Strona główna
O nas
Obszar poszukiwań
Oferta
Szlachta Wołynia
Szlachta Podola
Szlachta Kijowszczyzny
Herbarz Wołyński
Księgi grodzkie
Księgi metrykalne
Urzędnicy
   - Gubernia Kijowska
   - Gubernia Podolska
   - Gubernia Wołyńska
   - Cała Rosja
Ziemianie
Ludność
Bohaterowie narodowi
Opisy miejscowości
Pomocne publikacje
Wydania krajowe
Spis rodzin zbadanych
Referencje
Podróż do gniazda rodzinnego
Regulamin
Kontakt
.
URZĘDNICY GUBERNI KIJOWSKIEJWydanie Kijowskiego gubernialnego komitetu statystycznego.

Księga pamiątkowa składa się z czterech rozdziałów, z których najbogatszą treść zawiera rozdział IV, adres-kalendarz. Znajdują się tu wiadomości o pracownikach państwowych, społecznych i prywatnych zakładów miasta Kijowa i guberni. Osoby wolnych zajęć i kupcy miasta Kijowa. Powiatowe spisy właścicieli ziemi 1000 i więcej dziesięcin. Spis aptek całej guberni. Jarmarki i bazary. Stanowiska wojsk w guberni, dowództwo, oficerowie i inni.

Przy naszej pomocy dotrzecie Państwo w swoich poszukiwaniach genealogicznych do bardzo ważnych i istotnych spisów urzędników (ksiąg pamiątkowych) sporządzonych przez Kijowski gubernialny komitet statystyczny z lat:

Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1857.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1890.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1892.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1894.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1895.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1896.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1897.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1898.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1899.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1900.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1901.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1902.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1903.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1904.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1906.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1907.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1909.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1911.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1912.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1913.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1914.
Księga pamiątkowa Guberni Kijowskiej, 1915.


s