ROZBICCY h. GRYF

rozbiccy

DRZEWO-ROZBICKI

Dokładnie dzieje rodziny Rozbickich h. Gryf na przestrzeni stuleci są opisane:
Oleg Chorowiec, Herbarz szlachty wołyńskiej, t. 1, Radom 2012, s. 430-433.

BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone