OLEG
CHOROWIEC

Prezes Biura genealogii i heraldyki Nowina.
Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Auror Herbarzu szlachty wołyńskiej.