Biuro genealogii i heraldyki NOWINA powstało dnia 1 marca 2005 roku w Radomiu, dzięki inicjatywie genealoga i heraldyka, specjalizującego się w genealogii szlachty wołyńskiej p. Olega Chorowca – pomysłodawcy i twórcy tego przedsięwzięcia. Celem biura jest udzielanie merytorycznej pomocy i wsparcia wszystkim osobom pragnącym zbadać swoje korzenie rodzinne, w szczególności tym, którzy będąc potomkami polskich rodzin szlacheckich i nie tylko z ziem ukraińskich pierwszej Rzeczypospolitej, darzą osobistym sentymentem dawne Kresy Wschodnie.

Bez wątpienia jest wiele osób, które nie posiadają żadnych namacalnych dowodów na dawną, świetlaną przeszłość swoich rodów – zmienne wichry historii i skomplikowane dzieje dawnych polskich ziem skutecznie utrudniły podtrzymanie tradycji i jej przekaz kolejnym pokoleniom. Tym wszystkim, którzy nie mają specjalistycznej wiedzy i możliwości przeprowadzenia własnych poszukiwań genealogicznych (zwłaszcza kwerend archiwalnych na Ukrainie), pomoże biuro genealogiczne NOWINA. Zachęcamy gorąco wszystkich Państwa do współpracy i powierzania nam poszukiwań dokumentów dawniej należących do Waszych czcigodnych przodków.

Zdobyte przez lata doświadczenie, posiadana wiedza naukowa, rzetelna, na profesjonalnym poziomie prowadzona praca Biura, pozwolą uznać kierownika tegoż przedsięwzięcia Olega Chorowca, za jednego z nielicznych, najlepszych specjalistów-znawców genealogii kresowej w Polsce. Jest autentycznym pasjonatem tego zagadnienia oraz autorem znakomitych opracowań genealogicznych. Biuro genealogiczne NOWINA jest adresatem wielu autentycznie szczerych wyrazów uznania i wdzięczności od potomków szlachty Kijowszczyzny, Podola, Wołynia, dla których Biuro przeprowadziło kwerendy i odtworzyło zapomniane czy nie znane historie rodów.

Nasz zespół:

OLEG
CHOROWIEC

Prezes Biura genealogii i heraldyki Nowina. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Autor Herbarza szlachty wołyńskiej.

Pracując z nami
uzupełnicie Państwo historię swojej rodziny
oraz ubogacicie kulturalną i duchową spuściznę obydwu państw.

Biuro współpracuje z wieloma zakładami naukowymi i archiwami na Ukrainie. Z tego miejsca pragniemy złożyć serdeczne słowa podziękowanie za wieloletnią współpracę i okazanie pomocy w umożliwieniu dotarcia do bezcennych dokumentów wielce szanownym p. Dyrektorom, Kierownikom pracowni naukowych, szeregowym archiwistom i innym.

Biuro działa już ponad 10 lat i przebadało tysiące rodzin.

BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone