GLIWIŃSCY h. PÓŁKOZIC

Dokładnie dzieje rodziny Gliwińskich h. Półkozic na przestrzeni stuleci są opisane:
Oleg Chorowiec, Herbarz szlachty wołyńskiej, t. 2, Radom 2013, s. 118-126.

BIURO GENEALOGII I HERALDYKI NOWINA
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone