrednich przodków w zawężeniu do linii prostej wstecz danej osoby (probanta) po mieczu lub kądzieli. Są to więc informacje o rodzicach, dziadkach, pradziadkach, itd. Formą prezentacji wywodu przodków jest tablica genealogiczna prezentowana poniżej, na przykładzie rodzin zbadanych.

wynik1

Komplet fotokopie (kserokopie) z oryginalnych dokumentów uzyskanych w trakcie przeprowadzenia poszukiwań archiwalnych, potwierdzające: – połączenie w linii prostej od danej osoby (probanta) do najstarszej wymienionej osoby w tablicy genealogicznej; – prawo do posiadania herbu, wywód rodowitości szlachectwa; – prawo do posiadana własności ziemskiej lub innej majętności, etc.

wynik2

Każdy z dokumentów uzyskany w trakcie przeprowadzenia poszukiwań archiwalnych, posiada wszystkie cechy autentyczności. Z zaznaczeniem dla każdego dokumentu miejsca przechowywania oraz sygnatur ( nr i nazwa zespołu, nr inwentarza, sprawy, karty). W przypadku kserokopii (pieczęć archiwum oraz podpisy osób odpowiedzialnych).

Tłumaczenie dokumentów z języków obcych (łacina, rosyjski etc.) na język polski.

wynik3

Część opisowa – opisanie udokumentowanej genealogii rodu obejmująca okres od czasów najstarszego ustalonego przodka w trakcie przeprowadzenia poszukiwań archiwalnych aż do czasów dzisiejszych w zawężeniu do linii prostej reprezentującej przodków „po mieczu” lub „kądzieli” danej osoby (probanta) i przedstawia się w przybliżeniu jak poniżej. Z wytłumaczeniem etymologii nazwiska oraz zaznaczeniem gniazda rodzinnego.

wynik4

Graficzna rekonstrukcja Patentu na szlachectwo w oparciu o archiwalne dane, nadanego zbadanej rodzinie, przez Szlacheckie Zgromadzenie Deputowanych na początku XIX wieku. Obecnie oryginalny Patent to wielka rzadkość, żeby zachował się w rodzinie. Dlatego rekonstrukcja pozwala zachować pamięć o legitymacji, czyli zatwierdzenie w przywileju szlacheckim.
Kolorowy wydruk w formacie A3 (na papierze czerpanym lub zwykłym). Bardzo ładnie prezentuje się w paspartu oraz ramce.

Stworzenie drzewa genealogicznego rodziny jest doskonałym sposobem na zaszczepienie w młodym pokoleniu miłości do historii oraz chęci pielęgnowania rodzinnych pamiątek. Przekazywane z pokolenia na pokolenie stare dokumenty, fotografie oraz pamiątki po przodkach to nie tylko hobby, ale także sposób na zachowanie w pamięci osób, które kiedyś stanowiły podwaliny naszej rodziny, a teraz często pozostają zapomniane.

Historia człowieka jakakolwiek by nie była, jest cenna dla nich samych w czasie trwania ich życia i dla pokoleń po nich następujących.

BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone