CHAMIEC v. JAXA CHAMIEC h. GRYF

 chamiec

Chamiec-linia-prosta-2

Dokładnie dzieje rodziny Chamiec v. Jaxa Chamiec h. Gryf na przestrzeni stuleci są opisane:
Oleg Chorowiec, Herbarz szlachty wołyńskiej, t. 4, Radom 2015, s. 51-68.

 

BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone