Strona główna
O nas
Obszar poszukiwań
Oferta
Szlachta Wołynia
Szlachta Podola
Szlachta Kijowszczyzny
Herbarz Wołyński
Księgi grodzkie
Księgi metrykalne
Urzędnicy
Ziemianie
Ludność
Bohaterowie narodowi
Opisy miejscowości
Pomocne publikacje
Wydania krajowe
Spis rodzin zbadanych
Referencje
Podróż do gniazda rodzinnego
Regulamin
Kontakt
.
GUBERNIA   KIJOWSKA„Opisy miejscowości Guberni Kijowskiej.
Statystyczne, historyczne i kościelne notatki o wszystkich wsiach, miasteczkach i miastach,
które się znajdują na terytorium Guberni Kijowskiej.”

L. Pochilewicz. Kijów 1864.

Opisy miejscowości Guberni Kijowskiej autorstwa Pochilewicza uważane jest do dziś za najlepsze. Praca została odznaczona w roku 1865 przez Akademię Nauk. Istotna i bardzo pomocna w poszukiwaniach. Opisując miejscowości autor wykorzystał:
1.    Opowieści mieszkańców, co do historii miejscowości z powodu braku wcześniejszych publikacji na ten temat, spisanych przez miejscowych księży;
2.    Wiadomości o właścicielach i liczbie ziemi do nich przynależnych z archiwum urzędu skarbowego;
3.    Wiadomości o liczbie ziemi przekazanej zgodnie z reformą z 19 lutego 1861 drukowanych w kijowskich gubernialnych wiadomościach;
4.    Wiadomości o rodach szlacheckich i przekazanie majątków od jednego właściciela do drugiego z opowieści mieszkańców spisanych przez księży;
5.    Praca pisana nie według własnej opinii autora, co do tematu, lecz pod różnymi kątami patrzenia bez względu na to - czy to jest znane miasto lub mała wieś autor bardzo szczegółowo opracowywał temat, a dotyczy to opisania historii miejscowości, mieszkańców, ziemian itd. Jeżeli szukacie Państwo opisów miejscowości z byłej Guberni Kijowskiej szczerze polecamy ten tytuł.


GUBERNIA   PODOLSKA„Miejscowości Guberni Podolskiej”.
A.Kryłow. Kamieniec Podolski, 1905.

Powstanie tej niezbędnej i bardzo pomocnej pracy było spowodowane przede wszystkim tym, iż od czasu pierwszego wydania opisów miejscowości Guberni Podolskiej Guldmana (1895) minęło 10 lat i w  tym czasie odbyły się pewne zmiany, w skutek wielkiego popytu na ten tytuł. Do wydania weszły następne zmiany:
1.    Rozdzielenie miejscowości guberni prowadzono według powiatów i gmin, co daje możliwość sporządzić całe pojęcie o administracyjnym podziale powiatu, liczbie gmin, miasteczek, wsi, chutorów każdego powiatu z dołączeniem indeksu miejscowości.
2.    Do opisów weszły wszystkie miejscowości mające nie mniej niż 10 dworów.
3.    Odnośnie każdej miejscowości podane wiadomości o właścicielu, o znajdujących się państwowych, publicznych i prywatnych zakładach, jak również - o kościołach (cerkwiach), szkołach, aptekach, różnego rodzaju zakładach handlu, przemysłu - jarmarkach i targach. Z zaznaczeniem odległości do najbliższych urzędów pocztowych oraz stacji kolejowych. Jeżeli szukacie Państwo opisów miejscowości z byłej Guberni Podolskiej szczerze polecamy ten tytuł. 


GUBERNIA   WOŁYŃSKA„Historyczne, statystyczne opisanie kościołów i parafii
Wołyńskiej eparchii”

Sporządził wykładowca Wołyńskiego seminarium duchownego.
N.I.Teodorowicz.

Tom I, Poczajew 1888.
Powiaty żytomierski, nowogradwołyński i owrucki.
Tom II, Poczajew, 1889.
Powiaty kowelski, ostrogski i dubieński.
Tom III, Poczajew, 1893.
Powiaty krzemieniecki i zasławski. 
Tom IV, Poczajew, 1899.
Powiat starokonstantynowski.

Opisy miejscowości Guberni Wołyńskiej autorstwa Teodorowicza uważane do dziś za najlepsze i najbardziej obszerne. Zawierają opowieści mieszkańców, co do historii miejscowości z powodu braku wcześniejszych publikacji na ten temat, spisanych przez miejscowych księży, wydań archiwum Południowo – Zachodniego Kraju (księgi grodzkie), archiwów kościelnych i innych. Niestety - nie zostały opisane powiaty łucki, rówieński i włodzimierski. 
Jeżeli szukacie Państwo opisów miejscowości z byłej Guberni Wołyńskiej szczerze polecamy ten tytuł.
 
 

s